Chcete-li také světový mír, přestaňte podporovat tuto podvodnou praktiku…

Nejen na mezinárodních konferencích se mluví o potřebě světové míru.

Tak proč jej ještě nemáme?

Možná Vás velice překvapí jedná zásadní skutečnost, které umožnila vedení všech válek v posledních 150 letech a to jsou inflační peníze.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Hodně o této problematice napovídá výrok jednoho z nejvýznamnějších představitelů rakouské ekonomické školy Ludwiga von Misese:

Bez přehánění lze říci, že inflace je nevyhnutelným prostředkem militarismu. Bez ní by zhoubný vliv válek na bohatství byl mnohem jasněji a rychleji viditelný; válečná únava by přišla mnohem dříve.

V době, kdy peníze byly kryty komoditami, musel stát, když chtěl vést válku, napřed na ni ušetřit.

Toho lze dosáhnout výrazným zvýšením daní, což nebylo zrovna populární řešení, neboť obyvatelé státu se museli značně uskromnit, jen kvůli válce.

Další velice užívanou možností bylo vydání inflační měny (většinou papírové). Ta však měla většinou velmi krátké trvání v období míru, neboť lidé rychle poznali, že kupní síla těchto peněz značně klesla a přestali ji používat.

V dnešní době se již obyvatelé státu vedoucího válku nemusí vůbec uskromňovat, mohou dokonce mít značné deficity a vést válku díky nově natisknutým penězům.

Proč lidé nerozumí tomu, jak fungují peníze?

Aktuální finanční systém, založený na zlegalizovaném podvodu odborně zvaném částečné rezervy, je ukázkou inflační měny dovedené téměř k dokonalosti. Je také v zájmu vládnoucí elity, aby lidé netušily, jak přesně funguje.

Velice dobře to ilustruje výrok známého průmyslníka Henryho Forda:

Je dobře, že lidé nerozumějí tomu, jak funguje bankovní a peněžní systém. Protože kdyby rozuměli, jsem přesvědčen, že do rána máme revoluci.

To podle mého mluví za vše. Bohužel ani většina vystudovaných ekonomů, se kterými jsme mluvil, absolutně netušíjakým velice bizarním způsobem dnes vznikají peníze.

Věří stále tomu, co nám říkali ve škole, že banky půjčují peníze vkladatelů.

Banky vytváří peníze z ničeho pomocí úvěru.

Bohužel jim nikdo nesdělil, že v systému částečných rezerv vytváří banky peníze z ničeho pomocí úvěru.

Další spousta vzdělaných lidí tuto skutečnost považuje za konspirační teorii, přestože ji nedávno potvrdila i centrální banka Velké Británie.

Uvědomte si, že všechny války, jsou válkami bankéřů. A jsou to právě bankéři, kteří na jimi uměle vyvolanými krizemi a válkami, nejvíce vydělávají.

Chcete-li tedy mír, dejte vědět své rodině, známých a přátelům, jak opravdu funguje finanční systém

Šiřte prosím tyto důležité informace dále.

Věřím, že přichází doba, kdy již dostatek lidí chápe, jak funguje tento pro ně velmi nevýhodný systém a že odmítnou dále se na něm účastnit.