17. videolekce – Vytrvejte v koncentraci

Ten druh božstva, který člověk uctívá, vědomě nebo nevědomě, svědčí o intelektuálním postavení zbožňovatele. Zeptejte se Indiána, kdo je Bůh a popíše vám mocného vůdce slavného kmene. Zeptejte se pohana, kdo je Bůh a bude mluvit o bohu ohně, bohu vody, bohu toho, bohu tamtoho a bohu kdoví čeho. Zeptejte se izraelity, kdo je Bůh a bude mluvit o bohu Mojžíše, který považoval za vhodné, aby vládl donucovacím opatřením, z čeho je Deset Přikázání. Nebo Joshua, který vedl Izraelce do války, zabavoval majetky, vraždil zajatce a ničil města.

Zmínění pohané vyráběli „pohanské obrazy“ svých bohů, které obyčejně zbožňovali, ale pro ty nejinteligentnější byly tyto obrazy přinejmenším body viditelné opory.

Umožňovaly jim, aby se mentálně zkoncentrovali na hodnoty, které si přáli ve svém životě zhmotnit.

Ve dvacátém století uctíváme teoreticky boha lásky, ale v praxi vyrábíme obrazy „bohatství“, „tvaru“, „užití“, „společenské formy“. Poklekáme před nimi a uctíváme je. Koncentrujeme se na ně a tak se v našem životě zhmotňují.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Student, který zvládne obsah sedmnácté části, nebude zaměňovat symboly za realitu. Bude se zajímat víc o příčiny, než o důsledky. Soustředí se na realitu života a nebude tak zklamaný získanými výsledky.

Video k sedmnácté lekci:

Otázky a odpovědi:

Pro správné pochopení lekce si odpovězte na následující otázky:

  • Jaký je způsob správné koncentrace? Natolik se ztotožnit s předmětem myšlení, že si nejste vědomi ničeho jiného.

 

  • Co způsobuje takový druh koncentrace? Uvádí do pohybu neviditelné síly, které nezadržitelně přivádějí podmínky, shodné s našimi myšlenkami.

 

  • Jaká je kontrola tohoto způsobu myšlení? Duchovní pravda.

 

  • Proč? Protože podstata našeho přání musí být v harmonii s přírodními zákony.

 

  • Jaká je praktická hodnota tohoto způsobu koncentrace? Mysl je přeměněná v charakter a to je magnet, který vytváří prostředí osoby.

 

  • Jaká je kontrola všech obchodních záležitostí? Mentální činitel.

 

  • Proč? Protože duch vládne každé formě a tvoří ji a všechny události se vytvářejí ve formě.

 

  • Jak funguje koncentrace? Rozvijí schopnosti vnímání, moudrost, intuici a bystrost ducha.

 

  • Proč je intuice nadřazená rozumu? Protože nezávisí na zkušenosti nebo na paměti a často přináší řešení našich problémů metodami, které vůbec neznáme.

 

  • Co způsobuje „nahánění“ symbolů reality? Tyto symboly se často transformují v popel přesně v tom momentě, kdy je získáme, protože symbol je jen venkovní forma duchovní vnitřní činnosti. Proto, podaří-li se nám zmocnit se duchovní reality, forma mizí.