20. videolekce – Inspirace

Během dlouhé doby byla vedená dlouhá diskuze o původu zla. Teologové nám říkají, že Bůh je láska a že Bůh je všudepřítomný. Jestliže je to pravda, není místo, kde by Bůh nebyl. Kde  jsou tedy zlo, Satan a peklo? Podívejme se na to.

Bůh je duch. Duch je tvůrčím principem Vesmíru.

Člověk je stvořený k obrazu a podobě Boha.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Člověk je tedy duchovní bytí. Jediná činnost, kterou duch má, kterou vlastní, je schopnost čili moc myslet. Myšlení je tedy tvůrčím procesem. Každá forma je proto výsledkem procesu myšlení. 

Destrukce formy musí rovněž vyplývat z procesu myšlení.

Umělé reprezentace formy jsou výsledkem tvůrčí moci mysli, jako v hypnóze. Zdánlivá reprezentace formy jsou výsledkem tvůrčí moci mysli, jako ve spiritualismu. Vynálezy a konstruktivní práce všeho druhu jsou výsledkem tvůrčí moci mysli, jako v koncentraci.

Když se tvůrčí moc mysli projevuje ve prospěch lidstva, nazýváme získaný výsledek „dobrem“. Když se tvůrčí moc mysli projevuje destruktivním nebo škodlivým způsobem, nazýváme získaný výsledek „zlem“.

A to je původ „dobra“ a „zla“.

Tato slova byla vymyšlená pouze k popisu podstaty výsledku myšlení neboli tvůrčího procesu. Myšlení předchází a nezbytně předurčuje činnost. Činnost předchází a předurčuje realizaci.

Dvacátá část tento námět objasní.

Video k dvacáté lekci:

Otázky a odpovědi:

Pro správné pochopení lekce si odpovězte na následující otázky:

  1. Na kterých podmínkách spočívá moc? Na identifikaci a používání.
  2. V čem spočívá identifikace? V tom, že se moc vezme na vědomí.
  3. Jak se staneme vědomými si moci? Myšlením.
  4. Jaká je tedy správná aktivita v životě? Správné myšlení.
  5. V čem spočívá správné myšlení? Je to schopnost přizpůsobit náš proces myšlení vůli Universálu. Jde o spolupráci s přírodními zákony.
  6. Jak se dosahuje? Dokonalým pochopením principů, sil, metod a kombinací Ducha.
  7. Z čeho se skládá universální Duch? Je to základ veškeré existence.
  8. Jaká je příčina veškerého nedostatku, omezení, nemoci a nesouladu? Myšlenky disharmonické, destruktivní a negativní vytvoří shodné podmínky. Tento zákon neustále funguje a vytváří v každém okamžiku podmínky, shodné s myšlenkami, které je zplodily.
  9. V čem spočívá inspirace? Je to umění realizovat všudepřítomnost Všemohoucnosti.
  10. Na čem záleží podmínky, které se realizují v našem životě? Na kvalitě našich myšlenek. Protože to, co děláme, záleží na tom, co jsme a to, co jsme, záleží na tom, na co myslíme.