Československo má talent: Jak najít a rozvíjet svůj talent a dosáhnout mistrovského úspěchu?

talent1 talent československo má talent, ebook, jak najít talent, jak rozvíjet talent, magická slova, magická slova mistrů života, mistr, mistr života, mistrovský úspěch, mistrovství, mistrovství života, talent Československo má talent: Jak najít a rozvíjet svůj talent a dosáhnout mistrovského úspěchu?

Ano, Československo má skutečně obrovský talent.

Mnoho let pobývám v zahraničí a můžu s čistým svědomím říct, že jsme jedni z nejšikovnějších, nejchytřejších a nejtalentovanějších lidí, které jsem kdy měl možnost potkat.
 

V Česku i na Slovensku je spousta talentu když srovnávám s jinými národy…

Problém, který však máme je ten, že máme nízké sebevědomí, neumíme se prosadit, neumíme se prodat, neumíme jazyky….
Talent je skvělá věc.
Na druhou stranu talent, který je nevyužit, je k ničemu.
Mějte to prosím na paměti, až budete číct další řádky o tom, jak rozvinout svůj talent…
A nyní se pojďme podívat na Váš talent…
Položte si tuto otázku:
 

Rozhodujete se kam byste se ve svém životě mohli či měli směřovat a jak si usnadnit cestu tím, že budete využívat svůj přirozený talent?

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

 • Přemýšleli jste někdy o tom, co Vás baví, co se Vám líbí, k čemu máte vlohy?
 • Jakou profesi byste měli na základě svého talentu zvolit?
 • Chtěli byste rozvíjet své silné stránky, ale nevíte jak?
 • Chtěli byste zároveň dělat to, co vás baví, cítit z toho uspokojení, realizovat se a vydělávat dostatek peněz?

 
Ať už si vezmete jakoukoliv oblast lidské činnosti, tak v ní najdete 3 skupiny lidí:

 1. První jsou ti, kteří jsou spokojení s tím, co dělají, užívají si to, co mohou dělat a jsou v tom také úspěšní,
 2. druhou skupinou jsou lidé, kteří se dost snaží, ale nejsou tak úspěšní jako ta první a
 3. třetí skupinou jsou ti, co přežívají a je jim jedno, co dělají, protože nemají vizi toho, co by dělali a že by je to mohlo bavit a tak v tom, co dělají se nepřetrhnou, neužívají si to a také nezažívají téměř žádný úspěch, ale příliš jim to nevadí, protože po něm ani příliš netouží…

 
Pokud se nad tím zamyslíte, tak zjistíte, že nejhorší je být ve skupině druhé, protože tam cítíte touhu po úspěchu, jste ochotni pracovat, ale zároveň cítíte i vnitřní nespokojenost.
Jestliže nechcete, aby se nespokojenost stala trvalou součástí vašeho života, je potřeba dostat se do skupiny první (nebo také třetí, pokud jste ochotni to všechno hodit za hlavu).
Lidé z první skupiny mají jednu společnou charakteristiku – ti, kteří jsou ve svých kariérách, profesích a nakonec i životě jako celku nejúspěšnější a nejspokojenější využívají svůj talent a silné stránky na maximum.
Ano, jsou úspěšnější i v života jako celku, protože se nejedná o využití talentu jen v pracovních profesích..
Naše talenty také ovlivňují rodinný a společenský život a pak je tady ještě jeden aspekt – jsme-li úspěšní, cítíme se dobře a spokojeně a tato spokojenost se vždy automaticky přelívá do dalšíhc oblastí našeho života – tedy jednak do zdraví, a jednak do rodinného života.
Dříve než postoupíme dále, pojďme si společně sladit pojmy.
 

Co je to vlastně ten talent?

Talent je něco, co nám bylo dáno do vínku, když jsme přišli na svět. Nějaká naše osobní jedinečná přirozená výhoda, kterou jsme výjmeční a v určitým způsobem tak převyšujeme ostatní.

