Článek pojednává o Cash Flow kvadrantu – nástroji pro rozdělení aktivně výdělečné populace do 4 kategorií podle způsobu vydělávání peněz, plus shrnutí, kde je možné získat aktivní a kde takzvaný pasivní příjem.

Témata Cash Flow kvadrantu jsem se také dotkl v článku s názvem “Finanční Svoboda: Jak vydělat peníze na investice, získat pasivní příjem a finanční svobodu?“,
kde můžete číst o:

Dnes budeme v tématu pokračovat…

 

 

Raději byste místo čtení shlédli video? Tady je…

 

NEJPRVE: Co je to ten Cash Flow kvadrant?

Cash Flow kvadrant je znázornění, které zpopularizoval Robert T. Kiyosaki – americký podnikatel a autor knižní série “Bohatý táta, chudý táta” skrze, kterou pojem “Cash Flow kvadrant” zavedl do širšího povědomí.

Ač Kiyosakiho knihy nejsou definitivním řešením finančních problémů většiny lidí, určitě doporučuji jejich přečtení.

Považujte jeho knihy za jednoduchý způsob, jak se naučit myslet odlišně a osvojit si základy pro vlastní finanční a časovou nezávislost – naučit se tedy myslet jinak než 95% běžných lidí, kteří se spoléhají na svůj současný příjem ze zaměstnání, ale netvoří žádný příjem pro svůj důchod…

Na uvedených příkladech a příbězích v Kiyosakiho knihách pochopíte odlišnost v myšlení lidí, kteří jsou finančně nezávislí, stejně jako získáte inspiraci od člověka, který z nuly vybudoval úspěšné podnikání, pak zkrachoval, ale následně jej přebudoval a ve svých 47 letech odešel do důchodu…

 

Cash Flow kvadrant znázorňuje rozdíl v myšlení lidí…

A díky tomu rozdíl mezi finančními a časovými možnostmi lidí, kteří své peníze vydělávají:

 

Protože stále platí posloupnost: Myšlenka – Slovo – Čin, potřebujete získat znalosti, abyste mohli svůj pasivní příjem vytvořit.

Jestliže změníte své myšlení a způsob pohledu na sebe sama a na to, jak vlastně lze peníze vydělávat, získáte možnost posunout se do dalších kvadrantů a vymanit se z obecného přesvědčení a navyklých vzorů – jako například chodit 45 let do práce, bez možnosti odejít do důchodu dříve než v 65-ti letech a třeba cestovat nebo se věnovat svým koníčkům…

 

Proč porozumět Cash Flow kvadrantu?

Jestliže porozumíte principu, který Cash flow kvadrant znázorňuje, pak získáte jeden klíč k pochopení, jak vlastně fungují peníze a jak uzpůsobit jejich vydělávání tak:

 • abyste mohli vydělávat takové množství peněz, které si představujete a bez omezení,
 • abyste byli schopni vytvářet nejen aktivní, ale také pasivní příjem a
 • mohli tak získat finanční a časovou nezávislost a přitom se neudřeli k smrti.

 

Jestliže budete chápat Cash Flow kvadrant, budete dělat lepší rozhodnutí a budete vytvářet lepší systémy, které Vám umožní násobit svou příjmovou schopnost bez toho, abyste jen jednoduše přidali počet hodin, které pracujete…

To je totiž to jediné, co umí udělat většina lidí…

Přemýšlejí lineárním způsobem, který by se dal shrnout do jednoduché myšlenky:

Čím více pracuji, tím více peněz vydělávám…

Což je sice pravda, ale brzy narazí na omezení z hlediska svého osobního času – nikdo z nás není schopen pracovat více než 15 hodin denně a to si troufám tvrdit, že je nemožné dělat to více než pár měsíců a pak člověk ztratí chuť v práci pokračovat…

Navýšením samotného času, kdy pracujete, svůj příjem sice navýšíte, ale jen krátkodobě a nebo jen velmi málo.

