Druhy vizualizace

Známé druhy vizualizace lze rozdělit do tří skupin.

První skupinou jsou sny a touhy. Z praktického hlediska se jedná o nejslabší a nejméně nadějný typ. Snění sice není škodlivé, jenže prakticky je takřka nelze využít. Sny se neuskutečňují!Druhou skupinu tvoří kino. Mám na mysli nikoli budovu kina, ale film o vašem přání odehrávající se v myšlenkách. Promítání filmu v hlavě se uskutečňuje záměrně, v čemž spočívá rozdíl od snění.

Třetí skupina – nedíváte se na film jako divák, ale v duchu v něm účinkujete. Tato technika funguje již mnohem účinněji. Vytvořte si jakýsi virtuální sen v bdění. Až budete s filmem pracovat, musíte pamatovat na následující věci.

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

1) Za prvé, pokud jste poněkud ochladli vůči svému cíli, rozpustí se a vy se budete muset nutit, abyste s ním pracovali, což se velmi brzy omrzí. Tehdy stojí za to se zamyslet: opravdu ten snímek potřebujete?

2) Za druhé je nutné si uvědomit, že film ani zdaleka není realizován vnějším záměrem ihned, nýbrž vás přibližuje k cílovým drahám života postupně. Potřebujete tedy krotkou trpělivost a vytrvalost. Vytrvalost je nezbytná pouze v počáteční etapě. Poté se vizualizace filmu stane zvykem a už se do ní nebudete muset nutit.