7. videolekce – Vizualizace

 

Od nepaměti člověk věřil v neviditelnou moc, s kterou byly všechny věci stvořené a jsou nepřetržitě znovuvytvářené.
Tuto moc můžeme zosobnit a nazvat ji „Bohem“, nebo o ní můžeme přemýšlet jako podstatě nebo duchu, který vše napouští. V obou případech jsou její účinky identické.
Pro jedince je objektivní to, co je fyzické, viditelné, osobní, čili to, co může být identifikované smysly. Skládá se z těla, mozku a nervů. Subjektivní je duchovní, neviditelné a neosobní.
 

Objektivní je vědomé, protože je to fyzická osoba. Subjektivní, identické podstatou a vlastností s kýmkoliv jiným, si samo sebe není vědomé a je tedy nazvané „podvědomí“.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Osobní bytí, neboli vědomé, má sílu vůle a schopnost výběru, takže si můžeme vybrat metody, které přinesou správné řešení.

Subjektivní bytí, neboli duchovní, jakožto součást původního zdroje veškeré moci, nemlže provádět výběr, ale může kontrolovat nekonečné zdroje. Může zplodit a zplodí výsledky metodami, které lidská neboli individuální mysl nemůže zformulovat.

Proto si můžete vybrat: buď se opírat o lidskou vůli s jejím veškerým omezením a mylnými představami, nebo využívat možnosti Nekonečna a posloužit si podvědomím. Právě v tom sídlí vědecký výklad úžasné moci, kterou můžete mít pod kontrolou. Ovšem jen tehdy, jestliže ji pochopíte, uznáte a využijete.

Sedmá část popisuje metodu, umožňující vědomě tuto všemohoucí sílu používat.

Video k sedmé lekci:

 

Otázky a odpovědi:

Pro správné pochopení lekce si odpovězte na následující otázky:

  1. Co je to vizualizace? Je to proces výroby mentálních obrazů.
  2. Jaký je výsledek tohoto způsobu myšlení? Udržováním nějakého obrazu v duchu k sobě můžeme postupně a jistě přiblížit určitou věc. Můžeme být tím, čím chceme být.
  3. Co je to idealizace? Je to proces vizualizace a neustálého zlepšování plánů, které se nakonec zmaterializují v objektivním světě.
  4. Proč jsou nezbytné jasnost a přesnost? Protože „vize“ vytváří „pocit“ a pocit vytváří „existenci“. Nejdříve se to mentál, potom pocity a pak splnění všech přání.
  5. Jak je získáte? Každá opakovaná činnost udělá mentální obraz přesnější, než předchozí obraz.
  6. Jak vytvoříte stavební materiál vašeho mentálního obrazu? Díky miliardám mentálních dělníků zvaných „mozkové buňky“.
  7. Jak vytvoříte nezbytné podmínky k vyvolání materializace vašeho ideálu v objektivním světě? Zákonem přitažlivosti, zákonem, který plodí všechny podmínky a všechny zážitky.
  8. Které jsou tři etapy k aplikaci tohoto zákona? 1) Naléhavé přání, 2) Důvěřivé očekávání 3) Důsledná žádost
  9. Proč hodně lidí neuspěje? Protože se koncentrují na ztrátu, nemoc a neúspěch. Zákon dokonale funguje: to, čeho se obávají, se projeví.
  10. Jaké existuje řešení? Zkoncentrovat se na věci, které chceme, aby se v našem životě projevily.