Assessment Centrum: Zvyšte své šance na úspěch

Tento článek o AC/DC není fyzikálním pojednáním o střídavém a stejnosměrném proudu, ani z něj nevyčtete, jak se chovat na hard-rockovém koncertu. Pomůže Vám ale připravit se na událost, která se může stát důležitým milníkem Vaší profesionální kariéry: Assessment Centrum / Development Centrum.

Ať již jste ostříleným profesionálem nebo „bažantem“, který teprve rozvažuje své první kariérní kroky, velmi pravděpodobně Vás to dříve nebo později potká: Assessment Centrum / Development Centrum.Následující řádky Vám prozradí, co můžete očekávat a jak se nejlépe připravit, abyste dosahovali výsledků, jakých dosahovat chcete.

Assessment centrum / Development centrum: Co se skrývá pod zkratkami?

AC neboli Assessment Centrum

Assessment Centrum

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Metoda k vytipování nejvhodnější osoby pro splnění určitého zadání. Nejobvyklejší příležitost pro uspořádání AC se nabízí při výběrovém řízení do zaměstnání, ať se jedná o obsazení volné pozice ve firmě kandidáty „zvenčí“, nebo o pohyb pracovníků v rámci firmy.
Byť je spolehlivost této metody diskutabilní, v kombinaci s dalšími přístupy (psychodiagnostické metody, strukturovaná interview aj.) může kvalitně připravené Assessment Centrum poskytnout relevantní výsledky.

DC neboli Development Centrum

DC slouží k identifikaci rozvojového potenciálu u předem definované skupiny existujících zaměstnanců. DC firma obvykle uspořádá, plánuje-li déledobější rozvojový (vzdělávací) projekt a chce investovat zdroje tam, kde to dává největší smysl.

V praxi se však oba přístupy leckdy směšují; také nástroje, jež organizátoři používají, se v mnohém podobají. Proto také následující doporučení platí pro oba typy situací – více stresující bývají samozřejmě Assessment Centrum, už jen proto, že zde se rozhoduje o další kariéře účastníků. Proto se zaměříme převážně na ně.

Ostatně, pokud Vás čeká DC, patrně již máte nějaké AC za sebou a víte, jak to chodí.

Kdo je hodnotitel?

Klíčovou osobou, které je třeba si povšimnout, je hodnotitel. To je ten podivný človíček, co postává okolo, nakukuje Vám přes rameno a neustále si něco zapisuje.

Třída hodnotitelů se dělí na dva základní druhy: hodnotitel interní a hodnotitel externí. Interní druh se skládá z pracovníků oddělení lidských zdrojů ve firmě, která Assessment Centrum / Development Centrum pořádá. Externím hodnotitelem je cizí konzultant, který je obvykle pověřen také samotnou organizací celé akce, což přítomné interní hodnotitele staví čistě do role pozorovatelů.

Hodnotitel ze svých pozorování sestaví zprávu, která bude zásadně spoluvytvářet rozhodnutí o Vašem dalším osudu – je tedy osobou navýsost důležitou.

Jak se na Assessment Centrum připravit

Pokud se nacházíte v roli účastníka, jistě chcete uspět co nejlépe. Vezmete-li v úvahu následující doporučení, zvyšujete výrazně svou šanci na úspěch.

Představte si nyní situaci…

Ucházíte se o nové pracovní místo, a najednou Vám volá či píše zástupce Vašeho potenciálního zaměstnavatele a zve Vás na Assessment Centrum.

1. Zdravá sebedůvěra 

Co můžete z popsané situace pro sebe vyvodit? Udělali jste dobrý dojem.

  • To, že Vás potenciální zaměstnavatel zve na Assessment Centrum vypovídá o tom, že Váš životopis uspěl mezi stohem dalších. 
  • To, že se firma rozhodla do Vás investovat nemalou sumu (kterou organizace AC obnáší), svědčí o jejím vážném zájmu o Vás.

