16. videolekce – Náhoda neexistuje

 

Vibrační činnost planetárního Vesmíru je řízená zákonem periodičnosti, pravidelnosti.
Všechno, co žije, má své období zrození, růstu, tvoření plodů a zániku. Tyto periody jsou řízené zákonem sedmi.

Zákon sedmi

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Zákon sedmi řídí dny v týdnu, fáze měsíce, zvukovou harmonii, světlo, teplo, elektronickou energii, magnetismus, atomickou strukturu. Řídí životy jedinců a národů a vládne činnosti obchodního světa.

Život je růstem a růst znamená změnu.

S každým obdobím sedmi let vstupujeme do nového cyklu.

 • Prvních sedm let tvoří dětství.
 • Dalších sedm let počátek individuální odpovědnosti.
 • Pak přichází období dospívání.
 • Čtvrté období označuje naplnění plného vzrůstu.
 • Páté je tvůrčím období, kdy člověk začíná nabývat majetek a tvořit rodinu.

Doba mezi 35-42 lety je dobou reakcí a změn, následovanou sedmým obdobím rekonstrukce, vyrovnání a finančního zotavení, které tak připravuje další cykly sedmi.

Mnozí se domnívají, že svět se právě ocitá v bodě, kdy opouští šesté období a brzy vstoupí do sedmého, do období vyrovnání, rekonstrukce a harmonie, do období, které se často nazývá „milénium“.

Ti, kdo tyto cykly znají, se neznepokojují, jestliže to vypadá, jakoby se jim nedařilo.

Jsou schopní aplikovat princip, popsaný v těchto lekcích s naprostou jistotou, že nejvyšší zákon neustále kontroluje všechny ostatní zákony, a že když pochopíme a vědomě použijeme duchovní zákony, můžeme každou zdánlivou obtíž změnit na šťastnou okolnost.

Video k šestnácté lekci:

 

Otázky a odpovědi:

Pro správné pochopení lekce si odpovězte na následující otázky:

 1. Na čem spočívá bohatství? Na pochopení tvůrčí podstaty mysli.
 2. Jaká je jeho skutečná hodnota? Hodnota výměny.
 3. V čem spočívá úspěch? V duchovní moci.
 4. V čem spočívá tato moc? Ve svém použití. Její použití určuje její existenci.
 5. Jak můžeme vytrhnout náš osud z rukou náhody? Vědomým uskutečněním podmínek, které si přejeme, aby se v našem životě projevily.
 6. Co je tedy důležitou činností našeho života? Správně myslet.
 7. Proč? Protože myšlení je duchovní, tj. tvůrčí. Vědomě kontrolovat své myšlenky znamená kontrolovat okolnosti, podmínky, prostředí a osud.
 8. Jaký je zdroj všeho zla? Destruktivní mysl.
 9. Jaký je zdroj všeho dobra? Správná mysl a správné myšlenky.
 10. V čem spočívá vědecká mysl? V uznání tvůrčí podstaty duchovní energie a v naší schopnosti ji kontrolovat.