5. videolekce – Dědičnost boží

A jsme u části páté.
Po tom, co pečlivě tuto lekci prostudujete, uvidíte, že každý předmět nebo každý skutek je výsledkem aktivního mentálu.
Aktivní mentál je myšlení a myšlení je tvůrce. Dnešní člověk myslí tak, jak nemyslel nikdy před tím.

Proto je tato doba tvůrčí a svět přiděluje nejlepší odměny těm, kdo správně myslí. Hmota je bezmocná, pasivní a nehybná. Duch je síla, energie a moc. Duch formuluje a kontroluje hmotu. Každá forma, kterou hmota obtéká, je pouhým výrazem nějaké už existující myšlenky.

Avšak myšlenka nevytváří žádnou magickou transformaci. Uposlechne pouze zákony přírody. Uvádí do pohybu přírodní síly. Projevuje se ve vašem chování, ve vašich skutcích, které se zase dotýkají vaššich přátel a známých a nakonec i celého okolí.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Můžete vyslat jakoukoliv myšlenku, a protože myšlenky jsou tvůrčí, můžete vytvořit, cokoliv si přejete. 

Video k páté lekci:

Otázky a odpovědi:

Pro správné pochopení lekce si odpovězte na následující otázky:

  1. Jaká proporce našeho mentálního života je nevědomá? Nejméně 90%
  2. Je tato mentální zásobárna všeobecně používaná? Není.
  3. Proč ne? Jen málo lidí chápe, nebo je schopné uznat, že mohou vědomě řídit tuto činnost.
  4. Odkud vědomí dostalo své převládající tendence? Z dědičnosti – je to výsledek všech prostředí minulých generací.
  5. Co nám přináší zákon Přitažlivosti? To, co je „naše“
  6. Co je „naše“? To, čím v základě jsme. Je to výsledek našich minulých myšlenek, vědomých i nevědomých.
  7. Z čeho se skládá materiál, s nímž budujeme svůj mentální příbytek? Z myšlenek, které udržujeme.
  8. Jaké je tajemství moci? Uznání všudepřítomnosti a všemohoucnosti.
  9. Odkud přichází? Každý život a každá moc přichází z nitra.
  10. V čem spočívá vlastnění moci? Ve správném používání moci, kterou už vlastníme.