První krok máte úspěšně za sebou, proto můžete Assessment Centrum navštívit s úměrnou dávkou sebedůvěry – ovšem pozor, stejně jako Vy je na tom deset dalších uchazečů!

2. Představte si ideálního kandidáta…a potom tak jednejte

Pro úspěch v AC je nejvhodnější postupovat metodou „známého výsledku“.
Je to prosté: Na základě toho, o jakou pozici se jedná, dokážete snadno vyvodit, jaké nároky na Vás budou kladeny. Leccos napoví také popis pracovní pozice:

  • Požaduje zaměstnavatel schopnost práce v týmu? Můžete si být jisti, že součástí AC bude skupinový úkol.
  • Je výslovně zmíněna flexibilita, schopnost orientace v nezvyklých situacích apod.? Pak se vsaďte, že organizátoři a hodnotitelé udělají vše pro to, aby Vás „vyhodili ze sedla“. Budou měnit či doplňovat zadání úkolů, sehrají vrtošivého zákazníka, který chce každou chvíli něco jiného…
  • Chce se pro Vás proaktivita a schopnost převzít iniciativu? Jestli během celého AC ani jednou nepřevezmete otěže, neprojevíte snahu řešit nastolený problém a vůbec se budete tvářit jako “mouchy snězte si mě”, pak můžete vzít jed na to, že uspěje někdo jiný.

3. První dojem určuje mnohé

Velmi snadné je zapomenout na první dojem, který vytváříte už příchodem na samotné Assessment Centrum. Možná jste prošli několik kol pohovorů s potenciálním zaměstnavatelem, a máte (třeba i oprávněný) pocit, že Vám všechno hraje do noty, ale nyní stejně stojíte opět na startovní čáře.

Hodnotitel Vás vidí poprvé v životě, a i přesto, že se vší mocí snaží Vás vnímat objektivně, první dojem funguje i u něj. Byť je to jen střípek z celkového obrazu, který si o Vás udělá, je to střípek velmi důležitý.

Položte si sami otázku: Jak chci, aby mne lidé vnímali? Jak chci působit, jaký dojem chci vytvářet?…a podle toho zvolte oděv a vystupování. Rozhodně neuděláte chybu, oblečete-li se o stupeň formálněji, než jak velí firemní kultura. Vždy je lépe objevit se v obleku či kostýmku mezi ostatními uchazeči oblečenými v džínách, než aby tomu bylo naopak.

Assessment Centrum zahájeno: Co dělat?

1. Základní rada: Nepředstírejte

Základní rada, kterou je dobré se řídit, je prostá: Nepředstírejte!

  • Jednak hodnotitelé (obvykle mezi nimi je také psycholog) jsou hodnotiteli právě pro svou zkušenost a pozorovací schopnosti.
  • Jednak i kdyby se Vám to nakrásně podařilo, moc si nepomůžete – vždyť jaká by pak byla radost z práce, kde byste museli dennodenně něco hrát?

2. Chovejte se přátelsky a budujte vztahy

Přesto, že během Assessment Centra v podstatě soupeříte se svými protikandidáty, i zde Vám pomůže, budete-li se chovat přátelsky (což není totéž jako žoviálně!) a nebudete sabotovat týmovou spolupráci. Zaměstnavatel si zde tvoří obrázek o tom, jak budete fungovat ve skupině nových kolegů, které také zprvu nebudete znát.

A kdyby nic jiného – celé Assessment Centrum můžete vzít také jako příležitost pro získání hodnotných profesních kontaktů. Kdo ví, jestli třeba člověk, který dnes uspěl v AC místo Vás, Vám za tři měsíce nenabídne jinou pozici?

3. Staňte se srdcem týmu, ne “osamělým vynálezcem”

I když se třeba pokládáte za nezkušené a délka Vašeho profesního životopisu se neměří na metry, nezoufejte – i ve srovnání se zkušenějšími „kolegy“ můžete vyniknout. Během AC se totiž setkáte spíše s obecnějším zadáním různých modelových situací, simulovaných jednání apod.

