8 stupňů k radikální změně

 

Před několika lety se konečně i v češtině objevila velice zajímavá kniha David R. Hawkinse, Moc versus Síla. Dr.Hawkins v ní přichází s velmi zajímavým vysvětlením fungování lidských emocí, chování, síly, moci, osobního růstu i rozvoje celé společnosti. Pomocí kineziologického svalového testu se svým týmem 20 let měřil duševní stavy lidí na celém světě v různých situacích. Výsledky dvacetiletého výzkumu pak shrnul do jedné jediné tabulky.

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Překvapilo vás to?

Dvacet let výzkumu a nakonec jedna jediná tabulka?

 

Zkusme jiný pohled:

Je to geniální nalezení podstaty.

Esence

Už pouhé pochopení a zapamatování si mapy vědomí vám může pomoci

 • najít pochopení vlastního jednání a prožívání
 • zvolit správnou cestu k opuštění nepotřebných systémů přesvědčení
 • převzít zodpovědnost za své jednání

Hawkinsovu mapu vědomí později podrobněji rozpracoval americký neuropsycholog Dr. R.Kebert.  Jeho podoba mapy vědomí se stala důležitou součástí dvou metod: AFT – techniky přitahovacích polí a A4M-akupunktury pro mysl, které se zabývají fyzickým a duševním zdravím.

Mapa vědomí přiřazuje škále 0 – 1000 stav, který je charakterizován emocí a s ní úzce spojeným způsobem chování:

Příklad:

 • když zažíváme vztek, máme tendenci bojovat (prát se, křičet, bušit do polštáře,…)
 • když zažíváme strach ustupujeme, stáhneme se nebo utečeme, odejdeme
 • když zažíváme odpuštění jsme schopni překročit staré meze, starý způsob vnímání

Náš mozek následně automaticky vygeneruje pohled na svět (životní názor) a pohled na sebe sama (boží názor). Ty mají zcela konkrétní a individuální podobu podle okolností, které nastaly v okamžiku, kdy jsme se na hladinu vědomí napojili.

V následující tabulce najdete číselnou škálu a jí odpovídající hladiny vědomí

700-1000        osvícení

600                  mír

540                  radost

500                  láska

400                  důvod, smysl

350                  přijetí

310                  ochota

250                  neutralita

200                  odvaha

175                  pýcha

150                  vztek

125                  žádostivost

100                  strach

75                    žal

50                    netečnost

30                    vina

20                    hanba, bezcennost

Ano, máte pravdu: skutečně to není kompletní tabulka!

Porušovat autorská práva se nesluší!

Mimochodem vědomé porušování autorských práv souvisí s jedním  z několika aspektů hladiny vědomí 150-vzteku. Typické pro odpovídající chování je, že se nechceme podřídit autoritě a ze zásady si děláme věci po svém. Je to charakteristické pro období puberty a zdá se, že později z toho vyrosteme. Nevyrosteme! Jen se takové jednání stává méně zjevným.

Ale zpět k  mapě vědomí: máme informaci, kde najdete mapu vědomí kompletní

 • Mapu vědomí dle Dr.Hawkinse naleznete v knize Moc vs Síla

 

Podívejte se ještě jednou na torzo mapy vědomí

 1. svou pozornost zaostřete na hladinu vědomí 200
 2. podívejte se, co se nachází POD ní
 3. teď si pročtěte, co je NAD ní

Ano, vidíte dobře: tabulka je jaksi nesymetrická!

Pouhých 8 energetických stavů odpovídajících 200 bodům ze škály 0-1000 generují negativní emoce a destruktivní myšlenky, které do našeho života fujtajblové záležitosti včetně nemocí.

200 bodů z 1000

Pod  mezníkem 200 čerpáme energii zvenčí – od druhých lidí, ze systému.

Současně destruktivní energie má tendenci tlačit stále níž a níž.

Pokud například nezpracujeme smutek při ztrátě partnera (prostě nedáme průchod slzám a přemítáme o tom, že jsme měli udělat něco jinak, že jsme mu toho tolik nestihli říct, že jsme to zkazili,…), přichází pocit beznaděje, netečnosti (nemáme na nic energii, vše se zdá zbytečné, nic se nám nechce, nevěříme si), pak přijdou pocity viny a nakonec pocit osamění, opuštění nebo odmítnutí nebo dokonce pocit, že láska ani neexistuje.

Klíčovým momentem je okamžik odvahy (200)!

Odhodlání a nasazení je správný moment, kdy se zvedneme ze židle a konáme, kdy sami vytváříme energii k pohybu. Nad úrovní 200 převládají pozitivní, konstruktivní emoce, při nichž člověk spíše energii generuje, vyzařuje směrem do okolí.

Konstruktivní emoce nás podporují – doslova tlačí výš směrem k přijetí, lásce, radosti.

 

8 stupňů k radikální změně – zdá se to snadné! Má to ovšem svoje výhody i nevýhody.

Chcete první výhodu či nevýhodu?

 1. Nevýhoda: během života v průměru poskočíme o cca 3-5bodů na energetické stupnici a navíc, v případě, že jste se narodili ve střední Evropě, je pravděpodobné, že vaším startem = hladinou vědomí, od které jste se narodili, je hladina vědomí  20 nebo 30.
 2. Výhoda: už jen pouhé přečtení >>>článků podobného typu<<< a pochopení souvislostí vám pomůže, abyste se  posunuli o víc než o 5 bodů