Asyrské bezkontaktní masáže

Všechno kolem nás, co nás obklopuje, včetně nás samotných je v podstatě energie. Energie rozličného druhu:světlo, teplo, barva, zvuk, vůně.
To jsou energie, které je každý člověk schopen vnímat, přijímat, zpracovávat a vyhodnocovat.
Jsou ale energie – jako například vyzařování lidského těla ať už vlastního nebo druhého člověka, kde už velká část lidské populace tyto schopnosti má trochu méně rozvinuté a konečně jsou to energie myšlenky, přání nebo modlitby, které vnímá jen velmi malý zlomek lidí.
Pohybujeme se ve světě energií, které z větší části nejsme schopni vnímat, a už vůbec ne ovlivňovat. To je příklad televizního vysílání, signálů mobilních operátorů, spojovací sítě policie, hasičů, záchranné služby, vyzařování monitorů, mikrovlnek atd.

Není divu, že přibývá onemocnění, které na této planetě nikdy nebyly, anebo jen velice vzácně a ojediněle.

Ale všechny tyto problémy mají jeden společný základ: energii

Každá nemoc, od té nejbanálnější až po tu prakticky nevyléčitelnou, je vždy provázená změnou na energeticko-informační struktuře, tedy konkrétně na jemnohmotném energetickém obalu každého organizmu.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Tyto základní poznatky poznaly dávné již civilizace Egypta, Indie i Číny. A kromě těchto center to byla oblast mezi řekami Eufrat a Tigris – starověká Asýrie – území dnešního Iráku. Asyrská říše existovala zhruba v letech 1750 – 605 před n. l. Největší rozkvět prožívala tzv.Střední Asyrská říše v letech 1390 – 1080 př.n.l., kdy úspěšně bojovali s Babylonem.

 

Tehdy byla na vrcholu architektura, obchod, umění, matematika, astronomie a také lékařské a léčitelské znalosti. Z té doby pochází i tvrzení, že Asýrie je kolébkou bílé magie, tj.léčitelství.

Po pádu Asýrie po roku 605 př. n. l. se Asyřané v malých skupinkách rozešli do mnoha zemí: Persie, Arménie a později Ruska. Po staletích asimilace převzali jazyk, kulturu i náboženství hostitelských národů, ale zároveň nezapomněli na svůj původ, jazyk, tradice, kulturu a také na léčitelské vědomosti.

To je odpověď na otázku, jak je možné, že se tyto léčitelské znalosti zachovaly ještě po 2600 letech od zániku této starověké říše. Neznámější léčitelskou asyrského původu je Jevgenije Davitašviliová, přezdívaná Džuna. To ona má největší zásluhu na zachování starých asyrských postupů a jejich znovuzavedení do léčitelské praxe.

Já používám tento systém úspěšně už od roku 1990 pro své klienty. Naše prostředí se však od prostředí před 2600 lety dost liší, proto jsem provedl určité doplnění pohybů tak, aby odpovídala podmínkám dnešní doby. Z celkového počtu původních 21 pozic a pohybů rukou jsem přidal další, který používám před začátkem každé mé terapie.

A protože se chci o své 20-ti leté zkušenosti podělit s každým, kdo má zájem tuto netradiční metodu zájem, vypracoval jsem skripta a vytvořil osnovy, podle kterých odevzdávám své zkušenosti svým mladším následovníkům tak, jak to dělali léčitelé starověké Asýrie před 26-ti stoletími.