Finanční Svoboda: Jak vydělat peníze na investice, získat pasivní příjem a finanční svobodu?

Jak může být získána finanční svoboda a jaké možnosti se Vám nabízejí, pakliže je finanční svoboda něco, po čem toužíte?
 
Reklamni Prispevky 2 ZZJC finanční svoboda aktiva, finanční svoboda, investice, multilevel marketing, nemovitosti, network marketing, pasivní příjem, reality, renta, svoboda Finanční Svoboda: Jak vydělat peníze na investice, získat pasivní příjem a finanční svobodu?
 
V druhé polovině článku naleznete:

 

Finanční svoboda – mnoho lidí po ní touží…

Po finanční svobodě touží skutečně mnoho lidí – alespoň to tvrdí, když mám tu šanci s nimi na toto téma mluvit.
Pravda je, že jen pouhý zlomek z nich se na cestu k finanční svobodě vydá.
Pravdou také je, že většina lidí nemá žádnou představu o tom, co finanční svoboda je, jak ji získat, stejně jako neznají nikoho, kdo ji má, aby se mohli inspirovat či zeptat na pár otázek.
A tak by lidé na jedné straně finanční svobodu rádi měli, na straně druhé však slepě následují příklad (ten jediný, který znají) svých rodičů, přátel a známých a jdou do zaměstnání, kde je minimální šance finanční svobodu získat…
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Pokud máte představu, co finanční svoboda je a jste připraveni začít pracovat na té své, abyste ji získali, pak vyplňte formulář na této stránce, setkejme se a promluvme si o tom, jak společně můžeme na naší finanční svobodě zapracovat…

 
Svoboda Financni Svoboda Financni nezávislost 1 finanční svoboda aktiva, finanční svoboda, investice, multilevel marketing, nemovitosti, network marketing, pasivní příjem, reality, renta, svoboda Finanční Svoboda: Jak vydělat peníze na investice, získat pasivní příjem a finanční svobodu?
 

Co je to vlastně ta finanční svoboda? [Několik definic…]

Finanční svoboda je stav, kdy osoba má takové pasivní finanční příjmy, které pokrývají veškeré nezbytné měsíční výdaje a tyto finanční příjmy NEJSOU získávány na základě aktivní činnosti či práce dané osoby.
Další použitelné definice…
 

Finanční svoboda je termín, který se užívá k popsání stavu člověka, který má dostatek osobního bohatství k tomu, aby mohl žít nekonečně dlouho bez toho, aby musel pracovat pro zajištění svých základních potřeb. — Wikipedia
Finanční svoboda je schopnost člověka řídit peníze takovým způsobem, že má dostatek finančních prostředků k životu, který si dobrovolně zvolil bez své aktivní práce nebo bez pomoci druhých. — Nightingale Conant

 

Finanční svoboda je tedy stav, kdy člověk získává příjem na základě dříve vytvořeného systému či naakumulovaných aktiv (majetek), které generují příjem pravidelně a nekonečně dlouho bez ohledu na to, zda se člověk na vydělávání aktivně podílí či nikoliv – příjem je tedy pasivní (reziduální) a je vyšší než celkové životní náklady daného člověka a přichází opakovaně…

 
Jakmile vytvoříte pasivní příjem, v tu chvíli může odejít ze zaměstnání, práce či podnikání, kde získáváte aktivní příjem, aniž by to ovlivnilo Váš životní standard.
Všimněte si, že jednotlivé definice nezmiňují množství peněz. Jde vždy o konkrétního člověka, jeho životní styl a potřeby, které má, než o peníze samotné. Finanční svoboda pro každého znamená něco jiného a pro každého člověka bude na jiné úrovni.
V reálném ekonomickém prostředí dochází k inflaci. Je tedy nutné, aby šlo o stav, kdy čerpaný pasivní příjem (renta, reziduální příjem) může narůstat alespoň tak rychle, jak roste inflace a tak byla zachována podmínka pokrytí nutných výdajů do budoucnosti.
 

