Detoxikace a očista organismu

Jelikož proces pronikání toxinů do těla a jejich tvorby je nepřetržitý, detoxikace má pouze začátek, nikoliv však konec. Zdraví je pocit tělesné a duševní pohody.
Abychom ho prožívali co největší část svého života, je třeba provádět preventivní léčebnou detoxikaci nepřetržitě. Tkáň bez toxinů totiž pracuje bezchybně a její funkčnost je dlouhodobá.
 

Jak vzniká nemoc?

Nemoc vzniká nahromaděním toxinů fyzického nebo duševního charakteru. Jejímu vzniku můžeme tedy detoxikací předcházet a v mnoha případech již vzniklou nemoc vyléčit.
Nejvýznamnějším zdrojem vnitřních toxinů jsou infekční ložiska. Jsou to opouzdřené infekce, které se nacházejí na sliznicích i pod sliznicemi různých orgánů. Tvoří se v nich mikrobiální toxiny, které přes obaly ložiska pronikají do našeho organismu. To je nejzávažnější důsledek infekčních ložisek, protože působí na tkáně, orgány a přímo na funkci buňky. Vliv infekčních ložisek je zásadní pro vznik chronických chorob.
Při detoxikaci je potřeba dodržovat určitý postup. Člověk musí bojovat jednak s mikroorganismy a různými parazity, dále s jedovatými toxiny, které na Zemi vytváří svojí činností a nakonec závažným jedem je i strava, která zanechává v těle různé odpadní látky (metabolity), které napomáhají vzniku infekčních ložisek. Není proto možné užívat detoxikační preparáty bez ladu a skladu. Očistu organismu je nejlepší provádět postupně v několika krocích.
 

První krok

V první řadě je potřeba odstranit právě infekční ložiska, která se vytvářejí v mateřských orgánech, protože tato ložiska svojí činností zhoršují detoxikační schopnosti tkáně a poškozují funkci imunitního systému. Na začátku je potřeba posílit  funkci imunitního systému a schopnost sebeočištění tkáně. Při tom je nutné relaxovat mysl i tělo. K tomu je ovšem zapotřebí uvědomit si své trvalé napětí a jeho zdroj. Pak je možné tento trvalý stres odstranit. Tento krok je velmi důležitý, protože tkáňový stres může být nejen povšechný, ale i lokální v určitých orgánech.
Další věc, která vytváří ložiska v orgánech jsou hleny, metabolity, které vznikají konzumací určitých potravin. To jsou mléko, maso, cukr, tuk a mouka. Jak tato ložiska odstraníme se dozvíte na info@zdraviaprevence.cz.
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Druhý krok

Současně s odstraněním ložisek můžeme provádět druhý krok a tím je odstranění volných infekcí.
Třetí oblastí je odstranění volných toxinů. Jsou to různé kovy, chemikálie, pesticidy, potravinové jedy, léky apod. Některé z nich jsou důležité v nádorovém procesu, jiné porušují produkci enzymů a další narušují chod imunitního systému. Velmi podstatnou kapitolu představují kovy, které jsou značnou zátěží pro organismus.
zdraví, zdravý životní styl, zásady, skupina zdraví, facebook zdraví
 

Třetí krok

Dalším krokem je odstranění ložisek v podřízených tkáních, protože po odstranění ložisek v mateřských orgánech se aktivita přenáší do periferních tkání.
Existuje ještě jiná možnost odstranění toxinů – dieta
K odstranění periferních ložisek pomáhá i dieta – odstranění škodlivých potravin. Pouze dieta ale nemá potřebný účinek.
K očistě organismu můžeme ale kromě přípravků k tomu určených použít i pití zeleninových šťáv. Při tom se také tělo začne zbavovat nepotřebných jedovatých látek. Musíme ale počítat s tím, že pokud je jedovatých látek hodně, pocítíme zpočátku i různé průvodní znaky jako je únava, bolest hlavy, páteře, nebo jiného orgánu, který zrovna očistou prochází.
V té době není dobré tělo zatěžovat přílišným pohybem nebo cvičením. Naopak je dobré hodně spát, odpočívat, případně jít na klidnou procházku do přírody, kde člověk může čerpat energii.
 

Čtvrtý krok

Dalším krokem je odstranění mikrobů, parazitů a jejich toxinů. Mikrobiální ložiska v uzlinách produkují toxiny, které mají vliv na další orgány, které se stávají na tyto toxiny citlivé.
 

Pátý krok

Důležité je také odstranění solí, které například v pohybovém systému působí jako toxiny. Soli zhoršují pružnost svalů, vazů, šlach a jsou příčinou dráždění a zánětů v kloubním systému.
A konečně špatně zpracované potraviny zanechávají v organismu metabolity, o kterých už jsme si říkali. Z těch pak vznikají poruchy metabolizmu. Působí toxicky na nervový a cévní systém, ledviny, kůži, oči, uši atd.

Šestý krok

Posledním  krokem je proto vyloučení těchto metabolitů z těla.