Čtyři fáze mistrovství: Jak dosáhnout života bez hranic….

Nebo je mistrovství jen nedosažitelný ideál, o kterém se všude jen mluví…?

 • Ideál, po kterém někteří z nás touží?
 • Chiméra, která blikotá a třepotá se někde v dálce?
 • Vize, při jejímž naplňování na cestě zhyne spousta poutníků?

 
4 faze mistrovstvi mistrovství fáze mistrovství, mistr, mistrovství Čtyři fáze mistrovství: Jak dosáhnout života bez hranic....
 
To a další věci společně dnes v tomto článku rozebereme…
Dříve než přistoupíme k jednotlivým fázím, které mistrovství v jakémkoliv oboru lidské činnosti provází, pojďme si uvědomit, že…
 

Mistrovství vychází ze vnitř člověka – nikoliv z vnějšku…

 • Mistrovství není něco, co by bylo dosažitelné jen pro některé výjimečně jedince…
 • Mistrovství není výsadou pouze několika lidí…
 • Mistrovství nevzniká tak, že Vás někdo či něco donutí stát se Mistrem…

Znamená to tedy, že mistrovství dosáhnout zcela všichni?
Ne tak docela.
Ne všichni jsou totiž ochotni vložit nezbytné úsilí do svého rozvoje a tréninku a odvést dostatečný počet hodin v přípravě (v mnohé literatuře naleznete odkaz na 10000 hodin,  či deset let.)
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

MISTROVSTVÍ je DOSAŽITELNÉ pouze pro TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ, ROSTOU, VZDĚLÁVAJÍ SE a UPLATŇUJÍ to, co se naučili v PRAXI…

Protože každý z nás začíná v jakékoliv oblasti jako nemehlo…
Ale tím, že vložíme skutečné úsilí do přípravy, zlepším své znalosti a postoje a pakliže plníme stanovené úkoly jeden za druhým, podstupujeme akci, postupně přetvoříme naši počáteční nešikovnost, na mistrovství…
 

Popřemýšlejte teď o dovednostech, které již v tuto chvíli ovládáte….

Chodíte, čtete, jíte, mluvíte, přemýšlíte, řídíte auto, píšete, vaříte, hrajete na nějaký hudební nástroj, skládáte hudbu, kreslíte, fotíte, natáčíte videa, ovládáte cizí jazyk, nebo cokoli z akademických, atletických a uměleckých dovedností – všechny mají svůj specifický cyklus učení…

Všechno co jste se již naučili, nebo co se ještě máte v plánu naučit, má určité fáze vývoje.
Je potřeba určitého procesu rozvoje na cestě k dosažení mistrovství.
Mnoho forem mistrovství již ve Vás je, jsou to však pouze prvotní klíčky tohoto mistrovství…
Další formy máte před sebou nebo téměř na dosah ruky.
 

Tento proces získávání mistrovství, v čemkoliv co děláte, má celkem čtyři fáze…

Je jaksi zřejmé, že každá jednotlivá fáze může být různě dlouhá a také náročnost a délka fází u rozličných činností může být velmi rozdílná.

 • Do této délky započítává Vaše osobnost a přirozené talenty, protože některé činnosti a jejich fáze různým lidem zaberou různou dobu.
 • Zároveň však každá jednotlivá fáze přináší příležitosti k učení, po­city úspěchu a nárůst vašeho sebevědomí, když v ní pokračujete.
 • Každá fáze je tak klíčovým krokem na cestě k mistrovství, žádnou nelze přeskočit.

Jako s každou cestou, pokud začnete s porozuměním celému procesu a tomu, co můžete očekávat v každé fázi, pak je pravděpodobnější, že cestu i dokončíte.
Pokud jste připraveni na to, že přijdou dny, kdy se Vám bude zdát, že se nemůžete pohnout z místa, že Vaše aktivita Vás neposouvá k vytyčenému cíli, i když se potkáte s výzvami, i když se potkáváte s dočasnými neúspěchy, zklamáními, strachem.
Všechno, co má smysl dělat, má smysl, i když vám to na začátku moc nejde. Pokračujte.
Budete se učit ze svých chyb a to Vás bude posouvat vpřed.
 

