Do jaké míry můžete ovlivnit vlastní život?

Pro mnoho lidí je rozhodující mít svůj život pod kontrolou. Ať už jde o návyk pracovat, zatímco rodina večeří nebo pravidelné volnočasové aktivity, přináší jim do života nějakou normálnost. Přesto, život jako takový nikdy plně kontrolovat nebudem. Přijde živelná pohroma, onemocní nebo zemře někdo koho milujeme, dostaneme výpověď.

Jaký je průběh?…

Najednou budeme v situaci, která nám nebude vůbec příjemná. Zprvu budeme možná šokováni tím, co se stalo. Dalším krokem bývá ale často vztek. Pokud vztek bude trvat dostatečně dlouho nebo nám situace bude nadále házet klacky pod nohy, může se zloba změnit na odevzdání. Co ale potřebujeme, abychom se v životě pohnuli dál, je přijetí. Musíme si uvědomit, že nějaká situace nastala a my se nyní posouváme dál. Když se dostaneme do toho bodu, dosáhli jsme  „nového normálu“.

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Stalo se to i mně

Ve státu New Jersey, ze kterého pocházím, hurikán na konci října uvedl většinu populace do „nového normálu“. Nejvíce postižení ztratili veškerý svůj majetek. Ostatní, i když neztratili vše, museli čelit významným ztrátám a svoje domy opravovat. Ti, kteří nebyli postiženi na majetku, se museli vyrovnat s častými výpadky proudu. Oblast je silně závislá na veřejné dopravě pro lidi, co do práce dojíždí, a proto když byly zrušeny pravidelné vlakové spoje, mnoho z nich muselo řešit jak se dostanou do práce.

Často když dosahujeme nového normálu, mají na to vliv vnější síly. Bouři samotnou a z ní vyplynuvší škody a ztráty vybavení a služeb už není možné zvrátit. Přesto, stejně jako vy každé situaci se, kterou se v naše životě setkáváme, zde mají vliv nejen vnější síly ale i vnitřní síly, které ovlivňují naši schopnost jít dále.

Pozor na domněnky

Změny nám obohacují život...

Ano, můžete být limitováni okolnostmi. Přesto, dostanete-li se až k základům, dojdete k poznání že je to naše přesvědčení, že jsme řízeni, které nás limituje. Tato přesvědčení většinou spadají do jedné ze čtyř kategorií. Něčí domněnky jsou jaké jsou, protože dlouho něco dělali určitým způsobem, i když jsou možné i jiné (a někdy i lepší) postupy.

Výklady jiných je vedou k víře, že i když se nabízí vícero způsobů řešení problému, ty které nepoužívají budou ty, které jim nepůjdou popřípadě je uvedou do situace horší, než je ta ve které byli.  Ostatní jsou zase přesvědčení, že nejsou schopni překonat nové překážky nebo že čelí nevýslovným hrůzám. To bude mít vliv na to, jak se bude jejich život dále vyvíjet. A každé z těchto přesvědčení může být dále umocněno gremlinem, malým hlasem v jejich hlavě který jim stále opakuje, že nejsou dost dobří nebo že nejsou schopni za daných podmínek svůj život změnit.

 Náš život není předem daný

V našem životě není nic jisté. Ve skutečnosti, věci které se přihodily v místě, kde žiju, mi znovu ukázaly, že jediná jistota je, že budou přicházet, situace které nečekáme a na které budeme muset reagovat a přizpůsobovat jim své chování.

Tyto situace ale nemusí být vždy nahlíženy ve špatném světle. Mohou vám ukázat příležitosti, na které jste předtím ani nepomysleli.

Například ti, kteří musí přestavovat dům, ho konečně mohou přestavět podle svých představ, na co předtím třeba neměli čas. Po zotavení se ze špatného zážitku, si může někdo konečně vzít dovolenou, kterou třeba dlouho odkládal. Někdo si může najít nový koníček. Když se přizpůsobujeme novým podmínkám, naše vnitřní přesvědčení nám pomůže udělat to tak, jak chceme, aby se to stalo. Jestli vás dosažení „nového normálu“ nabije energií nebo naopak naprosto vyčerpá je zcela ve vašich rukou.