2. videolekce – Vědomý a podvědomý mentál

Obtíže nám způsobují naše nejasné představy a to, že si neuvědomujeme své skutečné priority. Náš úkol spočívá v odhalení zákonů přírody, kterým se musíme přizpůsobit. Jasné myšlení a morální prozíravost, mají tedy nevypočitatelnou hodnotu. Každý proces, včetně procesu myšlení, spočívá na přesných základech.

Čím větší je citlivost, vytříbenější vkus, přesnější hodnocení, jemnější morální cit, bystřejší inteligence a vyšší tužba, tím mocnější a čistší je uspokojení, které nabízí existence. Proto největší potěšení máme z toho, že můžeme studovat to nejlepší, co bylo ve světě vymyšlené.

Mocné síly, užití a možnosti ducha jsou podle nových interpretací větší, než se myslelo, dokonce větší než ty nejodvážnější sny materiálního pokroku.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Video k druhé lekci

 

Otázky a odpovědi

Pro správné pochopení lekce, si odpovězte na následující otázky:

Otázky:

 1. Které jsou dva druhy mentální aktivity? 
 2. Na čem závisí snadnost a dokonalost? 
 3. Jaká je hodnota podvědomí? 
 4. Dokážete vyjmenovat některé funkce podvědomí?
 5. V čem se liší vědomí od podvědomí? 
 6. Jaká metoda je nutná k ovlivnění podvědomí? 
 7. Co z toho vyplývá? 
 8. Jaký je výsledek působení tohoto zákona?
 9. Jaký název byl dán tomuto zákonu? 
 10. Jak je tento zákon vyjádřený?

Odpovědi:

 1. Které jsou dva druhy mentální aktivity? Vědomí a podvědomí.
 2. Na čem závisí snadnost a dokonalost? Závisí zcela na našem stupni nezávislosti na vědomí.
 3. Jaká je hodnota podvědomí? Je nesmírná. Vede nás, upozorňuje nás. Kontroluje životně důležité procesy a je sídlem paměti.
 4. Dokážete vyjmenovat některé funkce podvědomí? Má schopnost rozlišovat a uvažovat. Je sídlem vůle a může ovlivnit podvědomí.
 5. V čem se liší vědomí od podvědomí? Vědomí je rozumem, který uvažuje a na něco se zaměřuje. Podvědomí je oživenou tužbou – výsledkem rozumu, který uvažoval a na něco se zaměřil.
 6. Jaká metoda je nutná k ovlivnění podvědomí? Mentálně prohlásit, co chcete.
 7. Co z toho vyplývá? Jestliže je přání v souladu s postupem Celku směrem vpřed, budou síly uvedené do pohybu a přinesou výsledek.
 8. Jaký je výsledek působení tohoto zákona? Naše okolí odráží podmínky, shodující se s převažujícím mentálním postojem, jenž udržujeme.
 9. Jaký název byl dán tomuto zákonu? Zákon Přitažlivosti.
 10. Jak je tento zákon vyjádřený? Myšlení je tvůrčí energií, která automaticky uvádí do vzájemného vztahu se svým objektem, aby se manifestovala.