18. videolekce – Úloha jedince

Abychom mohli růst, potřebujeme získat to, co je k našemu růstu potřebné. Vyvoláme to zákonem Přitažlivosti. Tento princip je pro jedince jediným prostředkem, jak se odlišit od Universálu. Přemýšlejte o tom chvíli. Co by byl muž, kdyby nebyl ani manžel, ani otec, a bratr a kdyby se nezabýval o sociální, ekonomický, politický, nebo náboženský svět? Byl by jen nějaké teoretické a abstraktní „já“. Proto člověk existuje jen ve svém vztahu s ostatními lidmi, ve svém vztahu se společností a ve svém vztahu se vším. Právě tento vztah a nic jiného tvoří jeho prostředí.

Je evidentní, že jedinec je pouze odstupňováním jediného universálního Ducha, „který osvěcuje každého člověka, jenž přichází na svět.“ Jeho takzvaná individualita nebo osobnost je složená pouze ze svého druhu příslušnosti ke všemu.

Nazýváme to prostředím, které vzniká zákonem přitažlivosti. Tato osmnáctá lekce přináší k tomuto důležitému zákonu nové prvky.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Video k osmnácté lekci:

Otázky a odpovědi:

Pro správné pochopení lekce si odpovězte na následující otázky:

  1. Čím se měří rozdíl mezi různými životy? Stupněm inteligence, kterou manifestují.
  2. Který zákon umožňuje jedinci kontrolovat jiné formy inteligence? Poznání sebe (mě) jakožto individualizace universální inteligence.
  3. Odkud pochází tvůrčí moc? Z Universálu.
  4. Jak tvoří Universál formy? Skrze jedince.
  5. Jaké pouto spojuje jedince s Universálem? Mysl.
  6. Jaký princip realizuje smysl (cíl) existence? Zákon lásky – přitažlivosti.
  7. Jak se tento princip projevuje? Zákonem růstu.
  8. Na které podmínce závisí zákon růstu? Na vzájemné akci. Jedinec je v každém okamžiku kompletním bytím a tato kompletnost nám umožňuje dostávat jen podle toho, co dáváme.
  9. Co dáváme? Myšlení.
  10. Co dostáváme? To, na co myslíme. Myšlení je substancí v rovnováze a je neustále rozdělované do předmětů a událostí v našem reálném světě podle toho, na co myslíme.