9 Cest JAK Být Lepší Leader (čti Lídr) [Leadership – Vedení lidí]

leader, leadership, lídr

Kdo je Leader [čti lídr]?
Leader je člověk, který má vizi a vede druhé lidi k naplnění této vize…

 
Jestliže toužíme po životě bez hranic, jestliže chceme dosáhnout úspěchu, jestliže chceme dosáhnout velké vize, tak jen málo toho dokážeme samotni.
My lidé jako jednotlivci jsme všichni omezení. Máme omezené schopnosti, znalosti, dovednosti.
Jestliže však začneme spolupracovat s ostatními, staneme se doslova neomezenými.
Téma života bez hranic je o dosažení neomezenosti – mít více možností voleb, mít více svobody, času, peněz, zdraví, radosti, štěstí
Mít možnost prožívat život naplno…
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Jestliže chcete dosáhnout maxima svého potenciálu, potřebuje se z Vás stát lepší a efektivnější leader…

Jak už jsem zmínil, člověk sám je omezený.
Jestliže chcete dosáhnout maxima ve svém životě, je potřeba, abyste užívali spolupráce s druhými lidmi…
Jestliže chcete, aby s Vámi ostatní spolupracovali a spolupracovali dlouhodobě, musí se z Vás nevyhnutelně stát lepší leader.
 

Jestliže budete lepší a schopnější leader, bude více a více lidí, kteří s Vámi budou chtít spolupracovat, přiložit ruku k dílu a pomoci Vám naplnit vizi, po jejímž naplnění toužíte…

 
Jestliže se Vám podaří zlepšit své dovednosti ve vedení lídí (leadershipu), stanete se efektivnějším lídrem a získáte neomezený potenciál, protože budete schopni užívat schopností, znalostí, dovedností a zkušeností druhých lidí.
A protože “více hlav, více ví”, najednou budete schopni pohnout horou…
 

Jsou lidé, kteří jsou přirození lídři?
Musíte se jako leader narodit?

Někteří lidé mají k vedení lidí přirozeně blíže než jiní, na druhou stranu, znám mnoho skvělých leadrů, kteří takové personality, že byste nikdy neřekli, že budou dobří lídři a přesto jsou to schopní lídři na svém místě…
 

V konečném důsledku leadership není o personalitě, ale o vizi a touze naučit se lépe vycházet s lidmi…

 
Každý leader má svůj vlastní specifický styl vedení a nějakou dobu trvá, než leader pochopí a pozná sama sebe a naučí se využívat své silné stránky tak, aby mu pomohly ve vedení druhých lidí.
V každém případě věřím tomu, že kdokoliv se může stát lídrem.
Respektive může být leader každý, kdo má nějakou vizi a chuť ji naplnit.
 

Protože leadership by nikdy neměl sloužit k tomu, aby se pouze někdo stal leaderem. Leadership slouží k dosažení vize, nikoliv ke zvýšení ega leadera.

 
Možná ne každý může být excelentním a vyjímečným lídrem – abyste však dosáhli vize, kterou ve své mysli máte, není nutné, abyste museli být leader excelentní, je potřeba, abyste byli schopni efektivně spolupracovat s několika lidmi.
A pravdou je, že i 20 lidí, jež s Vámi bude ochotno spolupracovat, je dost lidí na to, aby se věci pohnuly tím správným směrem…
 

Co odlišuje leadera (lídra) a manažera?

Manažer je člověk, který spíše řídí…
Dává tedy příkazy, co je potřeba udělat, a pak kontroluje, zda to bylo uděláno.
Manažer se na lidi dívá spíše jako na svůj zdroj, který může využít pro dosažení svého cíle.
 
Leader (lídr) oproti tomu jde více vlastním příkladem, pracuje na sobě, rozvíjí se a pomáhá druhým, pomáhá se jim osobnostně rozvíjet, stejně jako pomáhá překonat jejich výzvy a potíže…
Ne každý člověk ve vedoucí pozici je leaderem (lídrem) a stejně tak ne každý manažer je skutečným leaderem (lídrem).
Správný leader (lídr) k vedení lidí nepotřebuje postavení či pravomoc, manažer většinou ano.
 

