Energetické zářiče a pomůcky – část III.

TIBETSKÁ MÍSA

Původ tibetské mísy není přesně znám. S největší pravděpodobností se vyvinula z žebráckých misek indických buddhistických mnichů, odtud se pak rozšířila do různých koutů světa (Nepál,Tibet,Sibiř,Čína a po té i Korea a Japonsko).

V Tibetu lidé věří, že usilovná a pravidelná práce s mísami zbavuje karmické zátěže způsobené chybami napáchanými v průběhu minulých životů. Musíte mít ovšem silnou vůli se těchto zátěží zbavit.

Neznalost vesmírných zákonů však nikoho neomlouvá a komu se očista nepodaří pomocí těchto mís, je různým způsobem donucen vesmírné zákony pochopit, respektovat, ctít a postupně se vlastních zátěží vědomě zbavovat.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Je známo, že kdo poznal tajemství zvuku, pozná i tajemství vesmíru.

Podle učení východních filozofií vznikl celý vesmír z posvátného zvuku či mantry ÓM, která stála nejen u jeho zrodu, ale je stále a navěky vždy jeho součástí. Proto je za hudbu považována naprosto každá vibrace každé částečky hmoty, tedy nejen to, co většina naší populace považuje za hudbu.

Citlivé vnímání vibrací zvuku pomáhá při překonávání dualistického způsobu chápání a vnímání, což je ta nejlepší cesta k osvícení a vysvobození se z koloběhu převtělování. Kromě toho se energie tibetských mís hojně využívá při různých obřadech a při léčení řady neduhů a nemocí.

Bylo již mnohokrát potvrzeno, že vibrace a zvuky mís jsou identické s vibracemi člověka a lze jimi tedy ovlivňovat zdraví lidí. Ty nejkvalitnější a přirozeně i nejhodnotnější (co do účinnosti) jsou vyrobeny ze sedmi tzv. planetárních kovů.

Jsou to: zlato (Slunce), stříbro (Měsíc), měď (Venuše), rtuť (Merkur), železo (Mars), cín (Jupiter) a olovo (Saturn). Během svého života se setkáváme se spoustou disharmonických projevů, které vznikají jak v našem okolí, tak i v nás samotných. Každé takové rozladění s sebou přináší nebezpečí náchylnosti k depresím, únavě a různým nemocem. Tyto nástroje jsou určeny k tomu, aby nás vraceli do správných vibračních kolejí, aby nás opět naladili.

Při samotné hře na tibetskou mísu pak kromě tvaru a velikosti mísy záleží na druhu použité paličky (nebo jinak řečeno na tom, čím mísu rozezníváme). V podstatě neexistuje žádné pravidlo, které by určovalo, o jakou paličku se má jednat. Obecně platí, že zvuk, který při hře na tibetské mísy vyluzujeme by měl být příjemný. Můžeme hrát prsty ruky, dlaněmi, malými kladívky a paličkami z různých materiálů a rozličných velikostí.

Všechna cvičení s mísou či mísami mají nesporný vliv na naši celkovou psychickou i fyzickou kondici. Vibrace mís pročišťují mysl a harmonizují průtok energií organismem. Tato harmonizace přináší člověku jakousi nepopsatelnou vnitřní lehkost, která se promítá do všech našich aktivit. Kvalita a úroveň takových prožitků závisí na naší schopnosti vnímat mísy celým svým Já.

LOTOS 

lotosovy_kvetLotos je leknínovitá rostlina(latinsky Nelumbo nucifera,též Nelumbium speciosum).Jeho obraz je symbolem center vědomí v lidském těle (čaker). Kruhový list lotosu je symbolem nepřipoutanosti.

Jako tento list plave na vodě,aniž by se celý ponořil,stejně tak může duchovně založený člověk žít ve světě a zůstat světem nedotčen,tedy existovat“ ve světě“ a nebýt „světským“člověkem(Rámak-rišna).

Z hlediska ikonografie je lotos symbolem krásy, čistoty a svatosti.

V buddhismu je lotos symbolem pravého bytí člověka,jež zůstává v podstatě neposkvrněné bahnem světa a nevěděním a projevuje se prostřednictvím osvícení(bódhi). V ikonografii představuje jednu z podob Buddhova trůnu.

TACHYONOVÁ ENERGIE

Kosmickou energii s úspěchem použil v r. 1931 vynálezce Nikola Tesla, který tuto volnou energii nulového bodu poprvé změnil v energii elektrickou.

V roce 1966 ji Gerard Feinberg nazval TACHYON, (vysoká rychlost). Je to právě tachyonová energie, ze které vzikl vesmír. Je v beztvarém stavu a je jedním z nejcennějších darů, který bylo lidstvu na planetě Zemi věnováno Stvořitelem. Viz. samonabíjecí zářiče Goliáš.