Co se počítá, je Vaše schopnost hrát týmově, rychle reagovat, kvalitně a srozumitelně komunikovat, a snaha hledat oboustranně výhodná řešení a neotřelé pohledy na věc. A zde kolikrát vítězí právě otevřená mysl nezatížená dlouholetou jednostrannou zkušeností!

Velmi často se během AC používají různá cvičení, která na první pohled nemají s reálnou praxí příliš společného (namátkou třeba stavba mostu ze špejlí apod.), ovšem hodnotitelé zde pečlivě sledují právě ty dovednosti, které budete v jiném kontextu využívat v pracovním prostředí.

4. Nejen řešení, i cesta k němu se počítá

Pokud nedokážete přijít s nápadem nebo inovativním řešením, zaměřte se na proces komunikace!

Nezřídka se Vám ve skupině sejdou pověstní „dva kohouti na jednom smetišti“, kteří stůj co stůj tlačí na prosazení právě toho svého návrhu. Tím ovšem zcela paralyzují postup k cíli pro celý tým.

A právě Vy můžete být tím, kdo promaže soukolí vzájemné komunikace, a nasměruje zablokovanou skupinu směrem k produktivní činnosti. Hodnotitelé si toho určitě všimnou…

Čeho se vyvarovat?

Neudělejte tu chybu, že se budete na přítomné hodnotitele dívat skrz prsty. Všichni přítomní organizátoři či hodnotitelé Assessment Centra jsou také jenom lidé a chtějí odvést dobrou práci, z níž budou hodnotné výsledky – jsou za to koneckonců placeni. Není třeba se na ně dívat jako na tvory z jiné planety.

Budete-li se vůči nim stavět na zadní nebo odmítnete komunikovat, ničeho nedosáhnete. Spíš zhoršíte své vlastní hodnocení a navíc si zkazíte den.

Možná se Vám přihodí, že si o určité aktivitě během AC pomyslíte, že je to nesmysl či zbytečnost. Dobře si rozmyslete, zda chcete tento názor prezentovat veřejně. 
Nezapomeňte, že zorganizovat kvalitní Assessment Centrum stojí firmu dost peněz. Jedná-li za ni dobrý hospodář, velmi pečlivě si nechá zdůvodnit, za co peníze utrácí – a takový HR ředitel dobře ví, co by měl od kvalitního AC očekávat.

Dá se proto předpokládat, že všechny aktivity mají svůj smysl. To, že Vy ho právě nevidíte, neznamená, že neexistuje. Proto se nehádejte s hodnotiteli a jednoduše si hrajte!

Nezřídka se během AC používají různá simulovaná jednání a situace. Naznačený scénář sice nemusí být právě Váš šálek čaje (leckdy půjde o naprosto cizí obor), ovšem argumentací ve stylu „v reálu je to úplně jinak, tam bych to takhle vůbec nedělal“ si určitě nepomůžete!
Všichni organizátoři vědí, že jde o „laboratorní podmínky“, počítají s určitou mírou stresu u účastníků, a zadání jsou schválně definována všelijak – záleží vždy na Vás, jak si s danou situací poradíte.

Assessment Centrum je stejně neúprosné jako praxe:

Když to zpackáte, ani v jednom případě se nemáte možnost vrátit a zkusit to znovu.

Budete-li však aplikovat tyto principy na svou jedinečnou situaci, je více než pravděpodobné, že obstojíte se ctí. Není možné dostat pod kontrolu všechny proměnné, které hrají roli při tak složité interakci, jakou je Assessment Centrum.

Přistoupíte-li však k němu s hlavou nahoře a srdcem na dlani, může Váš úspěch nakonec předčit i ta nejodvážnější očekávání.

Vaším zaklínadlem nechť je ODVAHA, POKORA a SEBEDŮVĚRA.

Mnoho úspěchů!


Autor je koučem a trenérem, mj. se podílí právě na organizaci AC a DC jako hodnotitel.