Charakterové vlastnosti člověka, které si potřebujete osvojit, abyste dosahovali více…

Když se zamyslíte nad každodenním životem, zjistíte, že téměř všude a do každé životní situace, se nějak promítají naše charakterové vlastnosti, ale i charakterové vlastnosti lidí, se kterými přicházíme do styku a komunikujeme…
charakter, charakterové vlastnosti, charakterové vlastnosti člověka, žena
Kvalita našich vztahů je závislá na stavu našich charakterů. Kvalita našeho života je v mnohém značně určena našimi charakterovými vlastnostmi.
V dnešním článku společně projdeme některé charakterové vlastnosti člověka, které by (podle mého skromného názoru) měl mít každý jeden člověk, který nějakým způsobem usiluje o to, aby byl:

 • správným příkladem ve své komunitě,
 • měl úspěch a dosahoval svých cílů,
 • byl dobrým lídrem u sebe doma i v tom oboru, ve kterém pracuje…

Bez ohledu na to zda se jedná o člověka, který usiluje o to, aby se stal úspěšný podnikatel, manažer, majitel firmy, obchodník na finančních trzích, realitní makléř nebo třeba vedoucí týmu dětí, nebo třeba maminka.
 

Opravdu si myslím, že tyto charakterové vlastnosti by měl mít každý člověk.

Protože každá činnost, každá práce v našem životě, která stojí za to udělat, si žádá, abychom si tyto vlastnosti osvojili a využívali je.
Žádná z těchto charakterových vlastností není důležitější, žádná není méně důležitá než ostatní. Některými budete disponovat přirozeně, některé budete muset rozvinout.
Ale to je v pořádku a je to přirozené… 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Jaké vlastnosti dnes popíšu?

Pro dnešní článek jsem si vybral 4 podle mého nezbytné důležité vlastnosti, bez kterých se neobejde téměř nikdo – zejména ten ne, kdo usiluje o jakýkoliv druh mistrovství
 

Vlastní charakter každého člověka je tvůrcem jeho štěstí…

— Cornelius Nepo

 

#1 Charakterové vlastnosti: Důvěra, sebedůvěra

Na úvod si povíme o důvěře, jako jedné z první důležité charakterové vlastnosti.
Sebedůvěrou je řečeno vše. Abychom mohli mít úspěch, jednoduše si musíme věřit.
Musíme důvěřovat ve své schopnosti, ve své dovednosti. Musíme důvěřovat sami sobě. 
Hodně nám pomůže, když věříme tomu, že to, co děláme a čím se zabýváme, je správné. Musíme věřit, že činnost, kterou chceme dělat, má smysl, vytváří určitou hodnotu a je přínosem pro druhé lidi.. .
Když to tak cítíme, uvědomíme si, že ji chceme dělat naplno a když ji budeme dělat naplno dlouhodobě, naučíme se vše potřebné k tomu, abychom mohli v daném oboru uspívat a mohli excelovat.
Tímto postupným procesem se rozvine naše sebedůvěra. 
Ale začíná to tím, že o tom, co děláme, musíme být vnitřně přesvědčeni, nikdy a za žádných okolností o tom nesmíme pochybovat.
 

Rozviňte svou sebedůvěru! Mějte sebevědomí…
Několik odkazů, které Vám v tomto pomohou: 

 

#2 Osobní odpovědnost

Další z důležitých charakterových vlastností člověka je odpovědnost. Odpovědnost vůči sobě samému a svému konání.
Převzetí osobní odpovědnosti za svá rozhodnutí, za své činy i za své výsledky je pro mnoho lidí jeden z největších strašáků v životě vůbec. 
Přesto – převezmete-li odpovědnost budete schopni dosahovat lepších výsledků, ať už se pustíte, do čehokoliv.
Začněte se na sebe dívat jako na samostatného podnikatele, pokud už tak nečiníte.
Možná, že budete namítat, že nepodnikáte.
Na tom ale nezáleží.
 
Přijměte to, že jste samostatní podnikatelé a jako takoví odpovídáte za to, co se uskuteční, stejně jako za to, co se nestane.
Nezáleží na tom, zda skutečně podnikáte, nebo ne.
Pokud nepodnikáte, pak stejně budete na té správné cestě, jak se dostat na vrchol zaměstnanecké pyramidy.
Přijměte 100% odpovědnost za vše,

 • co jste byli,
 • co jste
 • a co kdy budete.

Přestaňte se vymlouvat a vinit ostatní za Vaše problémy.
Přestaňte si stěžovat na věci ve svém životě, kvůli kterým nejste šťastni.

 • Připravili jste se odpovědně na to, co se chystáte udělat?
 • Připravili jsme se odpovědně na nadcházející jednání?
 • Připravili jste odpovědně svou prezentaci či trénink?

Nic jsme nevynechali? Opravdu? Povrchnost se nevyplácí.
 
Sebekazen disciplina discipline charakterové vlastnosti charakter, charakterové vlastnosti, charakterové vlastnosti člověka Charakterové vlastnosti člověka, které si potřebujete osvojit, abyste dosahovali více...
 