Existuje několik úrovní leadershipu…

Většina leaderů pracuje s nejnižší variantou leadershipu – vedení lidí – tzv. pozičním leadershipem, který většina lidí zná ze svého zaměstnání…
Kdy leader zastává pozici, má na povel tým lidí, kteří jsou mu podřízení a působí na své podřízené represivní složkou:
 

“Jestliže to neuděláš tak, jak já chci, přijde represe – sáhnu ti na peníze / přidělím ti více práce / vezmu ti benefity…”

 
Což samozřejmě není příliš motivační a nezvyšujete to efektivitu ani vedení, ani chuť po naplnění cíle, který je potřeba naplnit u člověka, který je takto “motivován”…
Přesto se to běžně na pracovištích po celém světě děje.
Dále však existují další úrovně vedení lidí…
 

Leadership – vedení lidí tedy může být prováděn na celkem 5-ti úrovních:

Seřazeno od nejnižší úrovně leadershipu po nejvyšší – 5-tá úroveň je nejvyšší…
 

1. Poziční leadership – již výše zmíněný

Hraje zde velkou roli právo – lidé Vás následují, protože musí…
Každý manažer se v podstatě na této úrovni pohybuje a může se rozhodnout stát se skutečným leaderem nebo se zaseknout po zbytek života na úrovni pozičního leadershipu…

2. Leadership se svolením

Hrajou zde velkou roli vztahy s lidmi – lidé Vás následují, protože Vás následovat sami chtějí…

3. Leadership výsledků

Hrají zde roli Vaše výsledky a co jste dokázali – lidé Vás následují pro to, co jste dokázali, vytvořili, jaké máte výsledky a pro Váš celkový přínos…

4. Leadership rozvoje lidí

Hraje zde roli to, jak jste schopni zduplikovat výsledky, které sami máte u ostatních lidí – lidé Vás následují pro to, co jste udělali konkrétně pro ně…

5. Top leadership

Hraje zde velkou roli respekt ostatních k Vám – lidé Vás následují pro to, kdo jste a co reprezentujete…
 
 

9 Cest JAK Být Lepší Leader (Lídr)…

Zejména, jestliže se kdy chcete posunout na vyšší úrovně leadearshipu (nezaseknout se na poziční úrovni leadershipu), potřebujete se jako leader zlepšít v těchto 9-ti následujících věcech…
Posunout na vyšší úrovně byste měli chtít, protože na těchto úrovních přichází skutečná svoboda, neomezenost a život bez hranic…
 

#1 Začněte rozhovor se svými lidmi z týmu chválou a poctivým uznáním…

Jestliže jako leader ke každému rozhovoru se svými lidmi přistoupíte pozitivně a upřímným uznáním něčeho, co bylo uděláno dobře, tak získáte větší náklonnost člověka / lidí následovat Vaše další instrukce, či případně napravit chyby, které se staly a odstranit je.
Pokud začnete rozhovor negativně naladěni a budete pouze poukazovat na chyby, žádného velkého pokroku nedosáhnete, protože si druhého člověka znepřátelíte a nebude Vám tudíž ochoten naslouchat.
 

#2 Upozorněte své lidi na chyby, které udělali, nepřímo…

Jako leader je lepší dovést lidi k chybám, kterých se dopustili, skrze otázky, než přímo zaútočit na chybu či problém, který se stál a prohlásit o tom bezkompromisně, že je to chyba a problém…
Pamatujte na to, že Vám nejde o to, urazit city ostatních, ale o dosažení větší vize a to vezme čas a nebude to možné, pokud si hned na začátku znepřátelíte lidi, se kterými spolupracujete….
 

#3 Mluvte o svých vlastních chybách předtím, než začnete kritizovat druhé…

Všichni jsme lidé, všichni děláme chyby, nikdo z nás není neomylný – ani leader ne…
Pamatujte na to, že nikdo neočekává, že budete dokonalí a bezchybní – stejně tak byste to neměli očekávat Vy od ostatních…
Chyby a problémy jsou přirozenou součástí růstu. Navíc se dají opravit.
Když navíc budete s ostatními lidmi sdílet, že jste také udělali chyby na své životní cestě, stanete se jako leader více lidský a normální a ostatní lidé budou mít větší chuť Vás následovat…
 

#4 Pokládejte otázky, zajímejte se, snažte se pochopit, místo toho, abyste dávali přímé rozkazy…

Chyby či problémy nastanou z nějakého důvodu. Snažte se nejdříve pochopit situaci druhého člověka, který se chyby dopustil…
A to dříve než budete poučovat.
Budete-li se skutečně a upřímně zajímat, stoupne Vaše hodnota a cena v očích druhých lidí a budou sami více ochotní napravit chyby, ke kterým došlo.
Budou Vás chtít pozitivně překvapit.
 