Finanční svoboda nutně neznamená, že musíte být bohatí…

Svou finanční svobodu získáte, když si spočítáte své měsíční náklady a zabezpečíte si systém či aktivum, který generuje takový příjem, jež Vám Vaše náklady pokryje, plus započtete navýšení v rámci inflace.
Jestliže jsou například Vaše měsíční náklady 30.000 Kč a vytvoříte aktivum, které Vám měsíčně generuje příjem 40-50.000 Kč plus každoroční navýšení o inflaci bez toho, abyste se ráno museli nutně zvednout z postele, pak máte finanční svobodu, přitom však nutně nemusíte být bohatí…
Vaše finanční svoboda je však dostatečně velká na to, abyste mohli dělat mnoho z toho, co si usmyslíte, aniž byste pro tento příjem museli chodit do zaměstnání…
 
 

Jak BEZPECNE TVORIT RENTU 200k rocne Pobit Inflaci a Nechat Penize aby konecne pracovaly za Vas… finanční svoboda aktiva, finanční svoboda, investice, multilevel marketing, nemovitosti, network marketing, pasivní příjem, reality, renta, svoboda Finanční Svoboda: Jak vydělat peníze na investice, získat pasivní příjem a finanční svobodu?

 
 

Co finanční svoboda znamená pro Vás?

Znát obecné definice je hezké – co však finanční svoboda či nezávislost znamená pro Vás osobně?

 • Člověk, který je zvyklý žít v přepychu, bude mít hranici finanční svobody položenou výše než člověk, který dokáže vyjít skromněji.
 • Tomu, kdo dokáže vyjít skromněji, se bude finanční svoboda snadněji dosahovat a pravděpodobně ji dosáhne rychleji.

 
[První úkol]: Vezměte si k ruce papír a tužku a právě teď si doprostřed napište číslo, které pro Vás znamená finanční svobodu. Spočítejte své měsíční náklady a napište si sumu, kterou byste potřebovali získávat jako pasivní příjem, aby byla dosažena Vaše finanční svoboda.
 

Finanční svoboda a svoboda časová

Jakmile máte vyřešen příjem a nemusíte trávit 8 hodin denně (nebo i více) tím, že se musíte postarat o své živobytí, najednou získáte obrovskou volnost a množství času, se kterým můžete disponovat, jakkoliv se Vám zlíbí…
Lidé se často zaleknou toho, co vlastně budou dělat, jakmile získají finanční svobodu – většina tvrdí, že by nechtěli zůstat doma a nic nedělat…
Já jim to nevyvracím. Osobně bych si také nedokázal představit nic nedělat – to ani není účelem získání finanční a časové svobody.
Být časově nezávislý neznamená, že neděláte nic.
Spíše to znamená, že Vy určujete, jak bude vypadat Váš den – jak, kde a s kým jej budete trávit. Nikoliv, že to, jak Váš den vypadá, určují Vaši nadřízení, podřízení nebo Vaši zákazníci…
Jakmile je finanční svoboda dosažena, můžete najednou 8 (či více) hodin denně, které teď trávíte v práci, použít na něco ušlechtilého, čemu věříte a být změnou, která udělá skutečný rozdíl v životech druhých lidí…
Můžete:

 • učit druhé lidi, jak dosáhnout finanční svobody,
 • věnovat svůj čas a pracovat pro charity zdarma,
 • dát svůj čas dětem v sirotčinci a tomu, abyste je lépe připravili na život,
 • jet do oblasti, kde bylo přírodní neštěstí a pomoci jako dobrovolník,
 • jet předat své znalosti a zkušenosti do zemí 3-tího světa…

 
Můžete dělat spoustu skvělých věcí, když na to máte čas a peníze.
Neznamená to sedět na zadku a nedělat nic.
 

Moje žena je zubařka. Jakmile dosáhneme finanční svobody, její sen je odjet na pár měsíců do Afriky a pomoci tam dětem s péčí o zuby.
 

Na druhou stranu, jestliže máte finanční a časovou svobodu, také můžete cestovat bez omezení (záleží na tom, jak velká finanční svoboda to je a co Vám umožňuje) a poznat skutečně svět, bez toho, abyste se museli ohlížet na to, že po dvou či čtyřech týdnech musíte zpět do zaměstnání…
 

Finanční svoboda & Důchod:
Další velký důvod být finančně nezávislý…

Spoléhat na firmu, pro kterou pracujete či stát, že se o Vás na stará kolena postarají, je v dnešní době nezodpovědné – jednak vůči Vám samotným, jednak vůči Vaší rodině, protože oni jsou ti, na které padne odpovědnost a zátěž v době, kdy se o sebe nebudete moci postarat samotni…
Situace ve světě – stejně jako u nás se změnila.
Nic není garantováno, jak tomu bylo v době komunismu.
Starší ročníky snad ještě důchod budou mít…
 

Ale lidé, kteří jsou narozeni po roce 1970 a mladší – mohou s ním počítat?