#3 Disciplína

Osobní disciplína, nebo-li sebekázeň. Ukázněně, systematicky, disciplinovaně dnes a denně děláme tutéž práci.
Jestliže chcete dosáhnout mistrovství v jakékoliv oblasti svého života, či v jakémkoliv oboru, potřebujete se zamilovat do určité rutiny… 
Rutinu většina lidí vnímá jako něco, co je nuda. Na druhou stranu – usilujeme-li o úspěch, určité aktivity se opakují den co den po dlouhé časové období… 
Potřebujete se naučit rozlišovat mezi rutinou, která je nudná a tou, která přináší výsledky a tuto disciplinovaně následovat každý den… 
 

Emoční disciplína

Disciplína také znamaná ovládat své emoce a být co možná klidný, stabilní a konzistentní v jakékoliv situaci…
Protože emoční nedisciplinovanost nepřináší kromě výbuchů vzeku a zuřivosti, které mohou doslova ničit nic pozitivního…
A pamatujete – velká impéria historie byla ztracena vždy, kdykoliv někdo neuhlídal své emoce a udělal emoční rozhodnutí… 
 

Disciplína při obchodování na burze

Může se to zdát stereotypní, nezáživné nebo dokonce nudné. Již několik hodin nebo několik dní jsme nevstoupili do žádného obchodu.
Chceme obchodovat, chceme vydělávat peníze, ne nečinně sledovat grafy.
A proto vstoupíme do obchodu. Není to sice podle pravidel, ale potřebujeme peníze.
Trest následuje okamžitě. A tím je ztráta. Porušení disciplíny se trestá. A nejen při obchodování.
Vždy přes „uzavřenou obec“ jedeme padesátkou. Vždy jsme se chovali disciplinovaně a dodržovali předepsanou rychlost.
Dnes ale spěcháme, není ani důvod, ale pospícháme. No, a už vidíme uniformu s červeným terčíkem. A opět následuje citelná finanční ztráta.
 

Další 3 články, které o disciplíně mluví hlouběji… 
Několik odkazů, které Vám pomohou: 

 

#4 Trpělivost

Trpělivost je velmi důležitá ze všech charakterových vlastností. Na našich silnicích potřebujeme často trpělivost, spíše než zlobu.
Jak se netrpělivost a nedisciplinovanost trestá, jste četli v předcházejícím odstavci. Ale platí to i o netrpělivosti na silnicích… 
A podobně i v životě, trpělivě čekejte na svoji příležitost – ať už se jedná o obchodování na burze, nebo o Vaši životní příležitost…
Nevadí, že jste již několik dní nevstoupili do obchodu.
Nevadí, že disciplinovaně den co den děláte činnosti, které vedou k úspěchu, ale zatím nevidíte výsledky, které byste chtěli… 
To vůbec nevadí. Klidně a trpělivě čekejte na příležitost. Ta přijde.
Přiležitost vždy přichází neočekávaně. Ale odmění pouze ty, kteří se připravují i v dobách, kdy je v přístavu odliv…
Pokračujte ve své práci. Zlepšujte a cizelujte své dovednosti.
Trpělivě rozvíjejte klid a své vnitřní mistrovství…
Dosáhněte excelence. 
 

Jaké další charakterové vlastnosti člověk může rozvíjet?

Tyto 4 výše uvedené charakterové vlastnosti člověka, jsou podle mého názoru ty, na kterých by měl zapracovat každý člověk, bez ohledu na to, v jakém oboru působí, nebo bez ohledu na to, jaké cíle má… 
Tyto charakterové vlastnosti mu prostě pomohou… 
Existuje však celá řada dalších charakterových vlastnosti, které můžete rozvíjet.

 • Členové naší rodiny na nás možná nejvíce ocení laskavost, spíše než nerudnost.
 • Když chceme vystudovat školu či podnikat, potřebujeme víru, že uspějete.
 • Pokud se něco chceme naučit, potřebujeme pokoru a houževnatost.
 • Když chceme mít děti, obvykle potřebujeme něco obětovat.
 • Od politiků očekáváme poctivost. Zaměstnavatel očekává poctivost od nás.
  My očekáváme poctivost od řemeslníků.
 • Pokud nechceme být nadosmrti vězni sama sebe, potřebujeme umět odpouštět.
 • Od rodinných příslušníků a přátel očekáváme upřímnost.
 • Dobrota umí pohladit po ztrápené duši a dodat naději.
 • Nezištná pomoc v nouzi vzbuzuje vděčnost.

 

Jak vytříbit své charakterové vlastnosti…

Jestliže usilujete o to, abyste rozvíjeli své charakterové vlastnosti, protože prostě tušíte, že Vám to pomůžete posunout se v životě kupředu, tak myslíte správně…
V tomto světě prostě platí, že to co se nám děje vně – tedy v našem okolí, jaké máme výsledky, jaké lidi potkáváme a přitahujeme…
To je odrazem toho, jak jsme nastaveni uvnitř…
Jak myslíme, jak je nastaven náš mozek a jaké charakterové vlastnosti jsou pro nás důležité, pěstujeme je a rozvíjíme… 
Jestliže máme charakter, máme charakterové vlastnosti, které přitahují druhé lidi. 
 

Jak tedy svůj charakter vytříbit?

msmz ebook whole charakterové vlastnosti charakter, charakterové vlastnosti, charakterové vlastnosti člověka Charakterové vlastnosti člověka, které si potřebujete osvojit, abyste dosahovali více...Asi nejobsáhlejší zdroj, který na internetu na toto téma, který jsem našel je ebook Magická Slova Mistrů Života. 
Proč je tak vyjímečný? Protože obsahuje 37 velkých témat, které pozvednou a vytříbí Váš charakter… 
Po jejich prostudování, protože ebook nedoporučuji jen přečíst, ale pracovat s ním a opakovaně se k němu vracet, rozvinete na mnoha úrovních svou osobnost. 
A změny, které proběhnou uvnitř Vás, se samovolně projeví ve vnějším světě a ve Vašich výsledcích… 
 
Přeji Vám, abyste zapracovali na svém charakteru… 
Začněte systematicky rozvíjet své charakterové vlastnosti.. 
A přijde den, kdy budete tou nejlepší verzí sama sebe. 
Hezký den