FORMULACE – Mistrovství, fáze 1

mistrovství fáze 1Fáze formulace Vás posune ze zóny „žádná změna” nebo také vyjeté koleje do zóny “jsem nažhaven na změnu, pohybuji se”.
Máte nápad k tomu, co chcete vytvořit a co přesahuje Vaši současnou situaci a současné podmínky….

 • Uvědomíte si, že je potřeba uskutečnit změnu a co je pro ni potřeba udělat – každá změna musí splňovat podmínky pro to, aby mohla být trvale udržitelná.
 • Uvědomíte si, které myšlenkové vzorce jsou Vám na obtíž, a které naopak potřebujete získat, abyste se dostali z bodu A do bodu B.
 • Začnete vědomě potlačovat staré a nikam nevedoucí vzorce chování a začnete pojmenovávat nové možnosti.
 • Budete disponovat větší energií – najednou se ve Vás objeví náhlý nával energie, Váš krok se zlehčí, Vaše mysl se zaměří, Vaše pohyby získají ladnost. Je ve Vás jiskra nadšení.

Vzrušující vize inspiruje mysl k vyzkoušení něčeho nového.
V tomto bodě na Vaší cestě k mistrovství jste možná nevědomě nekompetentní k tomu, co má přijít.
To znamená, že si ještě nejste vědomi, jakou výzvou může být, pustit se do akce směrem k cíli a vytvořit nové chování.
Důvěra v pocit, že ještě nevím, je nedílnou součástí této fáze.
 

Příklad…

Rozhodnete se například začít chodit do posilovny a cvičit, abyste zpevnili svou postavu a cítili  se fit.
Nevíte moc o tom, co to znamená pravidelně několikrát v týdnu zvedat závaží, a tak nejste připraveni na fyzické nepohodlí, které přichází jako šok.

 1. Možná jste fyzickou reakci očekávali, ale hloubka Vaší emoční reakce na nepohodlí, které tím vzniklo nebo nepokračování chování, které Vaši postavu dostalo tam, kde je, Vás možná naprosto překvapí…
 2. Nebo jste možná fyzické nepohodlí očekávali a taktéž vzedmutou emoční reakci, ale jste šokování, že Vás vaši přátelé stále znovu a znovu zrazují od toho, abyste do posilovny šli a raději s nimi zašli na drink, místo aby podporovali Vaše úsilí.

Jak zvládnete tyto překvapení a výzvy, je zásadní součástí Vašeho vývoje směrem k mistrovství.
Klíčem k zvládnutí této fáze a k přechodu do druhé fáze, je být si jistý…

 • že jste se opravdu rozhodli pro svůj cíl a
 • že jste vedeni dalšími věcmi, nejen inspirací (vaší vizí postavenou na hodnotách) a zoufalstvím („Už to takhle nemohu dál vydržet!”)

Když jste motivováni inspirací, jste naplnění svým vyšším smyslem a i když pro Vás začnou být věci výzvou, vytrváte…
Ten, kdo je inspirovaný svou vizí – motivovaný inspirací, zná náklady a výzvy a to, že rovnováha se přiklání k pozitivní hodnotě.
 

SOUSTŘEDĚNÍ – Mistrovství, fáze 2

Tak jak se se svými nápady pustíte do světa, dostanete se do bodu, kdy výzvy, překážky a problémy způsobí, že o sobě i o volbách, které jste učinili, začnete pochybovat.
Objeví se pochybnosti, nedostatečná víra v dobrý konec a úvahy o tom, kde jste vzali počáteční přesvědčení, že to můžete dokázat.
Rozpoznáte, že proces, ve kterém dosahujete svých výsledků, je plný výzev a že je to něco, co potřebujete s plným nasazením bránit!

 • Možná dokonce začnete přemýšlet o důvodech, proč byste neměli dělat to, co děláte…
 • Mnohdy jsou tyto Vaše osobní pochyby ještě navíc podpořené Vaším okolím, které se Vám diví, že pokračujete v něčem, co se Vám hned nebo v tuto chvíli nedaří nebo zatím nepřináší to, co byste rádi…
 • Setkáváte se s otázkami ze svého okolí, proč se zbytečně trápíte a jestli Vám to skutečně stojí za to a podobně…

Výdej Vaší energie se zvýší a úkol, který jste si stanovili, od Vás vyžaduje plnou pozornost a nové učení.
To jsou milníky fáze dvě.
Ve fázi soustředění, když vystoupíte ze své komfortní zóny do neznámého teritoria, je rezistence téměř nevyhnutelnou součástí procesu – můžete ji prostě očekávat.
Abyste své pochybnosti snížili, přečtěte si tento článek: Máte ve svém životě pochybnosti? A víte jak se jich zbavit?
 