 

Když na to lidé přijdou, tak:

 • Jdou do školy nebo si zapíšou do kurzu a zvýší si svou kvalifikaci, aby si mohli účtovat více za hodinu své práce a tím vydělávat více.
 • Což se samozřejmě podaří, na druhou stranu vždy je tady stále ten omezený čas, který máme a tudíž i při vyšší kvalifikaci existuje strop příjmů…
 • Nehledě na to, že přestanou-li pracovat, přestanou vydělávat peníze – tady jim vyšší kvalifikace prostě nepomůže.

 

Jestliže Cash Flow kvadrant pochopíte správně, automaticky Vás to povede k vytvoření nebo zakoupení určitého systému, který Vám umožní neomezeně vydělávat bez ohledu na svůj osobní čas, který k tomu máte určen…

 

Jak ten Cash Flow kvadrant vlastně vypadá?

Graficky jej zobrazujeme jako kříž, který rozděluje pracovně aktivní část populace na 4 skupiny podle toho, jakým způsobem své peníze vydělávají – tak jak můžete vidět na obrázku…

 

Cash Flow kvadrant rozdělujeme na levou a pravou stranu…

Levou stranu kvadrantu tvoří:

Pro levou stranu Cash Flow kvadrantu je typický společný jmenovatel – čas za peníze

 

Což tuto levou stranu charakterizuje:

 • Lidé zde vyměňují svůj osobní čas za peníze.
 • Lze tady tedy vytvářet pouze aktivní příjem (u vydělávání musí být osobně přítomni), nikoliv příjem pasivní…
 • Čím vyšší kvalifikaci mají a čím více hodin pracují, tím více peněz vydělávají, ale nikdy nemohou přestat, protože jinak příjem, který je aktivní, ztratí…

 

Ať už se jedná o lidi zaměstnané, nebo OSVČ podnikatele, vždy postupem času narazí na strop, který z počátku není vidět.

 • V zaměstnání zjistí, že již dále nemají kam růst a nemohou se posouvat z hlediska svého příjmu.
 • V OSVČ podnikání zjistí, že jim nezbývá více času, který by mohli vzít a přeměnit jej v příjem.

Skutečností je, že většina výdělečné populace stráví celý svůj život na levé straně kvadrantu – tedy své 45-ti leté pracovní úsilí, aniž by kdy získali příjmy na straně pravé.

Pravou stranu kvadrantu tvoří:

Pro pravou stranu Cash Flow kvadrantu je typickým společným jmenovatelem – systém

Lidé, kteří jsou na této pravé straně, se rozhodli vytvořit či zakoupit systém či aktivum, které je schopné generovat příjem bez přímé závislosti na jejich osobním čase, úsilí, energii, znalostech, dovednostech, kapitálu či známostech.

Tím, že odstranili vzájemnou závislost mezi svou schopností generovat příjem a svým osobním časem, mohou svůj příjem růst neomezeně.

To dokážou právě díky svému pochopení jak vytvářet systémy a aktiva, které mají schopnost generovat pasivní příjem.

 

Jak získat pasivní příjem?

Pasivní příjem je takový příjem, který k Vám chodí opakovaně na základě jednou odvedené práce a je cestou k tomu, jak můžete získat svou finanční a časovou nezávislost…

 

Tradiční školství nás neučí vytvářet pasivní příjmy a většina lidí kolem sebe nemá někoho, od koho by se to mohli naučit – proto většina z nich pracuje na levé straně Cash Flow kvadrantu – v zaměstnání či jako OSVČ podnikatelé.

Pasivní příjem však získáte pouze tak, že vytvoříte či nakoupíte systém či aktivum (majetek), které příjem generuje bez Vaší nutné účasti: 

 • Zakoupíte a pronajmete nemovitostí a další investiční majetek pro získání nájmu
 • Multilevel Marketing, Network Marketing – vytvoříte spotřebně distribuční síť, která se nerozpadne
 • Vlastnictví podniku – vytvoříte či zakoupíte klasické podnikání se zaměstnanci, kde je kvalitní systém.
 • Dividendy akcií, dluhopisů a výnosy z fondů
 • Licenční patenty pro provoz nějakého systému, či programu
 • Apod.