 
Lidé si často myslí, že je něco vyjímečného na tom mít talent.
Ve skutečnosti – každý z nás má nějaký talent.
Stejně jako není nic vyjímečného na tom mít nějaké slabé stránky… Taky je má každý.
Krása na celém konceptu je v tom, že každý člověk má unikátní sestavení různých talentů, které když systematicky rozvíjí činností, která se k tomu hodím, tedy jinými slovy je uplatní v praxi, může obrovským způsobem přispět světu a sama sobě usnadní cestu životem, protože staví na své přirozenosti.
Talent podle Clifton institutu (světový instit pro výzkum talentů se sídlem v USA) představuje způsob jakými nejpřirozeněji myslíme, cítíme nebo jednáme.
Clifton Institut na základě dlouhodobého výzkumu identifikoval 34 přirozených talentů, které společně mohou být v různých kombinacích a síle u každého jednotlivce…
Je také důležité vědět, že právě 5 talentů z těchto 34 je u každého člověka nejsilnějších.
 

Co těmito 34-mi identifikovanými talenty je?

V tomto článku není prostor na to, abychom se každým jedním z nich zabývali, ale zde je prvních 7 vybraných talentů ze všech 34 tak,
jak je pojmenovali výzkumnící Clifton institutu:

 1. Achiever – dosahovatel – lidé, kteří mají zvláštní nadaní pro dosahování věcí, mají velkou výdrž a tvrdě pracují. Mají velké uspokojení z práce, jsou velmi produktivní.
 2. Activator – spouštěč – lidé, kteří jsou zvlášť nadaní pro začínání a spouštění věcí, přerod myšlenek v činy a akci
 3. Adaptability – přizpůsobovatel – lidé, kteří preferují jít s proudem, tito lidé mají tendenci žít teď, berou věci, tak jak přicházejí a budoucnost zkoumají den po dni
 4. Analytical – analytik – lidé, kteří často hledají důvody a příčiny všeho, co se děje – mají schopnost přemýšlet o faktech, které by mohly ovlivnit určitou konkrétní situaci
 5. Belief – víra – lidé, které mají určité neměnné základní hodnoty, které zároveň pro tyto lidi definují smysl jejich života
 6. Command – velitel – tito lidé žijí velmi v přítomnosti a dokáží kontrolovat a řídit situace a dělat snadno rozhodnutí
 7. Communication – komunikátor – pro tyto lidi je velmi snadné přenést své myšlenky do slov a vyjádřit se, jsou proto skvělými
  prezentátory

 

To je pouhých 7 talentů ze všech 34 a navíc se talenty prolínají…

Pokud nevyužíváte své talenty, pak strávíte velkou část svého života tím, že budete zbytečně dřít, protože trávíte velké množství času činnostmi, které nejsou ve shodě s vašimi 5-ti nejsilnějšími přirozenými talenty.
Pokud náš talent k tomu, co chceme dělat nevyužíváme, pak máme nesprávně nasměřovaný talent, mrháme svou energií a může se to projevovat nechutí k dané činnosti s následným negativním, či jinak nepříjemným chováním směřující k našemu okolí.
Abychom mohli plně využít potenciál, který se v nás skrývá a dosáhnout na nejvyšší mety, je potřeba, abychom se soustředili na činnosti, které nám pomohou náš talent rozvíjet.
Abychom je však mohli rozvíjet, potřebujeme nejdříve najít, které jsou naše přirozené talenty.
Můžete své talenty postupně objevovat sami – viz další text níže.
 

Co jsou to vlastně silné stránky?

Když se budeme bavit o velkých úspěších, co myslíte:

„Rozhoduje tedy geniální talent, nebo to musíte vydřít?“

 
Pravdou je, že je potřeba obojího…
Když naleznete svůj talent, tak to zdaleka neznamená, že máte vyhráno.
Tak jako tak jej budete muset vypilovat a dovést k dokonalosti – vybrousit své talenty do mistrovství.
Talent sám o sobě nestačí…
Potřebujete svůj talent / talenty rozvinout a vybrousit tak, aby se z něj/nich staly silné stránky.
A rozvíjet jej budete,  když budete vědět, kterými talenty jste obdařeni a budete si vybírat správné činnosti, kterým budete věnovat mnoho hodin tréninku.
V odborné literatuře  najdete mnoho nezávislých odkazů o potřebě rozvíjet váš talent přibližně 10000 hodin (nebo je také jako ekvivalentu použito 10-ti let) bez ohledu na to, ve které oblasti se pohybujete nebo co chcete dokázat.
 

