Cash Flow Kvadrant: Jak Získat PASIVNÍ PŘÍJEM? [Audio Zdarma]

Cash Flow kvadrant: Jak získat PASIVNÍ PŘÍJEM (někdy opakující se či reziduální příjem)? Audio Zdarma ke stažení na konci článku… [Část 1.]

Cash Flow kvadrant je pomůcka, která jednoduše zobrazuje, jakým způsobem se dá vytvořit pasivní příjem a díky tomu mít možnost žít svůj život bez hranic
– žít život dle svých  pravidel, termínů a přání…

Prozkoumejte následující obrázek… 

Cash Flow

Dnes se budeme bavit o Cash Flow kvadrantu – nástroji, který rozděluje aktivně výdělečnou populace do 4 kategorií dle způsobu vydělávání peněz, plus shrnutí, kde je možné získat aktivní a kde takzvaný pasivní příjem.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Stručný obsah článku: 

 

NEJPRVE: Co je to ten Cash Flow kvadrant?

Cash Flow kvadrant je znázornění, které zpopularizoval Robert T. Kiyosaki – americký podnikatelCash Flow a autor knižní série “Bohatý táta, chudý táta” skrze, kterou pojem “Cash Flow kvadrant” zavedl do širšího povědomí.
Ač Kiyosakiho knihy nejsou definitivním řešením finančních problémů většiny lidí, určitě doporučuji jejich přečtení.
Považujte jeho knihy za jednoduchý způsob, jak se naučit myslet odlišně a osvojit si základy pro vlastní finanční a časovou nezávislost.
Naučit se tedy myslet jinak než průměrná populace, která se spoléhá pouze a jen na svůj současný příjem ze zaměstnání, ale netvoří žádný příjem pasivní ani pro svůj důchod…
Na uvedených příkladech a příbězích v Kiyosakiho knihách pochopíte odlišnost v myšlení lidí, kteří jsou finančně nezávislí..
Stejně tak získáte inspiraci od člověka, který z nuly vybudoval úspěšné podnikání, pak zkrachoval, ale následně jej přebudoval a ve svých 47 letech odešel do důchodu…

Cash Flow kvadrant znázorňuje rozdíl v myšlení lidí…

A díky tomuto rozdílu v myšlení lidí můžeme pozorovat rozdíl mezi finančními a časovými možnostmi jednotlivých lidí, protože jejich způsob myšlení je přitahuje k jednomu ze způsobu, jak své peníze převážně vydělávají…

Každý jednotlivý kvadrant má něco do sebe a každý má nějaké výhody… 
Ve skutečnosti Robert Kiosaki říká, že v každém z kvadrantu lze najít bohaté lidi. 
Nicméně jen některé z kvadrantů umožňují vytvořit tzv. pasivní příjem (opakující se), který člověku rozváže ruce a dá skutečnou svobodu. 
Abyste takový pasivní příjem byli schopni vytvořit, bude potřeba získat znalosti.
Jestliže jste třeba v tuto chvíli zaměstnaní a změníte své myšlení a způsob pohledu na sebe sama a na to, jak vlastně lze peníze vydělávat…
Získáte tak možnost posunout se do dalších kvadrantů a vymanit se z obecného přesvědčení a navyklých vzorů.
Jako například chodit 45 let do práce, bez možnosti odejít do důchodu dříve než v 65-ti letech a místo toho odejít dříve a třeba cestovat nebo se věnovat svým koníčkům…

O tématu Cash Flow kvadrantu můžete dále číst v článku: 
Finanční Svoboda: Jak vydělat peníze na investice, získat pasivní příjem a finanční svobodu?“, kde naleznete podkapitoly:

 

Proč porozumět Cash Flow kvadrantu?

Jestliže porozumíte principu, který Cash flow kvadrant znázorňuje, pak získáte jeden klíč k pochopení, jak vlastně funguje vydělávání peněz a jak můžete Vy sami uzpůsobit jejich vydělávání takovým způsobem, abyste mohli:

 • vydělávat takové množství peněz, které si představujete a bez omezení,
 • vytvářet nejen aktivní, ale také pasivní příjem a
 • získat finanční a časovou nezávislost a přitom se neudřeli k smrti.

Jestliže budete chápat jednotlivé rozdíly kategorií v Cash Flow kvadrantu, budete dělat lepší rozhodnutí a budete vytvářet lepší systémy, které Vám umožní násobit svou příjmovou schopnost bez nutnosti přidat počet hodin, které pracujete…
Většina lidí přemýšlí lineárním způsobem, který by se dal jednoduše shrnout:
Čím více pracuji, tím více peněz vydělávám…

Cash Flow, analýza priorit, čas, málo času, nedostatek času, priorita, priority, stanovení priorit

Což je sice pravda, ale brzy narazí na omezení z hlediska svého osobního času… 
Nikdo z nás není schopen dlouhodobě pracovat více než 12 hodin denně – fyzicky je to nemožné dělat po více než pár týdnů nejhůře měsíců, ale pak člověk ztratí chuť v práci pokračovat…
Navýšením samotného času, kdy pracujete, svůj příjem sice navýšíte, ale jen krátkodobě a nebo jen velmi málo.

