23. videolekce – Duch je praktický

V části, ke které teď přistupujete, objevíte, že peníze se vetkávají do celkové struktury naší existence, že zákon úspěchu je službou, že dostáváme to, co dáváme a že z toho důvodu bychom si měli pokládat za velkou čest, že máme možnost dávat.
Objevili jsme, že myšlenka je tvůrčí činnost, která stojí v pozadí každé konstruktivní práce.
Nemůžeme tedy dávat nic praktičtějšího, než své myšlení.
Tvůrčí myšlenka vyžaduje pozornost. Síla pozornosti, jak už jsme zjistili, je zbraní nadčlověka.

Pozornost rozvijí koncentraci. Koncentrace rozvijí duchovní moc. A duchovní moc je nejmocnější silou, která existuje.

Je to věda, která obsahuje všechny vědy. Ze všeho umění je pro lidský život tím nejvýznamnějším uměním. Ovládání této vědy a umění nabízí možnost věčného postupu,

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Dokonalost se v tomto případě nezískává za šest dní, ani za šest týdnů, ani za šest měsíců. Je to práce na celý život. Ale nepostupovat kupředu znamená ustupovat zpátky.

Je nevyhnutelné, aby udržování pozitivního, konstruktivního a altruistického myšlení, mělo prospěšný a blahodárný důsledek velkého rozsahu.

Odměnou je udeření na správnou strunu Universálu. Příroda neustále hledá nalezení rovnováhy. Tam, kde je něco vyslané, musí být něco přijaté, jinak se tvoří prázdno.

Dodržováním tohoto pravidla natolik získáte, že to plně vyrovná vaše úsilí, zaměřené tímto směrem.

Video k dvacáté třetí lekci:

Otázky a odpovědi:

Pro správné pochopení lekce si odpovězte na následující otázky:

  1. Jaký je první zákon úspěchu? Služba.
  2. Jak můžeme co nejlépe sloužit? Tím, že máme otevřeného ducha, že se zajímáme spíše o průběh než o konec, o získávání než o vlastnění.
  3. Jaký je výsledek sobeckého myšlení? Obsahuje zárodek rozkladu.
  4. Jak zrealizovat svůj úspěch? Uznáním faktu, že je stejně tak důležité dávat, jako dostávat.
  5. Proč mají finančníci běžně úspěch? Protože myslí sami na sebe.
  6. Proč většina v každé zemi tvoří snadný nástroj menšiny? Protože nechává menšinu myslet za sebe.
  7. Jaký je důsledek koncentrace na bolest a ztrátu? Víc bolesti a větší ztráta.
  8. Jaký je důsledek koncentrace na vzestup? Větší vzestup.
  9. Je tento princip použitelný ve světě byznysu? Je to jediný používaný princip. Jiný neexistuje. To, že může být použitý nevědomě, na věci nic nemění. 
  10. Jak prakticky tento princip aplikovat? Pochopením, že úspěch je důsledek a nikoliv příčina, že když chceme dosáhnout důsledku, musíme způsobit příčinu což je myšlenka, která vyvolá vytvoření důsledku.