 

PAMATUJTE: Skutečně je možné mít pasivní příjem, a můžete jej mít i Vy.

Budete se však muset přesunout na pravou stranu Cash flow kvadrantu a naučit se myslet jako podnikatel či investor. Budete se muset naučit, jak konkrétně pasivní příjem vytvořit.

 

Můžete působit ve vícero kvadrantech Cash Flow kvadrantu?

Ano, jednoznačně můžete, jestliže je to pro Vás výhodné…

Každý člověk může být více než v jednom kvadrantu, ale zřídkakdy je ve více než ve třech – otázkou však je, proč to děláte a jakou výhodu v tom vidíte – tady je potřeba rady Vašeho účetního, zda to má nějaký smysl.

 

Jednoduché příklady:

 • Zaměstnanec může mít další příjem jako OSVČ a přitom má investovány peníze a tak je ve třech kvadrantech s tím, že příjem z jednoho kvadrantu je převažující – pravděpodobně ze zaměstnání.
 • Majitel firmy zaměstnává sám sebe ve své vlastní firmě, vyplácí si příjem jako zaměstnanci a zároveň investuje a má příjem z investic.

Bohužel většina lidí to neví a tak jsou často celý život pouze v jednom kvadrantu a ponejvíce kvadrantu Z (zaměstnanec) nebo S (OSVČ – Osoba Samostatně Výdělečně Činná) a mají tak mnohem méně možností voleb, než lidé na pravé straně Cash Flow kvadrantu.

 

Navazující kapitoly článku…

Jestliže Vás téma Cash Flow Kvadrantu zajímá více, pak si přečtěte jednotlivé pokračování, která hlouběji rozebírají jeho jednotlivé kategorie:

 

Závěrem na téma Cash Flow kvadrant…

Pravdou je, že většina pracovně výdělečné části populace pracuje pro peníze – což znamená, že musí pracovat a nemohou nikdy přestat, jinak přestanou vydělávat peníze.

Jen 5% lidí se naučilo, jak peníze přimět, aby pracovaly pro ně.

Naučte se myslet odlišně od 95% populace tím, že pochopíte to, co chápe pouze 5%.

Odpověď naleznete, když začnete chápat tu sílu, která se skrývá za Cash Flow kvadrantem. Zakupte si knihy zabývající se touto tématikou a studujte.

Použijte nové znalosti jako výchozí bod pro získání své vlastní svobody a finanční a časové nezávislosti.

 

 

Jestliže Vám v této oblasti mohu asistovat, kontaktujte mě.

Přeji skvělý den a těším se na naše osobní setkání.

 

PS: Chcete se na pravou stranu Cash Flow kvadrantu přesunout dříve než ostatní?

Objevil jsem způsob, jak člověk může získat svůj pasivní příjem a “ŽÍT Život bez hranic” tím, že vybuduje podnikání vedené z domu a MÁM systém, který zvládne každý, kdo má sen a chce jej naplnit. Nevyžaduje to prodávání a nejlepší na tom je, že to nevezme ani moc času – asi tak 30 minut soustředěného úsilí / den.

Chtěl/a byste o tom vědět více? Kontaktujte mě…

 

Jestliže je článek nápomocný, dejte to vědět…

 • Sdílejte článek na sociálních sítích se svými přáteli…
 • Zašlete odkaz na článek emailem svým nejbližším nebo spolupracovníkům
 • Rozdělte se o své myšlenky níže v diskuzi.
 • Klikněte na tlačítko “Děkuji” níže pod tímto článkem…

 

Tipy a nabídky 5v1

Napsat komentář