24. videolekce – Obraťte svědectví svých smyslů

 

A přichází k vám poslední lekce tohoto kurzu.
Jestliže jste prováděli každé cvičení několik minut denně, jak vám bylo doporučené, měli byste konstatovat, že když dáte životu to, co si přeje, pak jste schopni od života přesně to, co si přejete, také dostat.
Budete pravděpodobně souhlasit se studentem, který prohlásil: „Mysl je bez omezení, tak rozsáhlá, tak pohotová, tak pevná, tak rozumná a tak použitelná“.

Ovoce tohoto poznání je určitým způsobem darem bohů. „Pravda“ osvobozuje lidi nejen od veškerého nedostatku, ale i od bolesti, neklidu a starostí. Není snad úžasné, že všichni jsme si před tímto zákonem rovni a že bez ohledu na to, jaké je naše běžné myšlení, cesta je připravená?

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Jestliže jste věřící, největší učitel náboženství na světě tak jasně ukázal cestu, že ji každý může následovat. Jestliže se přikláníte víc k fyzikální vědě, bude pro vás zákon pracovat s matematickou přesností, Jestliže jste spíše filosof, může vás poučit Platon nebo Emerson.

V každém případě teď máte možnost dosáhnout stupně moci bez hranic.

Pochopení tohoto principu je tajemstvím, které mnozí staří alchymisté marně hledali.

Vysvětluje, jak přeměnit zlato ducha v zlato srdce a rukou.

Video k dvacáté čtvrté lekci:

Otázky a odpovědi:

Pro správné pochopení lekce si odpovězte na následující otázky:

  1. Na jakém principu spočívá teorie a praxe existujících metafyzických systémů? Na poznání „pravdy“ o sobě a o světě, v němž žijeme.
  2. Jaká je pravda o sobě? Pravé „Já“ neboli ego je duchovní a nikdy nemůže být jiné, než dokonalé.
  3. Jaká metoda umožňuje zničit každou formu omylu? Musíte sami sebe absolutně přesvědčit o pravdě podmínek, které chcete, aby se projevily.
  4. Můžeme udělat totéž pro bližního? Universální Duch, v němž „žijeme, pohybujeme se a máme své bytí“, je jediný a nedělitelný. Je tedy stejně tak možné pomoci druhému, jako sám sobě.
  5. V čem spočívá universální Duch? Je to totalita existujícího ducha.
  6. Kde je universální Duch? Je všudepřítomný. Existuje všude. Není místo, kde by nebyl. Proto je i v nás. Je to „vnitřní svět“. Je to náš duch, náš život.
  7. Jaká je podstata universálního Ducha? Je duchovní a proto tvůrce. Snaží se projevit ve formě.
  8. Jak můžeme na universálního Ducha působit? Naše schopnost myslet reprezentuje naší schopnost působit na universálního Ducha a manifestovat ho k našemu prospěchu a k prospěchu bližního.
  9. Z čeho se skládá mysl? Z jasných, rozhodných, klidných a uvážených myšlenek, jenž jsou udržované s určitým cílem.
  10. Jaký přinese výsledek? Mohli byste rovněž říct: „To nepřichází ze mě. To Otec, žijící ve mně, všechno dělá“. Bude vědět, že Otec je universální Duch a že opravdu a skutečně ve vás žije. Jinak řečeno budete vědět, že úžasné přísliby Bible jsou fakta a nikoliv fikce a že mohou být prokázané kýmkoliv, kdo k tomu má dostatečné chápání.