Charakterové vlastnosti člověka

V minulém článku jsem psal o autoškole. A také jsem psal o tom, že v dalších článcích se budu na tento článek odvolávat. A můžeme tedy začít hned dnes.
Protože v dnešním článku bych chtěl napsat o vlastnostech člověka, které by (podle mne) měl mít obchodník na finančních trzích.

Není důležité, jestli se jedná o obchodníka denního nebo pozičního.

Navíc si myslím, že tyto vlastnosti by měl mít každý člověk. Protože každá činnost, každá práce v našem životě si žádá, abychom si tyto vlastnosti osvojili a využívali je. Žádná z těchto vlastností není důležitější, žádná není méně důležitá než ostatní.

Jaké vlastnosti dnes popíšu?

Důvěra, sebedůvěra

Na úvod si povíme o důvěře. Za prvé o důvěře v sebe sama, tedy o sebedůvěře a za druhé o důvěře v obchodní systém. Sebedůvěrou je řečeno vše. Jednoduše si musíme věřit. Musíme věřit ve své schopnosti, ve své dovednosti.

Hodně nám pomůže, když věříme tomu, že to, co děláme, je správné. Že je to činnost, kterou chceme dělat a že ji chceme dělat naplno. Musíme o tom být vnitřně přesvědčeni, nikdy a za žádných okolností o tom nesmíme pochybovat.

Věříme si a věříme svému autu a proto hustý provoz na silnicích zvládáme…

Druhou částí důvěry je důvěra v obchodní systém.

Tedy v metodu obchodování. Zde je to stejné. Máme systém, kterému vždy věříme a nepochybujeme o jeho správnosti. Případ, kdy obchod nevyjde, není chybou systému.

Jednoduše trh udělal něco s čím jsme nepočítali. Bohužel se stává, že se i auto někdy porouchá.

Odpovědnost

Další vlastností je odpovědnost. Odpovědnost vůči sobě samému a svému konání.

Udělali jsme v přípravě na obchod vše, tak jak jsem měli?

Připravili jsme se odpovědně na jednání spotencionálním spolupracovníkem v MLM. Nic jsme nevynechali?

Povrchnost se nevyplácí.

Disciplína

Disciplína, nebo kázeň. Ukázněně, disciplinovaně dnes a denně děláme tutéž práci. Může se to zdát stereotypní, nezáživné nebo dokonce nudné. Již několik hodin nebo několik dní jsme nevstoupili do žádného obchodu.

Chceme obchodovat, chceme vydělávat peníze, ne nečinně sledovat grafy.

A proto vstoupíme do obchodu. Není to sice podle pravidel, ale potřebujeme peníze.Trest následuje okamžitě. A tím je ztráta. Porušení disciplíny se trestá. A nejen při obchodování.

Vždy přes „uzavřenou obec“ jedeme padesátkou. Vždy jsme se chovali disciplinovaně a dodržovali předepsanou rychlost. Dnes ale spěcháme, není ani důvod, ale pospícháme. No, a už vidíme uniformu s červeným terčíkem. A opět následuje citelná finanční ztráta.

Trpělivost

Trpělivost je velmi důležitá vlastnost. Jak se netrpělivost trestá, jste si přečetli v předcházejícím odstavci.

Ano, trpělivě čekejte na svoji příležitost. Nevadí, že jste již několik dní nevstoupili do obchodu.

Vůbec nevadí. Klidně a trpělivě čekejte na příležitost.

Jedeme do práce. To snad není pravda. Přejezd a zase bliká červená. To je doba!

To je snad pokažené, nebo co? Rozhlédnete se, nikde nikdo, stojíte tam sami. Jedu, nebudu čekat, jak debil…

Ty vole, vlak! A kde se tu vzal …!!!

Multilevel marketing je bezpečný

Ano, je to tak. Obchodovat na burze nebo podnikat v multilevel marketingu není životu nebezpečné.

O řízení auta se to nedá říci.

Příklad v předchozím odstavci je jen jeden z mnoha. Ale ani to se nemusí stát. Proto vždy, v běžném životě i v podnikání, vždy dodržujte „pravidla“.

Jednejte a chovejte se podle nich. Určitě se to vyplatí.

 

Příště si povíme o dalších kladných vlastnostech člověka.

Rozšiřte Informace sdílené v článku: Zanechte Komentář...

Napsat komentář