3 videolekce – Solární plexus

Využijte své mentální síly. Zjistili jste, že jedinec může působit na Universál a výsledkem této akce a interakce je příčina a následek. Proto je tedy myšlení příčinou a zážitky ve vašem životě následkem. Od této chvíle vylučte veškeré tendence k nářkům na to, co se stalo v minulosti nebo přítomnosti. Záleží jen na vás, abyste vše změnili na to, co si přejete.

Zaměřte své úsilí na realizaci svých mentálních zdrojů, které jsou neustále pod vaší kontrolou a z nichž prýští veškerá skutečná a trvalá moc.

Vytrvejte v tomto úsilí. Jestliže jste pochopili svou moc a důsledně jdete za svým cílem, nemůžete neuspět. Síly ducha se vždy ochotně podřizují každé zaměřené vůli, aby myšlenky a přání daly pevnou formu činnosti, událostem a situacím.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Video k třetí lekci

 

Otázky a odpovědi

Pro správné pochopení lekce si odpovězte na následující otázky:

Otázky:

 1. Který nervový systém je orgánem vědomí?
 2. Který nervový systém je orgánem podvědomí?
 3. Který je centrální bod rozdělování energie, jenž tělo neustále vytváří?
 4. Čím se přeruší toto rozdělování?
 5. Co vyvolává toto přerušení?
 6. Jak lze kontrolovat a řídit tuto energii?
 7. Jak lze úplně odstranit strach?
 8. Co určuje zážitky, s kterými se v životě setkáváme?
 9. Jak můžeme probudit svůj solární plexus?
 10. Jaký je tvůrčí princip Vesmíru?

Odpovědi:

 1. Který nervový systém je orgánem vědomí? Mozkomíšní systém.
 2. Který nervový systém je orgánem podvědomí? Parasystematický systém.
 3. Který je centrální bod rozdělování energie, jenž tělo neustále vytváří? Solární plexus.
 4. Čím se přeruší toto rozdělování? Vzdorujícími myšlenkami, kritikou a disharmonií a obzvláště strachem.
 5. Co vyvolává toto přerušení? Veškeré zlo, kterým je lidský druh sužovaný.
 6. Jak lze kontrolovat a řídit tuto energii? Vědomým myšlením.
 7. Jak lze úplně odstranit strach? Pochopením a uznáním pravého zdroje veškeré moci.
 8. Co určuje zážitky, s kterými se v životě setkáváme? Náš převládající mentální postoj.
 9. Jak můžeme probudit svůj solární plexus? Tím, že se mentálně koncentrujeme na to, co si přejeme, aby se v našem životě projevilo.
 10. Jaký je tvůrčí princip Vesmíru? Universální Duch