Ve fázi SOUSTŘEDĚNÍ zažijete různé formy rezistence či odporu…

Ve fázi soustředění si začnete uvědomovat, jak Vám celý proces vlastně nejde nebo jakou výzvou je uskutečnit svou vizi (vědomá nekompetentnost k úkolu).
To je fáze, ve které lidé často skončí, protože jejich pocity, že je toho na ně moc, převáží nad pocity, že něčeho dosáhli.
Možná si začnete bolestně uvědomovat, jak obtížné je dosáhnout toho, čeho chcete.

 • Je snadné neodolat pokušení a zpoma­lit,
 • „podvádět” (podkopávat své úsilí a vytvářet rozumové závěry, které, jak hned poté zjistíte, jsou směšné),
 • dělat zkratky,
 • skončit,
 • snižovat svá očekávání nebo
 • jinak zkratovat své úsilí.

Ruku na srdce: Kolikrát už jste se rozhodli něco udělat, ale nakonec jste věci nedotáhli do konce.
 

Krásný příklad, už tolikrát omílaný, je třeba právě Nový rok, kdy si spousta lidí dá cíl, že zlepší svou kondici…

Ale, kde je jejich rozhodnutí po šesti týdnech od nového roku?
Statistiky ukazují, že většina lidí se po 6-ti týdnech jednoduše vzdá a zahodí své sny, své vize či představy o své kondici a krásné postavě…
Jednoduše pro to, že to není pohodlné a není to jednoduché překonat toto nepohodlí…
Nicméně toto nepohodlí na cestě k mistrovství netrvá věčně…
U různých činností trvá různou dobu, ale ne věčně.
Pokud projdete tuto fázi, kdy Vám připadá, že máte na podrážkách lepidlo a nemůžete se dostatečně pohnout ke svému cíli, pak se vše změní.
 

Fázi SOUSTŘEDĚNÍ lze přirovnat k vytrvalostnímu běhu nebo maratonu…

 • Vytyčíte si určitou trasu (fáze Formulace) a rozhodnete se, že ji uběhnete.
 • Počáteční nadšení z toho, že se pohybujete vytyčeným směrem Vám dodá na rychlosti.
 • Běžíte 100, 200 metrů, zrychlujete a najednou jakoby vběhnete do  50-ti metrového bazénu (fáze Soustředění).
 • Co se stane? Logicky Vás to zpomalí, protože voda má větší hustotu než vzduch.
 • Ani na vteřinu nepochybujte, že prostě neudržíte stejnou rychlost, jako před touto bazénovou rovinkou.
 • Nicméně to neznamená, že by byl konec – stále se pohybujete ve správném směru, ke svému cíli, jen s jinou rychlostí, protože musíte překonávat větší odpor.
 • Bude tomu tak však pouze tehdy, pokud budete směřovat zaměření své mysli k vizi, kterou jste formulovali ve Fázi 1
 • Bude to však definitivní konec na Vaší cestě, pokud ulpíte svou pozorností na vodě, která Vás v bazénku obklopuje…

Lidé, kteří projdou skrze fázi Soustředění, se naučí, jak se soustředit na ty správné a důležité věci a plně se věnovat uskutečnění svých cílů.
Trvale věnovaná pozornost vyžaduje jasnost vize a naprostý závazek, a přesto nás někdy emoční mozek zacloní strachem.
V této fázi pro Vás může být znatelnou výhodou podporující partnerství s dobrým koučem nebo mentorem, případně nástrojem, který udrží Vaše správné nastavení a zaměření.
Když si udržíte svou vizi, zažijete během této fáze ohromný růst, který ale nebude v tuto chvíli vidět.
Spíš budete budovat ohromný kořenový systém, který bude později moci udržet váš obrovský úspěch.
 