Klíčem k vytvoření silné stránky je:

 • identifikovat převládající talenty,
 • dozvědět se o těchto talentech maximum,
 • sestavit si svůj osobní plán rozvoje,
 • určit činnosti, kterým se budeme věnovat co nejvíce,
 • cvičit, cvičit, cvičit a cvičit.

 
Vrcholový výkon je často nádherně jednoduchý. Není tam žádné plýtvání pohybem ani energií.
Ale tato “jednoduchost” nebo možná můžeme říct “úspornost” není náhodná, je vypilována dlouhodobým úsilím…
Až se ale budete dívat na nejlepší tanečníky, krasobruslaře, skladatele, spisovatele, klavirní virtuózy, obchodníky, podnikatele, trenéry, mluvčí, vrcholové sportovce, světoznámé hudebníky nebo šachové mistry a jakékoliv další profese, tak si uvědomte, že jim to trvalo 10 000 hodin (nebo 10let) a více, aby to vypadalo tak jednoduše, ladně, bez nadbytečných pohybů.
Našli v sobě dostatek motivace k neúprosnému pravidelnému tréninku či cvičení po dobu 10 000 hodin.
 

Jaký je tedy rozdíl mezi silnými stránkami a talentem?

Povšimněte si náledující rovnice, která to jednoduše popisuje:
 

Přirozený talent + Znalosti (fakta a poučení) + Dovednosti (zručnost)

= Vytvořená Silná Stránka.

 
Přirozený talent je potřeba vytvořit přidáním znalostí (potřebujete posílit své znalosti, fakta a poučení v dané oblasti) a dovedností (potřebuje získat určitou zručnost v dané oblasti, které získáte aktivitou), aby se staly silnou stránkou.
Většina lidí však bohužel věří, že jejich největší zlepšení bude pocházet pokud překonájí své slabé stránky.
Výzkum Cliftonova institutu (ze kterého pochází i výše uvedená rovnice) říká, že NIKOLIV!
Pokud zlepšujete své slabé stránky, tak se dostanete maximálně na průměrnou úroveň ostatních lidí. Ve skutečnosti Vaše největší zlepšení přijde tehdy, pokud identifikuejete své přirozené talenty a ty začnete rozvíjet.
Ať už děláte co děláte a chcete patřit mezi první (výše uvedenou) skupinu, snažte se zaměřit na to, co vám jde nejlépe a své slabé stránky vhodně vyvažte systémem či partnerem, pro kterého je to naopak silná stránka.
 

„Skutečnou tragédií života není to, že nemáme dostatek silných stránek, ale to, že se nám nepodaří využít ty, které máme.“

 

Mohu si vytvořit silné stránky pouze praxí, nebo je potřebuji založit na přirozených talentech?

Na základě závěrů z rozsáhlého výzkumu Clifton Institutu, vycházejí dva základní předpoklady:

 • Každý člověk má talenty, které jsou trvalé a jedinečné.
 • Každý člověk má největší prostor pro růst v oblasti kde jsou jeho nejsilnější stránky.

 
Rozvinout silné stránky v jakékoliv činnosti vyžaduje talent, který je přirozený pro způsob našeho myšlení, cítění nebo chování – talent, který může být v dané činnosti efektivně využit.
Znalosti a dovednosti jsou klíčové komponenty k tomu, aby se z vašeho talentu stala silná stránka a nejpřirozeněji se vám podaří rozvinout vaše dominantní talenty.
Přirozené dominantní talenty jsou neměnící se v průběhu života. Vašich 5 dominantních talentů se v průběhu vašeho života nijak významně nezmění.
Avšak pokud získáte nové znalosti a dovednosti, které se o váš dominantní talent opírají, můžete si rozvinout nové silné stránky…
 

Jak identifikovat talenty, které můžeme proměnit v silné stránky?

