6. videolekce – Funkce mozku. Koncentrace.

Šestá lekce vám teď nabídne jasné pochopení nejúžasnějšího mechanismu, který byl kdy stvořený. Mechanismus, který vám umožní vytvořit zdraví, sílu, úspěch, blahobyt, nebo jakoukoliv jinou požadovanou okolnost nebo podmínku. Potřeby jsou žádosti, žádosti vytvářejí činnosti, činnost plodí výsledek. Proces vývoje neustále buduje zítřek na základě dneška. Osobní vývoj, stejně jako vývoj všeobecný, musí jít kupředu a ukazovat na stále vzrůstající schopnost a množství.

Musíme vzít na vědomí, že když porušíme práva druhých, jsme jen morálními trny, které se zaplétají do nesnází na každém kroku. Úspěch spočívá na nejvyšším morálním ideálu, to znamená na „co nejvyšším dobru vůči co nejvyššímu množství“.

Neustále a vytrvalé udržování tužeb, přání a harmonických vztahů vždy přinese výsledky. Překážky vycházejí jen z nekorektních a utkvělých představ.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Abychom mohli být v souladu s věčnou pravdou, musíme být ve vnitřní harmonii a rovnováze. K získání všech potřebných informací musí být přijímač naladění na vysílač.

Myšlení je produktem Ducha a Duch je tvůrcem, avšak to neznamená, že Universál změní svůj způsob činnosti, aby se přizpůsobil nám a našim představám. Naopak. S universálem můžeme navázat harmonický vztah, a jakmile se to jednou stane, můžeme požádat o všechno, na co máme právo. Pak nám bude ukázaná cesta.

Video k šesté lekci:

Otázky a odpovědi:

Pro správné pochopení lekce si odpovězte na následující otázky:

  1. Uveďte některé účinky elektřiny. Teplo, světlo, síla, hudba.
  2. Na čem závisí tyto účinky? Na mechanismu, spojeném s elektřinou.
  3. Jaký je výsledek akce a vzájemnosti individuálního ducha s Nekonečnem? Výsledkem jsou podmínky a zážitky, s nimiž se setkáváme.
  4. Jak můžeme změnit okolnosti? Změnou mechanismu, který rozrůzňuje universál do forem.
  5. Co je to za mechanismus? Mozek.
  6. Jak ho můžeme změnit? Proces, který nazýváme „myšlení“. Myšlenky vytvářejí mozkové buňky, které odpovídají na myšlení, shodné v Universálu.
  7. Jaká je důležitost koncentrace? Je to nejvyšší osobní uskutečnění, jakého lze dosáhnout a je typickým znakem všech úspěšných lidí.
  8. Jak jí lze dosáhnout? Důsledným prováděním cvičení tohoto systému.
  9. Proč je to tak důležité? Protože koncentrace nám umožňuje kontrolu našich myšlenek. Vzhledem k tomu, že myšlenky jsou příčinou, podmínky musí být následkem. Takže jestliže můžeme kontrolovat příčiny, můžeme rovněž kontrolovat důsledky.
  10. Co mění okolnosti a násobí výsledky v objektivním světě? To, že se naučíme základní metodě konstruktivního myšlení.