POHYB – Mistrovství, fáze 3

Ve fázi pohybu, již dokážete udržet své soustředění a pozornost a děláte, co je třeba, abyste:

 • změnu,
 • zvyk,
 • či projekt

nastartovali a vydali se vytouženým směrem.
Teď můžete směle konstatovat, že se dostáváte do svého tempa.
Již jste vytvořili, udrželi, a možná dokonce rozvinuli své nové chování, které Vám pomáhá přirozeně a bez většího úsilí udržet potřebnou aktivitu.
Budete vědět, kdy jste sem dorazili, když si začnete všímat, o kolik snazší jsou úkoly spojené s dosahováním cílů, které se stávají realitou.
V této fázi vás podporuje spousta Vašich myšlenek, dovedností a akcí v dosahování Vašeho výsledku, a ty se musí stát konzistentními nebo návykem.
Jste „vědomě kompetentní” a k tomu, abyste dospěli k dobrým výsledkům, je stále vyžadováno soustředění.
Nastane čas, kdy dosáhnete stavu uvolněnosti a důvěry a možná plynutí ve své schopnosti zůstat v pohybu, který nazýváme konzistentní – plynulý pohyb.
Jakmile je tento pohyb trvale udržen, dá se dosáhnout nové úrovně dovednosti.
 

MISTROVSTVÍ – Mistrovství, fáze 4

Ve finální fázi Mistrovství se myšlenky, dovednosti a akce sladí a zakoření.
Jsou to nyní pevně zakořeněné návyky, jsou součástí Vaši osoby a jsou dostatečně procvičené, takže udržet si nový návyk nebo dokončovat projekty nebo dokončit změnu se děje přirozeně a snadno.

 • Přijali jste nový návyk nebo dovednost za svou.
 • V této fázi zažíváte dosud neznámou změnu a hluboké nové probuzení.
 • Tak, jak hrajete mistrovskou hru, neděláte jen něco jinak – Vy sami jste jiní a noví a Váš život se tím navždy proměnil.

Nyní již nadále budete žít na nové úrovni toho, co jste chtěli změnit či vytvořit.
Zde je to, o co jste na počátku usilovali.
Zde je mistrovství…
Gratuluji.
Dosáhli jste něčeho, kde mnozí nikdy nedojdou.
Užijte si to.
 

Přítomnost odvážného závazku k mistrovství…

Když je přítomen odvážný závazek k mistrovské hře, většina lidí se procesem posouvá dopředu.
Tento postup skrze jednotlivé fáze se samozřejmě liší.
Posun vpřed může být plynulý a stálý nebo může být urychlen libovolným směrem nějakou výzvou.

Zde je několik různých scénářů, které se mohou objevit:

 • Průlom – Rychlý pohyb skrze čtyři fáze.
 • Vytrvalost – konzistentní pohyb vpřed skrze jednotlivé fáze.
 • Stabilní hladina – plato – žádný pohyb ani nahoru, ani dolů. Zůstáváte v jednom ze stadií na delší časový úsek. Možná že potřebujete podporu.
 • Pohotovost – náhlý sestup dolů fázemi. Může nastat ve chví-li, kdy se v projektu objeví nový prvek a můžete se nacházet opět ve fázi vysokého soustředění.

 

Mistrovství závěrem…

Některé formy rezistence se dají očekávat některé nikoliv.
Ať už se na své cestě setkáte s čímkoliv, nemělo by to zničit Váš posun kupředu a konečné dosažení úspěchu.

Klíčem, jak se dostat za rezistenci, je být si jí vědom, když ji zažíváme…
A vědomě se rozhodnout pro posun vpřed s přijetím toho, co v tu chvíli cítíme, s uvolněním těchto pocitů a zavedením mistrovského stavu mysli právě teď.

 

Doufám, že je to nápomocné…
Jestliže se Vám tento článek zdál dostatečně hodnotný a pomohl Vám v určitém uvědomění, budu rád, pokud jej budete sdílet na své oblíbené sociální síti.
Pokud chcete více podobných článků, propojte se se mnou přes google plus či facebook nebo navštivte mé osobní stránky
 
Přeji Vám hezký den
PS: Jestliže se chcete naučit 37 magických slov, které Vám usnadní cestu k mistrovství a životu bez hranic, pak si stáhněte tento ebook
 


Podklady, jež byly užity pro zpracování:
Art and Science of Coaching. Inner Dynamics by Marilyn Atkinson, PhD. with Rae T. Chois