21. videolekce – Vyhrajte bitvu

V sedmém paragrafu dvacáté první části zjistíte, že jedním z tajemství úspěchu, jednou z metod zorganizování vítězství, jedním ze způsobů, jak dosáhnout nejvyššího ducha, je udržovat velké myšlenky. V osmém paragrafu se dozvíte, že vše, co udržujeme ve svém vědomí po určitou dobu, se vtiskne do našeho podvědomí a stane se modelem, který tvůrčí energie vetká do našeho života a našeho prostředí. Je to tajemství úžasné moci modlitby. Víme, že Vesmír je řízený zákonem, že každý důsledek musí mít příčinu a že stejná příčina ve stejných podmínkách vytváří vždy stejný důsledek.

Když tedy byla modlitba vyslyšena, bude vyslyšena pokaždé, když jsou zachované příhodné podmínky.

Musí to být naprostá pravda, jinak by Universál nebyl kosmos, ale chaos.

Reakce na modlitbu je proto podřízená zákonu, který je přesný a vědecký, jako jsou zákony, řídící gravitaci nebo elektřinu.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Pochopení tohoto zákona umožnilo křesťanství opustit říši pověr a umístit ho na pevnou skálu vědeckého chápání.

Naneštěstí relativně málo lidí ví, jak se modlit.

Chápou, že existují zákony, řídící elektřinu, matematiku a chemii, ale z nepochopitelného důvodu je nikdy nenapadlo, že existují i zákony duchovní, že tyto zákony jsou rovněž přesné a vědecké a že pracují s absolutní přesností.

Video k dvacáté první lekci:

Otázky a odpovědi:

Pro správné pochopení lekce si odpovězte na následující otázky:

  1. Jaké je pravé tajemství moci? Vědomí si moci, protože vše, co si uvědomujeme, se vždy projeví v objektivním světě a dostává hmatatelnou podobu.
  2. Jaký je zdroj moci? Universální duch, z něhož všechno pochází a který je jediný a nedělitelný.
  3. Jak se projevuje tato moc? Skrze jedince. Každý jedinec je kanálem, skrze nějž je tato energie rozdělována do formy.
  4. Jak se můžeme spojit s touto Všemohoucností? Naše schopnost myslet reprezentuje naší schopnost působit na tuto universální Energii. To, na co myslíme, se vytváří v objektivním světě.
  5. Jaký je výsledek tohoto objevu? Jednoduše úžasný. Otevírá neomezené možnosti, které nemají obdoby.
  6. Jak tedy můžeme odstranit nedokonalé podmínky? Tím, že se staneme vědomí si své jednoty se zdrojem veškeré moci.
  7. Jaká je jedna z rozlišujících charakteristik nejvyššího Ducha? Myslí na velké myšlenky. Udržuje dostatečně povznášející myšlenky k tomu, aby zničil všechny nežádoucí překážky.
  8. Jak získáváme zkušenosti? Zákonem Přitažlivosti.
  9. Jak se tento zákon uvádí do praxe? Naším převládajícím mentálním postojem.
  10. Který problém staví do opozice starý a nový režim? Otázka přesvědčení o původu Universálu. Starý režim má snahu trvat na fatalistickém učení o božím výběru. Nový uznává božskost jedince, rovnoprávnost, vůli měnit okolnosti!