Eeeee…? Jak se to správně? Děvka nebo dívka?

Seděla pro ti mě a vykládala mi příhodu z dětství. V jednu chvíli se zarazila, lehce se zamračila a pak z ní vypadlo: Jak se to řekne správně? Děvka nebo dívka?“ Pocházela z Makedonie a osud nás svedl dohromady na letní kurz jogy.  V tu dobu  žila v Praze už třetí rok a česky mluvila dost dobře. Jen se jí občas stávalo, že zadrhla, když si nemohla hned vybavit některé slovo. U cizinky situace zcela pochopitelná a taky velmi častá i u lidí, kteří zrovna používají svůj rodný jazyk.

 

Znáte takové to „eeeee“, co řečník použije několikrát ve větě?

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Momenty, kdy si z paměti nemůžeme dostatečně rychle vybavit to, co potřebujeme nás mohou překvapit prakticky kdykoliv – při zkoušení ve škole, při vyznání lásky, na obchodní schůzce,  při prezentaci projektu, při obhajobě svého názoru před tchýní…

V lehčích případech začneme zpomalovat řeč nebo si vypomůžeme parazitickými slůvky či zvuky. V případech náročnějších se z hlavy vykouří prostě vše a máme to pravé a nefalšované okno.

Existuje rychlé řešení pro lenochy?

Ano, existuje!!! Úplně zadarmo to není. Předpokládá dobrou znalost a přípravu. Podporuje přesně vybavení si z paměti a pokud v ní není nic uloženo, nic se vybavit nedá.

Tento trik spočívá v určité poloze prstů na rukou. Používají se obě ruce. Každý z nich má jinou polohu. Technika vychází z jogových muder (gest).

Pravá ruka: pokrčený palec položte na vnitřní stranu prsteníku tak, aby se dotýkal okraje nehtu

Levá ruka: Špičkami spojte palec a prostředník.

Ruce v této poloze nechte buď po celou dobu, kdy mluvíte, nebo několik minut na úvod pro zvládnutí počáteční trémy.

Nevýhoda:

  • druzí vidí, že cosi provádíte s rukama. To někdy může být nepřijatelné.
  • jestliže ruce schováte pod stůl, váš protějšek bude mít pocit, že nejednáte otevřeně, že něco skrýváte.

Varianta pro vytrvalce

Pro dlouhodobější zlepšení vybavování si z paměti je možné trénovat:

5x za den po 4minutách s minimální sedmiminutovou pauzou mezi jednotlivými cvičeními.  A vydržet tři týdny!

Bonus na závěr: trénujte v pohybu

Zhoršení schopnosti vybavovat si z paměti souvisí s trémou.

Tréma není nic jiného než podoba strachu z toho, jak nás hodnotí druzí.  Jeden z vnějších projevů je to, že můžete přerušit pohyb nebo dokonce úplně zatuhnout, strnout. Až příště budete trénovat svoji řeč, zahrňte do tréninku jakýkoliv pohyb, který je plynulý.

Dělejte třeba kroužky rameny nebo skákejte na trampolíně a přitom povídejte. Uvidíte, že zpočátku se sem tam zastavíte. Bude to především v okamžiku, kdy zapomenete jak dál.

Pokračujte, nezastavujte se! Úspěch se dostaví.

Přeju příjemné trénování (i dalšími technikami) a hodně úspěchů!