15. videolekce – Důležitost volby slov

Pokusy provedené s parazity na rostlinách, ukazují, že dokonce i řád života na nejnižším stupni je schopný využít přírodní zákon. Tento pokus provedl člen Rockefellerova Institutu M.D.Ph.D Jacques Loch.

„K získání požadovaných údajů byly před zavřená okna místnosti umístěné keříky růží. Když jsme nechali rostliny uschnout, apis (paraziti) předtím bez křídel, se změnily ve hmyz s křídly. Po této metamorfóze opustili rostliny, vzlétly k oknu a šplhaly vzhůru po skle.“

Je jasné, že tento maličký hmyz zjistil, že rostliny, na nichž se vyvinul, uschly. Když už nenašel nic ani k jídlu, ani k pití, jediná možnost, jak uniknout hladu, bylo nechat si narůst prozatímní křídla a vzlétnout. Což také udělal.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Zkušenosti tohoto druhu ukazují, že vševědoucnost a všemohoucnost jsou všudepřítomné a že v naléhavém případě je může využít i ten nejmenší živý tvor.

Patnáctá část vám vysvětlí zákony, na jejichž základě žijeme, Vysvětlí vám, že tyto zákony působí v náš prospěch, že všechny zážitky a podmínky, které se nám přihodí, jsou pro nás příznivé, že získáme sílu, rovnající se úsilí, které vyvineme a že lépe dosáhneme štěstí, když budeme vědomě spolupracovat s přírodními zákony.

Video k patnácté lekci:

 

Otázky a odpovědi:

Pro správné pochopení lekce si odpovězte na následující otázky:

  1. Co určuje stupeň harmonie, jehož dosahujeme? Naše schopnost vzít si z každé zkušenosti to, co potřebujeme ke svému růstu.
  2. Co označují těžkosti a překážky? Jsou potřebné k našemu duchovnímu růstu a k získání moudrosti.
  3. Jak se můžeme vyhnout obtížím? Tím, že vědomě pochopíme přírodní zákony a spolupracujeme s nimi.
  4. Který princip umožňuje manifestovat myšlenku ve formě?Zákon přitažlivosti.
  5. Jak zapracovat potřebné materiály, aby nápady uzrály a rozvinuly se? Zákon lásky, který je tvůrčím principem Vesmíru, předává mysli vitalitu a zákon Přitažlivosti ji přináší potřebnou substanci zákonem Růstu.
  6. Jak vytvořit žádoucí podmínky? Udržováním pouze žádoucích myšlenek.
  7. Jak vyvoláme nežádoucí podmínky? Myšlením, mluvením nebo vizualizovaním podmínek nedostatku, omezení, nemoci, disharmonie. Taková mentální fotografie nesprávných koncepcí je přijatá podvědomím a zákon Přitažlivosti jí nevyhnutelně vykrystalizuje do objektivní formy. Prohlášení, že sklízíme, co zasejeme, je naprosto přesné.
  8. Jak překonat strach, nedostatek, omezení, chudobu a disharmonii? Změnou myšlení.
  9. Jak rozpoznáme tento princip? Vědomým uvědoměním si, že pravda nezměnitelně zničí omyl. Není potřeba odstranit temnotu, stačí rozsvítit světlo. Stejný princip se aplikuje na každou formu negativního myšlení.
  10. Jaká je hodnota pronikavého vidění? Umožňuje nám chápat, jak důležité je aplikovat poznatky, které získáme.

 

 

Mnozí si myslí, že poznatky se aplikují samy, což je totální chyba!!

Začněte aplikovat.