Energetické zářiče a pomůcky – část II.

 

KELTSKÁ SPIRÁLA
Keltská spirála, jak je již z názvu patrno, nejčastěji spojována s keltskou civilizací, i když tvar spirály je k vidění v podstatě u všech kultur na všech kontinentech Ono ale dozajista nejde o to, kdo spirálu vynalezl, ale hlavně, že ji máme k dispozici.
U všech kultur (včetně té keltské) hrála spirála důležitou úlohu:

  • v náboženství,
  • v magii,
  • v astrologii a
  • dokonce i v módě, neboť byla hojně využívána jako ozdobný prvek šatstva, šperků a různých jiných doplňků.

Dnes se keltská spirála využívá jako prostředek k léčení, doplňování a usměrňování energie, pro odstraňování škodlivých záření, k úpravě energie potravin, vody a využívá se i v pěstitelství malých i větších rozměrů.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Tento zářič je biogenerátor, jeho funkce spočívá především v kumulování a následně ve velmi efektivním vyzařování životní energie.

Nositeli nebo osobě nacházející se v její blízkosti tak pomáhá ozdravovat tělo, dodávat vitalitu a stabilizovat životní funkce. Z fyzikálního hlediska pak můžeme říci, že keltská spirála je vysokofrekvenční směrová anténa, jejíž energie sice není měřitelná, pouhým zrakem (stejně jako rozhlasové vlny či elektrický proud), ale je viditelná a lze ji zaznamenat při různých pokusech.

Snad nejvíce patrný vliv energie keltské spirály můžeme vidět při práci s rostlinkami či semeny rostlin.

Necháme-li vyklíčit semena jednoho druhu rostliny ve stejné kvalitě a za stejných podmínek a pod jednu misku umístíme keltskou spirálu, můžeme již po velmi krátké době vidět rozdíl mezi jednotlivými klíčícími skupinami.

Tentýž efekt pak můžeme sledovat při zalévání rostlin vodou energeticky nabitou za pomoci keltské spirály.

Podstatnou roli ve funkci keltské spirály hraje směr, kterým je navinuta. Levotočivá spirála životní energie dodává a pravotočivá pro změnu odebírá.

  • Levotočivou keltskou spirálu tedy používáme především tam, kde potřebujeme energii dodávat. To je právě u zmíněného nabíjení vody nebo ovlivňování rychlosti a kvality klíčení semen.
  • Pravotočivou keltskou spirálu pak použijeme pro odebírání energií. To se nám hodí při škodlivých zářeních monitorů, různých jiných spotřebičů nebo při odebírání v podstatě čehokoli.

Jenom si musíme uvědomit, že většina keltských spirál, které se dnes prodávají, je obousměrná. Jinými slovy, když takovou keltskou spirálu položíme na podložku, má jeden směr otáčení, a když ji otočíme, její směr se obrací.

Za levotočivou se jinak řečeno považuje ta, která se od středu směrem ven navíjí proti směru hodinových ručiček.

U dvojité keltské spirály se negace transformují a potřebná energie přichází sama dle potřeby, zde není nutno spirálu nikterak otáčet, což oceníme u spirály harmonizující prostor, která je aplikována na obraze.

Ať už keltskou spirálu nosíme na krku, nebo ji máme položenou, či pověšenou v naší blízkosti, je dobré mít ji v takové poloze, aby směr jejího navinutí měl pro nás ten správný účinek. Směrovost keltské spirály viditelná zvnějšku udává charakter jejího působení pro vnějšek a směrovost keltské spirály z vnějšku neviditelná, ale jednoduše představitelná (neboť je opačná) pak určuje způsob působení na místo, na kterém leží.

Keltská spirála se používá převážně k uzdravování a posilování těla.

V oblasti psychické pak stojí za to vyzvednout účinky na ovlivňování potíží spojených s neurózami a depresemi.

Vliv spirály celkově harmonizuje a uklidňuje celé naše Já, což můžeme zpozorovat i na svém jednání a uvažování, obojí se viditelně zklidní.

U fyzických potíží se pak keltská spirála nejlépe uplatňuje při potížích s játry, plícemi a žaludkem. Popíjení vody nabité keltskou spirálou je prospěšné k rozpouštění žlučových a ledvinových kamenů, při zánětech ledvin a jako prevence proti onemocnění plic, nervů a žaludečních neuróz.

Takováto voda se připravuje tak, že nádobu umístíme na spirálu, která se musí směrem k vodě, tudíž vzhůru tvářit jako levotočivá.

Vodu nabíjíme obvykle po dobu několika minut až hodin a jistě takto nabitou vodu ocení i vaši domácí mazlíčci.

Tvar spirály způsobuje, že voda obsažená v nádobě je vystavena toku zesílené životní energie, jež mění charakter jejích molekul a částečně i jejich tvar, čímž aktivitu těchto molekul zvyšuje.

Pro lepší spánek se používá keltská spirála vložená pod polštář pravotočivou stranou vzhůru. Dáte-li si ji opačně, můžete si pak bez problémů do rána číst, neboť nezamhouříte oka.

Vhodným a účinným cvičením se spirálou je zklidnění mysli a zharmonizování energie.

Díky schopnostem tohoto zářiče je také vhodné využívat jej k odebírání bolesti s postižených míst. Dobu účinkování bychom měli poznat sami, může se značně lišit podle povahy a rozsahu bolesti.

Poté můžeme spirálu otočit a nechat si bolavé místo doplnit životní energií. Důležité je, abychom mezi jednotlivými kroky učinili několikaminutovou pauzu.

Energie, která byla z těla vytažena a spirálou rozptýlena, musí mít dostatek času na to, aby opustila náš nejbližší prostor.

Díky těmto vlastnostem keltské spirály se nabízí otázka, jak nosit zářič na krku a dosáhnout toho, aby byl neustále ve správné poloze. Nelamte si s tím hlavu.

Pověste si ji na krk, jak to budete cítit a uvidíte.

Spirála se vám bude otáčet na krku přesně tak, jak to pro vás bude v dané chvíli nejvhodnější.

Vězte že náhody neexistují a pravidla toků vesmírné energie a jejích ratolestí fungují přesně tak, jak mají.

Bude-li to potřeba a vhodné, bude vám dodávat, a bude-li to vhodné o něco méně či nevhodné, pak vám bude naopak to špatné odebírat a rozptylovat.

Do tohoto řízeného ovlivňování patří přirozeně i vaše maličkost. Pokud si všimnete, že spirála je otočena tak, jak se vám to zrovna nelíbí…,otočte si ji.

V několika posledních letech se keltské spirály opět“dostávají do módy“.

Není to nic nepřirozeného. Keltská spirála má u nás dlouholetou tradici a je dobře,že se k nám opět po dlouhých letech odpočinku navrací.Je dobré,abychom pamatovali,s jakou úctou přistupovali k tomuto symbolu staří keltové a jak se snažili tuto úctu a vděčnost najít a probudit i v sobě. Když se na tento zářič podíváme,určitě si všimneme,že spirála není ukončena a je z ní i jasně cítit její neizolovanost a svoboda. Je to výzva.