19. videolekce – Jediný platný princip

Strach je formou mocné myšlenky. Paralyzuje nervová centra a tím škodí krevnímu oběhu. Ten zase paralyzuje svalový systém takovým způsobem, že strach zasáhne celou bytost: organismus, mozek a nervy, to znamená fyzickou i mentální úroveň. Dobrým prostředkem k překování strachu je samozřejmě to, že si uvědomíme svoji moc. Ale co je vlastně tato záhadná vitální síla, kterou nazýváme „mocí“?

Nemůžeme říct, že to víme, jako nemůžeme říct, že přesně víme, co je elektrická energie.

Víme však, že když se přizpůsobíme dispozicím zákona, který řídí elektrickou energii, bude nám elektřina sloužit a podřídí se nám. Osvítí naše domy a města. Uvede do chodu stroje a poslouží nám v mnoha užitečných oblastech.

Je to stejné, jako s vitální silou.

Přesto, že nevíme, co tato síla je, víme, že je základní silou, která se projevuje prostřednictvím živých těl. Tím, že pozorujeme zákony a principy, které ji řídí, se můžeme otevřít mohutnějšímu přílivu této vitální energie a můžeme se mentálně, morálně a duchovně projevovat na co nejvyšším stupni.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Tato část popisuje jednoduchý způsob rozvinutí této vitální síly. Když uvedete informace, vysvětlené v této lekci, do praxe, brzy se vám pocit moci, který byl vždy rozlišovacím znakem géniů, podaří rozvinout.

Video k devatnácté lekci:

Otázky a odpovědi…

Pro správné pochopení lekce si odpovězte na následující otázky:

  1. Jak jsou extrémy dané do kontrastů? Jsou popsané rozlišovacími výrazy, jako interiér a exteriér, dole a nahoře, světlo a tma, dobro a zlo.
  2. Jedná se o oddělená jsoucna?Ne, jsou to části jediného Veškerenstva.
  3. Jaký je jediný tvůrčí princip ve fyzickém, mentálním a duchovním světě?Universální Duch neboli Věčná Energie, z niž pochází vše.
  4. Jak jsme spojeni s tímto tvůrčím principem?Naší schopností myslet.
  5. Jak se stává tento tvůrčí princip účinný? Mysl je zrnem, které způsobuje činnost a činnost se projeví ve formě.
  6. Na čem spočívá forma? Na vibračním stupni.
  7. Jak modifikovat vibrační stupeň?Mentální činností.
  8. Na čem spočívá mentální činnost? Na polaritě – akci a reakci – mezi jedincem a Universálem.
  9. Pochází tvůrčí energie z jednice nebo z Universálu? Z Universálu, avšak Universál se nemůže projevit jinak, než skrze jedince.
  10. Proč je potřebný jedinec – individuum?Protože Universál je statický a k uvedení do pohybu potřebnou energii. Tato energie je dodávána potravou, přeměněnou v energii, jenž umožňuje jedinci myslet. Když přestane jedinec přijímat potravu, přestane myslet, a tudíž nepůsobí na Universál. Následkem toho už nedochází k akci a reakci a Universál je jen čistým duchem v statické formě – duch v klidu.