Dokážete ocenit vlastní úspěchy a sami sebe?

Už jen několik týdnů chybí do konce roku 2013. Jaký byl tento rok pro vás? Dosáhli jste všech svých cílů? Jaké úžasné věci se vám za posledních dvanáct měsíců přihodily?

Je v lidské přirozenosti pamatovat si spíše úkoly, které jsme nesplnili, než úkoly, které jsme naopak úspěšně dokončili. Pamatujeme se spíše negativní věci v našem životě, než ty pozitivní. Tato tendence je neblahá, protože většinu lidí v průběhu dvanácti měsíců potkají jak věci, které nás těší, tak věci, kvůli kterým se cítíme zklamaní.

Například tohle může být rok, kdy jste získali novou práci. Nebo jste si uvědomili, že váš partner je Ten pravý. Možná jste posunuli váš obchod na novou úroveň oproti minulému roku. Koupili jste nový dům, který jste dlouze hledali nebo jste dokázali prodat ten starý, ze kterého jste se už dávno chtěli odstěhovat?

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Věnujete dost času sami sobě?Najděte si na sebe čas.

Ať už jste dosáhli čehokoli, udělali jste si čas na rozpoznání toho a ocenění sama sebe? Jestli ne, příliš se nelišíte od mnoha dalších lidí. Rys, který často pozoruji při práci s mými klienty, je, že zatímco jsou na cestě k dlouhodobému cíli, nikdy se nezastaví a neohlédnou se za úspěchy, kterých na této cestě dosáhli. Možná tento rok nenašli práci, o které snili, ale investovali hodně času do učení se a pokračovali v rozšiřování jejich seznamu kontaktů v této oblasti. To je pokrok. Pravděpodobně je to dostalo o mnoho dál z jejich výchozí pozice. Přesto, pokud se řídí filozofií:

Úspěch bude, až skutečně dostanu novou práci, podvádí sami sebe a připravují se o uvědomění si zisků, které udělali během jejich cesty.

Nezapomínejte odměnit sami sebe!

Jsme uprostřed toho období roku, kdy hledáme perfektní dárky pro ostatní. Toto cítění je opravdu speciální. Jakkoli, nejlepší dárek, který můžeme dát nám samým, je uvědomění si, že děláme to nejlepší co můžem a že skutečně děláme pokroky na naší cestě. Ať už se toto uvědomění si projeví jako malý dárek, který si dáme, nebo jen jako pár minut, které věnujeme sami sobě, dlužíme si to!

Pro mě byl tohle rok, kdy jsem pocítil, že jsem se stal lepším koučem. To se odrazilo v široké škále klientů, které jsem byl schopen obsloužit, a v mnoha problémech, kterými jsem jim pomohl projít. Prodal jsem nemovitost, kterou jsem větší část posledních dvou let připravoval k prodeji. Jsem šťastný, že jsem vedl úspěšné setkání Mezinárodní Federace Koučů v mém státě. Se svou ženou jsem podnikl tři zcela výjimečné výlety. Naše manželství po třech letech stále den ode dne sílí.

Nastartujte se do roku 2014!

Pamatujte si věci, které děláte dobře. Máte šanci, věnovat jim takovou pozornost jakou si přejete, anebo jen doufat, že půjdou dobře i nadále, ale nevěnovat jim dostatečný čas a pozornost. Pokud s ubývajícím rokem 2013 zjišťujete, že jste na sebe byli poslední dobou příliš tvrdí, zastavte se a dejte si pauzu. Jsem si jistý, že jsou úspěchy, které můžete při pohledu zpátky nalézt. Ty mohou být vaším odrazovým můstkem do roku 2014.