7 tipů jak se správně učit pro efektivní učení…

Úspěch ve škole nezávisí pouze na tom, jak chytří jsme se narodili. Daleko více závisí na délce domácí přípravy a zájmu o to, co se učíte.
Po pravdě střední a vysokou školu by mohlo dokončit mnohem větší procento lidí, pokud by věnovali dostatek času přípravě, protože většina škol a učiva, které je ve školních osnovách, s trochou cviku a přípravy zvládne skutečně téměř každý…
Ale tady je hned první kámen úrazu – ochota věnovat dostatek času přípravě je omezena tím, jak hodně se o předmět, který studujeme, zajímáme.
Studium je jako sport; kdo chce být úspěšný, ten musí trénovat. Kdo sportuje, ten musí vědět, jak správně cvičit, kdo studuje, ten musí vědět, jak se správně učit.

Jaké jsou tedy správné zásady pro učení?

1. Dostatečný zájem o předmět

První problém už jsme nakousli hned v úvodu – nedostatečný zájem o to, co se učíte. Chápu, že ne vždy (zejména na škole), jste interesování vším, co je po Vás požadováno. Možná studujete určitý obor, kde většina věcí a předmětu Vás skutečně zajímá, ale existuje něco, co je pro Vás nuda, nebaví Vás to… A tady nastává problém, že se Vám daná látka příliš dobře neučí a máte sklon neustále odkládat to, co je nezbytné – sednout si a začít studovat.
Řešením je, abyste našli motivaci k tomu se naučit danou látku:

  • pokud je takových předmětů více, zvažte také, zda nezměnit obor, který studujete
  • představte si stav, kdy se danou látku naučíte a předmětem tak projdete, představte si sami sebe v roli vítěze…
  • postavte si před sebe odměnu – když projdu tímto předmětem, odměním se “tím, že si zajdu do kina, …”
  • zapátrejte v dané látce a zaměřte se na to, abyste našli 3-5 nejzajímavějších věcí, které Vás “vtáhnou doů děje” a celé problematiky, kterou máte pochopit a naučit se. Najděte svůj důvod “proč”, který bude dostatečně silný.

2. Určete si stálé místo na učení

Místo na učení je velmi důležité. Ideální je učit se ve svém pokoji, kde máte klid a dostatek prostoru, svůj psací stůl a židli. Učte se v dobře větraném a osvětleném pokoji. Před učením si připravte všechny pomůcky a poznámky a ukliďte si. V nepořádku se vám bude učit špatně. Nerozptylujte se počítačem nebo televizí, přepněte si mobilní telefon do tichého režimu. Pokud vám vyhovuje učení v posteli – učte se. Důležitá je pohoda.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

3. Sestavte si plán studia

Plánováním času můžete mnoho času získat. Možná se to nezdá, ale je to tak. Tím, že si svůj čas rozplánujete, budete ho mít dostatek na učení, koníčky i na kamarády. Pořiďte si diář, kde si budete zapisovat datum zkoušení, písemky apod.
Učte se ve stejnou dobu. Alespoň přibližně. Zpočátku zkuste střídat časy, abyste zjistili, kdy se učíte nejefektivněji a pak tento čas dodržujte. Někdo si rád přivstane a učí se brzy ráno, někdo raději večer, jiný přes den. Najděte nejvhodnější dobu pro vás osobně
Před učením si napište, co všechno vás čeká: písemné úkoly, slovíčka, příklady, test. Snažte se svůj plán dodržet.

4. Odreagujte se

Učte se v kratších blocích. Přestávky mezi učením jsou důležité, protože nám pomáhají udržet pozornost a bdělost, jak dlouho potřebujeme. Náplň těchto přestávek může být různá; uvařte si čaj, pusťte si relaxační hudbu, zacvičte si, vyvětrejte, běžte se projít. Prostě se odreagujte.

5. Pište si poznámky

Mnoho lidí vidí  psaní poznámek jako zcela zbytečnou a hlavně nudnou věc. Dobře napsané poznámky z výkladu učitele však mají několik zásadních výhod: jsou to základní informace, ostatní si doplníte z literatury, je to záznam vašeho myšlení – své poznámky nejlépe pochopíte vy sami, psaním poznámek ukládáte informace do své paměti a samozřejmě – doma se máte čeho chytit. Při vedení poznámek si barevně značte nadpisy, čleňte si poznámky do důležitých bodů, podtrhávejte si to, co je pro vás důležité. Někteří studenti si vystačí s tím, že si své poznámky několikrát přečtou a informace zůstanou v paměti.

6. Používejte při studiu co nejvíce smyslů

Zapamatovat si důležité informace je složitý proces. Proti němu stojí proces zapomínání. Cílem učení je znemožnit zapomenutí naučených poznatků. Jak takové zapomínání vypadá?

  • první den si pamatujete zhruba polovinu z přečtených dvou stran z učebnice
  • druhý den po přečtení klesne množství informací na nepatrný zlomek
  • zhruba za týden si mlhavě vzpomenete, že jste něco četli

Co vám pomůže přesunout informace do dlouhodobé paměti?
Jsou lidé, kteří si lépe pamatují informace, když je vidí – vizuální typy; někteří potřebují text slyšet – auditivní typy, nebo obojí – audiovizuální typy a pak jsou haptické typy – nejlépe přijímají informace dotekem. Obecně však dochází k zafixování poznatků přes více cest najednou. Nejlepší je tedy používat kombinaci více smyslů:

  • Zrak – barevně si podtrhávejte důležité části textu, nadpisy si kroužkujte, apod.
  • Sluch – říkejte si pro sebe nahlas naučené věci
  • Hmat – pište si vlastními slovy naučené věci

7. Požádejte o pomoc

Pokud zažíváte těžkosti osvojit si danou látku, pak požádejte o pomoc některého ze svých kolegů studentů, kteří danou látku ovládají nebo je baví.
Jiný člověk Vám zpravidla dokáže učivo podat jinou a možná pro vás stravitelnější cestou, než je popsána v knize či skriptech. Také se pravděpodobně nakazíte jeho vlastním zájmem a nadšením pro předmět.
Pokud k dispozici není žádný kolega, pak požádejte o pomoc rovnou vašeho učitele. Většinu z nich to velmi potěší, rádi vám budou věnovat svůj čas a také budete mít jedno malé plus, jakmile přijde na zkoušku 🙂

Jak se správně učit?

Učte se nahlas, podtrhávejte si text, kreslete schémata, dělejte si poznámky, používejte různé barvy na označení nadpisů – udělejte si z učení hru. Dělejte to, co vás baví.
„Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné.“ (Konfucius)
„Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Učíš-li  se proto, abys porozuměl, zapamatuješ si.“ (Konfucius)
Na závěr: Další tipy, jak se správně učit se dozvíte zdarma na internetové přednášce Naučte se, jak se učit s dokonalým sebevědomím.