Kromě StrengthsFinder testu, existují ještě čtyři další způsoby, jak identifikovat váš přirozený talent:

 1. touha – kam chcetepřirozeně růst, nebo se rozvíjet, co vás zajímá a baví?
 2. rychlé nebo snadné učení – popřemýšlejte o tom, co Vám jde přirozeně, jednoduše a snadno…
 3. uspokojení – z čeho máte dobrý pocit co Vás uspokojuje dělat?
 4. konstruktivní zpětná vazba druhých lidí – možná něco uděláte a někdo za Vámi přijde, že je to skvělé, Vám to tak možná nepříjde, ale zamyslete se nad tím, že právě proto, že Vám to tak nepřijde a Vám osobně se to zdá jednoduché, to je možná oblast, kde máte talent.

 
Jakmile jste identifikovali svůj dominantní přirozený talent, a chcete posoudit, do jaké míry jej můžete rozvinout do silných stránek, můžete se sami sebe ptát:

 • Čeho chci ve svém životě dosáhnout?
 • Jaký je můj záměr, jaké jsou mé cíle?
 • Jaké jsou moje nejdůležitější přirozené talenty, které chci dále rozvíjet?
 • Který z mých přirozených talentů může nejvíce přispět k dosažení mého záměru a cílů?
 • Co musím udělat, abych tyto přirozené talenty rozvinul na silné stránky?
 • Jaké znalosti se musím naučit, abych tyto talenty rozvinul?
 • Jaké dovednosti potřebuji získat nebo vylepšit, abych rozvinul své talenty?
 • Jaké slabiny musím překonat, abych své přirozené talenty rozvinul?

 

Rozvoj talentu a silných stránek je dlouhodobá záležitost.

Jak byste mohli či měli začít?

 1. Pozorujte se – Jaké jsou vaše přednosti? Co rádi děláte? Co vám působí potěšení? V čem jste lepší než ostatní? Pravidelně si zapisujte reakce na podněty z okolí i chování v určitých situacích a žádejte o zpětnou vazbu. Brzy budete schopni identifikovat svůj talent.
 2. Buďte sami sebou – napodobováním nebo kopírováním ostatních se stanete nejvýše průměrným. Posilněte svou jedinečnost, posilněte své přirozené talenty, posilněte své jedinečné silné stránky.
 3. Odstraňte negativní projevy svého talentu – nerozvinutý talent se v mnoha případech projevuje škodlivě. Nejen, že nepřináší pozitivní efekt, ale naopak svého “majitele” doslova ničí.
 4. Vytvářejte týmy založené na silných stránkách – naučte se spolupracovat s kolegy na základě znalostí jejich talentu, silných a slabých stránek. Spolupracujte s nimi na úkolech, které vychází z jejich přirozeného talentu. Získáte tak vynikající výsledky a navíc jej kolegové vykonají s radostí. Naopak jim nesvěřujte úkoly z oblastí jejich slabých stránek – výsledek by pravděpodobně nebyl dostatečně kvalitní a taková práce by pro ně byla spíše nepříjemná.

 

Tak to prostě je! Od teď už to víte, použijte to!

Cokoliv se pro Vás může stát skutečností – ať už se ve svém životě nacházíte kdekoliv a momentálně prožíváte cokoliv.
Buďte pozorní!
 

 • Vstřebávejte, učte se, používejte své schopnosti, a uspějte v čemkoliv chcete.
 • Dosáhnete jakéhokoliv života, o jakém sníte a jste ochotni věřit.
 • Můžete vyšlapat cestu, která nikdy předtím neexistovala.

 
Jestliže chcete ještě dnes číst dalších 37 inspirací nabitých kapitol Magických slov Mistrů života, pak běžte na tuto stránku…
 
ziskatviceinfo talent československo má talent, ebook, jak najít talent, jak rozvíjet talent, magická slova, magická slova mistrů života, mistr, mistr života, mistrovský úspěch, mistrovství, mistrovství života, talent Československo má talent: Jak najít a rozvíjet svůj talent a dosáhnout mistrovského úspěchu?