Když na to lidé přijdou, tak mají několik možností, které s tím mohou udělat… 

 • Jdou do školy nebo si zapíšou do kurzu a zvýší si svou kvalifikaci, aby si mohli účtovat více za hodinu své práce a tím vydělávat více.
 • Což se samozřejmě podaří, na druhou stranu vždy je tady stále ten omezený čas, který máme a tudíž i při vyšší kvalifikaci existuje strop příjmů…
 • Nehledě na to, že přestanou-li pracovat, přestanou vydělávat peníze – tady jim vyšší kvalifikace prostě nepomůže.

 

Jestliže Cash Flow kvadrant pochopíte správně, automaticky Vás to povede k vytvoření nebo zakoupení určitého systému, který Vám umožní neomezeně vydělávat bez ohledu na svůj osobní čas, který k tomu máte určen…

 

Raději byste místo čtení shlédli video? Tady je…

Jak ten Cash Flow kvadrant vlastně vypadá?

Už jste jej měli možnost vidě na počátku článku.
Graficky jej zobrazujeme jako kříž, který rozděluje pracovně aktivní část populace na 4 skupiny podle toho, jakým způsobem své peníze vydělávají – tak jak můžete vidět na následujícím obrázku…

cashflow kvadrant Cash Flow cash, cash flow, cash flow kvadrant, finanční nezávislost, Robert Kiyosaki Cash Flow kvadrant: Jak získat PASIVNÍ PŘÍJEM (někdy opakující se či reziduální příjem)? Audio Zdarma ke stažení na konci článku... [Část 1.]

Cash Flow kvadrant rozdělujeme na levou a pravou stranu…

Levou stranu kvadrantu tvoří:

 

Pro levou stranu Cash Flow kvadrantu je typický společný jmenovatel – čas za peníze

Což tuto levou stranu charakterizuje:

 • Lidé zde vyměňují svůj osobní čas za peníze.
 • Pokud lidé pracují čiště a jen na levé straně kvadrantu, pak zpravidla vytváří pouze aktivní příjem (u vydělávání musí být osobně přítomni), nikoliv příjem pasivní…
 • Čím vyšší kvalifikaci mají a čím více hodin pracují, tím více peněz vydělávají, ale nikdy nemohou přestat, protože jinak příjem, který je aktivní, ztratí…

Ať už se jedná o lidi zaměstnané, nebo OSVČ podnikatele, vždy postupem času narazí na strop, který z počátku není vidět.

 • V zaměstnání zjistí, že již dále nemají kam růst a nemohou se posouvat z hlediska svého příjmu.
 • V OSVČ podnikání zjistí, že jim nezbývá více času, který by mohli vzít, udělat nějaký druh činnosti a přeměnit jej v příjem.

Skutečností je, že většina výdělečné populace stráví celý svůj život na levé straně kvadrantu – tedy své 45-ti leté pracovní úsilí, aniž by kdy získali příjmy na straně pravé.

Když však budete chytří, tak i přesto, že nyní možná jste na levé straně Cash Flow kvadrantu, můžete začít tvořit příjem, který je pasivní… 
Bude k tomu potřeba buď Vaše úsilí a důvtip (postavíte si bokem své profese podnikání, které umí takový příjem generovat)…
A nebo z peněz, které nyní vyděláváte budete odkládat část a tu následně investujete do aktiv, které umí generovat pasivní příjem.

Pravou stranu kvadrantu tvoří:

 

Pro pravou stranu Cash Flow kvadrantu je typickým společným jmenovatelem – funkční systém

Lidé, kteří jsou na této pravé straně, se rozhodli vytvořit či zakoupit systém či aktivum, které je schopné generovat příjem bez přímé závislosti na jejich osobním čase, úsilí, energii, znalostech, dovednostech, kapitálu či známostech.
Tím, že odstranili vzájemnou závislost mezi svou schopností generovat příjem a svým osobním časem, mohou svůj příjem růst neomezeně.
To dokážou právě díky svému pochopení jak vytvářet systémy a aktiva, které mají schopnost generovat pasivní příjem.

Jak získat pasivní příjem?

Už jsme se několikrát v tomto článku dotkli slova pasivní příjem… 
Pro některé je to pojem známý, pro jiné zcela neznámý – co to vlastně je? 