#5 Umožněte druhým zachovat si svou tvář…

Jestliže někoho přímo rovnou zhodíte a zraníte duši druhého člověka, je složité, abyste našli společnou cestu a měli nějakou společnou budoucnost.
Jestliže se však budete chovat tak, aby si druzí mohli zachovat svou tvář bez ohledu na to, jak velké chyby se dopustili, bude je to k Vám přitahovat a budou s Vámi držet po dlouhou dobu.
 

#6 Oceňte každé – i třeba jen velmi malé zlepšení…

Ne všichni lidé jsou schopni podávat velké výkony – alespoň ne z počátku nebo v nějaké fázi života, kdy ještě třeba řeší problémy doma…
Jestliže však budete hledat to, co můžete u druhých pochválit – jedno zda na jejich vzhledu, odvedené práci či znalosti, budou k Vám přitahováni.
A protože jednou z největších potřeb dospělých lidí, je získat pochvalu, tak příště můžete očekávat, že lidé udělají ještě více, aby sami sebe posunuli do pozice, kdy je za něco budete moci chválit…
 

#7 Povzbuzujte a podporujte druhé…

Jestliže budete druhé povzbuzovat a podporovat, budou druzí povzbuzovat a podporovat i Vás.
Tak můžete dosáhnout skutečné velikosti a naplnit jakkoliv velikou vizi, protože to, co dáte, to také dostanete.
Budete-li mít podporu druhých lidí, tak není cíl, kterého byste nemohli dosáhnout, stejně jako není problém, který byste nemohli zdolat.
 

#8 Zajistěte, aby se ostatní lidé nadchli pro činnost či nápad, který navrhujete…

Je vždy lepší, když lidé dělají něco, z čeho jsou sami nadšení, něco, co jim samotným skutečně dává smysl…
Protože pokud lidé dělají věci čistě jen z povinnosti, nikdy to nebude mít tu kvalitu a nakonec ani výsledky nebudou takové jaké by mohly být.
Prostě dané činnosti budou pouze udělány.
A to se děje mnoha lidem v zaměstnání, kdy dělají něco, co ani jim samotným nepřijde důležité a tak spěchají, aby to bylo uděláno a mohli si to “odfajfknout” a dané činnosti se zbavit…
Snažte se tedy vždy probudit zápal a nadšení pro věc, kterou navrhujete. Snažte se danou činnost spojit s nějakým větším obrázkem, vizí nebo posláním, kterého má být dosaženo…
 

#9 Sdílejte lidem vizi a očekávání, které o svých lidech máte, aby k ní mohli růst…

Lidé o sobě často nemyslí příliš pozitivně.
Často srovnávají všechno to špatné, co kdy udělali, co se jim za život nepovedlo s vnějším obrazem někoho, kdo je v jejich očích úspěšný – a jak je běžné téměř vždy prohrávají…
Jestliže si na lidech budete hledat to, co je na nich dobré a budete jim to otevřeně říkat, budou Vám vděčni a získáte v nich skutečné partnery, kteří Vám budou pomáhat a stát za Vámi a za Vašim rozhodnutím.
Když s lidmi budete sdílet vizi a očekávání toho, co by mohli dokázat, čeho jsou schopni, co v nich vidíte, v co věříte, budou se snažit o to, aby mohli dorůst k Vašemu očekávání…
Začnete tak jako leader budovat sebevědomí a vlastní sebeobraz lidí…
Začnete v nich rozvíjet to semínko skvělosti, které postupně vyklíčí a stane se nádhernou květinou.
A to vše díky Vám, člověku, který se stal leaderem…
Což vždy přinese patřičné odměny k Vám osobně.
 

Dodatečné myšlenky, které Vám pomohou při Vašem studiu…

 
Jestliže se Vám článek líbí, sdílejte jej se svými přáteli na sociálních sítích a nebo emailem.
Přidejte si mě také do kontaktů na facebooku nebo linked in.
Přeji hezký den