9. videolekce – Duchovní pravda

V této části Master Key System se naučíme zpracovávat a utvářet nástroje, jenž vám umožní vytvořit ty okolnosti a podmínky, které si přejete. Chcete-li změnit okolnosti, musíte změnit sami sebe. Vaše rozmary, fantasie a přelétavá přání mohou být zmařená na každém kroku, ale vaše nejhlubší myšlenky vždy najdou způsob, jak vzklíčit a projevovat se. A to tak jistě, jako rostlina vzklíčí ze zasazeného semínka.

Předpokládejme, že si přejeme změnit své podmínky. Jak to vyvolat?

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Odpověď je jednoduchá: zákonem Růstu.

Příčina a následek jsou stejně absolutní a konstantní ve skryté říši myšlení, jako ve světě materiálních věcí.

Udržujte v duchu požadovanou okolnost. Potvrďte jí jako už existující fakt. V tom je celá hodnota mocné afirmace. Neustálým opakováním se stane vaší součástí. Skutečně sami sebe změníte.

Uděláte sami sebe tím, čím chcete být.

Význačným rysem je to, že tu nejde o otázku šance, ale vytrvalého úsilí. Jestliže jste nesmělí, nerozhodní, nešikovní, nebo bojácní a sužováni strachem nebo blížícím se nebezpečím, připomeňte si, že je jasné, že „dvě věci nemohou existovat na stejném místě ve stejnou dobu“. Je to úplně stejné v mentálním a duchovním světě. Náprava přichází jen tehdy, když jsou myšlenky strachu, nedostatku a omezení nahrazené myšlenkami odvahy, moci, soběstačnosti a důvěry.

Nejjednodušší a nejpřirozenější metoda spočívá ve výběru nějaké afirmace, kterou přizpůsobíte svému osobnímu případu. Pozitivní myšlenky zničí myšlenky negativní tak jistě, jako světlo zničí tmu a výsledek bude stejně účinný.

Čin je květem myšlenky a okolnosti a podmínky jsou výsledkem činů.

Neustále tedy vlastníme nástroje, které vám jistě a nevyhnutelně umožňují, abyste se buď udělali lepšími anebo se zničili a abyste byli odměněni buď radostí, nebo utrpením.

Video k deváté lekci:

Otázky a odpovědi:

Pro správné pochopení lekce si odpovězte na následující otázky:

  1. Jaká je nejnaléhavější podmínka veškerého zdaru a prospěchu? Konání dobra.

  2. Která podmínka musí předcházet každý správný čin? Správné myšlení.

  3. Která podmínka je potřebná v každodenním obchodní transakci nebo v sociálním vztahu? Znát pravdu.

  4. Jaká je výsledek poznání pravdy? Můžeme přímo předvídat, jak dopadne každý skutek, založený na správné hypotéze.

  5. Jaký je výsledek každého činu, založeného na klamu a lži? Takový výsledek nelze ani zkoncipovat.

  6. Jak se naučíme poznat pravdu? Pochopením toho, že pravda je hlavním princip Universálu a že je tudíž všudepřítomná.

  7. Jaká je podstata pravdy? Duchovní.

  8. Jaké je tajemství vyřešení všech problémů? Aplikovat duchovní pravdu.

  9. Jaká je výhoda duchovních metod? Jsou vždy k dispozici.

  10. Jaké podmínky jsou potřebné? Uznání všemohoucnosti duchovní moci a ochota stát se příjemcem jejich blahodárných účinků.