8. videolekce – Představivost

V této části objevíte, že si můžete sice vybrat své myšlenky, ale že výsledek vašeho myšlení je řízený nezměnitelným zákonem. Není snad myšlení úžasné? Není snad fantastické vědět, že náš život nepodléhá žádnému rozmaru ani vrtochu? Tato stabilita je naší šancí, protože tím, že se podřídíme zákonu, můžeme získat požadovaný výsledek s neměnnou přesností. Je to právě zákon, který z Univesálu dělá velkého strážce harmonie. Bez tohoto zákona by Vesmír nebyl kosmos, ale chaos.

V tom je tajemství původu dobra a zla.

Myšlení se projevuje akcí. Když je vaše myšlení konstruktivní a harmonické, vyplyne z toho dobro. Když je vaše myšlení destruktivní a disharmonické, vyplyne z toho zlo.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Existuje jen jeden zákon, jeden princip, jedna příčina a jediný zdroj moci.

Dobro a zlo jsou pouze slova, vymyšlená k tomu, aby označila výsledek našich činů, nebo naší podřízenosti či nepodřízenosti tomuto zákonu.

Životy R.W. Emersona a T. Carlyle to dobře ilustrují.

Emerson měl rád dobro a jeho život byl symfonií míru a harmonie. Carlyle nesnášel zlo a jeho život byl dlouhým seznamem neustálých rozporů. Máme před sebou dva velké muže se stejným úmyslem realizovat stejný ideál. Jeden z nich však používá konstruktivní myšlení a je tedy v harmonii s přírodním zákonem, druhý používá myšlení destruktivní a přitahuje k sobě všechny formy disharmonie.

Od této chvíle je tedy jasné, že nesmíme nic nesnášet, dokonce ani zlo, protože nenávist je destruktivní. Za chvilku objevíme, že udržujeme-li destruktivní myšlenky, zasejeme „vítr“ a sklidíme „bouři“.

Video k osmé lekci:

Otázky a odpovědi:

Pro správné pochopení lekce si odpovězte na následující otázky:

1. Co je to představivost? Forma konstruktivního myšlení, světlo, kterým pronikneme do nového světa myšlení a zážitkům, mocný nástroj, díky němuž každý vynálezce a badatele otevřel cestu od toho, co předcházelo, k nové zkušenosti.

2. Jaký je výsledek představivosti? Pěstování představivosti vede k rozvoji ideálu, z něhož se vynoří budoucnost.

3. Jak může být pěstovaná? Cvičením. Musí být živená, jinak umírá.

4. V čem se představivosti liší od fantazírování? Fantazírování je formou mentálního rozptýlení, zatímco představivost je formou konstruktivního myšlení, které musí předcházet každému konstruktivnímu činu.

5. Z čeho vyplývají omyly? Z nevědomosti.

6. V čem spočívá poznání? Je to výsledek schopnosti, jenž má člověk – schopnost myslet.

7. Co je to za sílu, díky níž úspěšní lidé tvoří svůj cíl? Duch je mimořádně pohyblivá síla, která umožňuje vyvolat okolnosti a vztahy, potřebné ke splnění cílů.

8. Co určí předem výsledek? Ideál, pevně udržovaný v duchu, přitahuje podmínky, potřebné k jeho realizaci.

9. Jaký je výsledek pronikavého, analytického pozorování? Rozvoj představivosti, vnímání, bystrosti a prozíravosti.

10. K čemu vedou? K hojnosti a harmonii.