Pasivní příjem je takový příjem, který k Vám chodí opakovaně na základě jednou odvedené práce a je cestou k tomu, jak můžete získat svou finanční a časovou nezávislost…
A je to také způsob, jak dosáhnout to, o čem na webu často mluvíme – dosáhnout život bez hranic: Žít si svůj vlastní život podlesvých termínů pravidel a přání…

Tradiční školství nás neučí vytvářet pasivní příjmy a většina lidí kolem sebe nemá někoho, od koho by se to mohli naučit…
Proto většina z nich pracuje na levé straně Cash Flow kvadrantu – v zaměstnání či jako OSVČ podnikatelé…
Jen málokomu se v průběhu života podaří přejít do dalších kategorií cash flow kvadrantů (majitel podnikání nebo investor), pakliže o to vědomě neusiluje a nepracuje na tom…

Pasivní příjem získáte tak, že vytvoříte či nakoupíte systém či aktivum (majetek), které příjem generuje bez Vaší nutné účasti: 

 • Budete mít uložené peníze na účtu s vysokým zhodnocením (málo pravděpodobné)
 • Zakoupíte a pronajmete nemovitostí a další investiční majetek pro získání nájmu
 • Multilevel Marketing, Network Marketing – vytvoříte spotřebně distribuční síť
 • Vlastnictví firmu – vytvoříte či zakoupíte podnikání se zaměstnanci a kvalitním systémem.
 • Dividendy akcií, dluhopisů a výnosy z fondů
 • Licenční patenty pro provoz nějakého systému, či programu
 • Apod.

 

PAMATUJTE: Skutečně je možné mít pasivní příjem, a můžete jej mít i Vy.
Budete se však muset přesunout na pravou stranu Cash flow kvadrantu a naučit se myslet jako podnikatel či investor. Budete se muset naučit, jak konkrétně pasivní příjem vytvořit.

 

Můžete působit ve vícero kvadrantech Cash Flow kvadrantu?

Ano, jednoznačně můžete, jestliže je to pro Vás výhodné…
Každý člověk může být více než v jednom kvadrantu, ale zřídkakdy je ve více než ve třech – otázkou však je, proč to děláte a jakou výhodu v tom vidíte.. 
Tady je potřeba rady Vašeho účetního, zda to má nějaký smysl.
A zda je to pro Vás v nějakém ohledu výhodné.

Jednoduché příklady:

 • Zaměstnanec může mít další příjem jako OSVČ a přitom má investovány peníze a tak je ve třech kvadrantech s tím, že příjem z jednoho kvadrantu je převažující – pravděpodobně ze zaměstnání.
 • Majitel firmy zaměstnává sám sebe ve své vlastní firmě, vyplácí si příjem jako zaměstnanci a zároveň investuje a má příjem z investic.

Bohužel většina lidí to neví a tak jsou často celý život pouze v jednom kvadrantu.
Ponejvíce kvadrantu Z (zaměstnanec) nebo S (OSVČ – Osoba Samostatně Výdělečně Činná, nebo-li živnostník).
Mají tak mnohem méně možností voleb, než lidé, kteří jsou ve více kvadrantech nebo na pravé straně Cash Flow kvadrantu.

Navazující kapitoly článku…

Jestliže Vás téma Cash Flow Kvadrantu zajímá více, pak si přečtěte jednotlivé pokračování, která hlouběji rozebírají jeho jednotlivé kategorie:

 

Závěrem na téma Cash Flow kvadrant…

Pravdou je, že většina pracovně výdělečné části populace pracuje pro peníze – což znamená, že musí pracovat a nemohou nikdy přestat, jinak přestanou peníze vydělávat.
Podle statistik se jen 5% lidí se naučilo, jak peníze přimět, aby pracovaly pro ně.
Naučte se myslet odlišně od 95% populace tím, že pochopíte to, co chápe pouze 5%.
Odpověď naleznete, když začnete chápat tu sílu, která se skrývá za Cash Flow kvadrantem. Zakupte si knihy zabývající se touto tématikou a studujte.
Výše jsem zmiňoval knihu od Roberta Kiyoskaiho: Bohatý táta, chudý táta, pořiďte si ji.
Použijte nové znalosti jako výchozí bod pro získání své vlastní svobody a finanční a časové nezávislosti.

Stáhněte si k danému tématu skvělou Audio nahrávku z přednášky o financích, která Vás naučí lépe chápat kapitalismus a ukáže možnosti, co to pro Vás může znamenat.

Jestliže Vám v této oblasti mohu asistovat, kontaktujte mě.
Přeji skvělý den a těším se na naše osobní setkání.

PS: Chcete se na pravou stranu Cash Flow kvadrantu přesunout dříve než ostatní?

Objevil jsem způsob, jak člověk může získat svůj pasivní příjem a “ŽÍT Život bez hranic” tím, že vybuduje podnikání vedené z domu a MÁM systém, který zvládne každý, kdo má sen a chce jej naplnit. 

Nevyžaduje to prodávání a nejlepší na tom je, že to nevezme ani moc času – asi tak 30 minut soustředěného úsilí / den.
Chtěl/a byste o tom vědět více? Kontaktujte mě…

 

Jestliže je článek nápomocný, dejte to vědět…

 • Sdílejte článek na sociálních sítích se svými přáteli…
 • Zašlete odkaz na článek emailem svým nejbližším nebo spolupracovníkům
 • Rozdělte se o své myšlenky níže v diskuzi.
 • Klikněte na tlačítko “Děkuji” níže pod tímto článkem…

 

 

 

 

Tipy a nabídky 5v1