A pokud přece jen důchod bude…
Dokážete si pro sebe sama představit, že z Vašich nynějších 20-ti, 30-ti nebo 50.000 (či více) Kč měsíčně, které aktivně vyděláváte, spadnete ve věku kolem 65-ti let na příjem kolem 9000 Kč měsíčně (nebo méně)?

 • Dokážete i nadále utáhnout svou domácnost?
 • Budete schopni udržet si svůj životní standard?
 • Myslíte, že budete schopni alespoň důstojně žít?

Já si to pro sebe sama představit nedokážu a proto pracuji na tom, abych se o to postaral teď, místo toho, aby mě to v mých 65-ti letech zaskočilo, bez možnosti jakkoliv to v daném okamžiku změnit pro svůj pokročilý věk, nedostatek energie, možná nemoc či osobní neschopnost…
Když vytvoříte pasivní příjem (reziduální příjem, rentu), Vaše finanční svoboda bude možná.
 

2 základní pilíře JAK může být finanční svoboda získána…

V podstatě se ke své finanční svobodě můžete vydat dvěma cestami:

 1. snížením svých současných nákladů – zpravidla jednodušší a rychlejší, ale má to svá omezení – nelze to dělat do nekonečna, nicméně můžete tak zvětšit rozdíl mezi svými příjmy a výdaji a tento rozdíl použít na vytvoření většího finančního polštáře a na investice, které Vám mohou postupně přinést větší pasivní příjem a nakonec získat plnou finanční svobodu.
 2. navýšením svých současných příjmů – vytvořit či akumulovat takové množství aktiv (aktivum = majetek, který přináší příjem) tak, abyste dosáhli potřebné renty (opakovaného příjmu / reziduálního či pasivního příjmu) a současně byla splněna podmínka pokrytí inflace, díky čemuž budete schopni přestat aktivně pracovat.

Abyste se pohybovali směrem finanční svoboda rychleji, je moudré na těchto 2 pilířích stavět zároveň.
 

Jaká aktiva obecně generují pasivní příjem a může skrze ně být získána finanční svoboda?

Jaká aktiva (majetek) může být zdrojem pasivního příjmu (reziduálního příjmu, renty) a může skrze ně být získána finanční svoboda a nezávislost?

 • Pronájem nemovitostí a dalšího zainvestovaného majetku a získání nájmu
 • Multilevel Marketing, Network Marketing – odběratelská spotřebně distribuční síť
 • Vlastnictví podniku – klasické podnikání se zaměstnanci
 • Dividendy akcií, dluhopisů a výnosy z fondů
 • Tantiémy (autorské honoráře) z knih (z děl literárních, uměleckých a vědeckých), patentů, hudby, apod.
 • Autorské honoráře z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví
 • Úroky z vkladů na účty nebo poskytnutých půjček (Vy půjčujete někomu, nikoliv, že si půjčujete pro sebe)
 • Licenční patenty pro provoz nějakého systému, či programu
 • Pronájem profesionální nebo akademické kvalifikace
 • Doživotní renta nebo důchod poskytnutá jiným subjektem
 • Příjmy z růstu ceny dřívějších investic

 

Z čeho podle mého názoru nepřichází ani pasivní příjem a ani finanční svoboda?

Dle mého názoru (a mohu se mýlit pro nějakou konkrétní situaci) finanční svoboda nepochází z následujících finančních instrumentů:

 • vzácné kovy a kameny – zlato, stříbro, diamanty…
 • starožitnosti & umění

Protože ve většině případů tyto instrumenty negenerují žádný příjem, nelze tedy vlastně mluvit o tom, že Vám dopomohou k finanční svobodě.
Dle mého názoru jde spíše o instrumenty, které skvěle uchovávají hodnotu peněz a mohou vygenerovat příjem v případě, že je prodáte – čili jednorázově.
Na druhou stranu je vhodné je mít ve svém portfoliu, pro případ krize či války, kdy třeba byt, který pronajímáte, si sebou nikam nevezmete, ale zlato, stříbro či diamanty docela snadno ano.
 

Můžete Vy získat finanční svobodu?
Podívejme se pravdě do očí…

cashflow kvadrant finanční svoboda aktiva, finanční svoboda, investice, multilevel marketing, nemovitosti, network marketing, pasivní příjem, reality, renta, svoboda Finanční Svoboda: Jak vydělat peníze na investice, získat pasivní příjem a finanční svobodu?Podívejme se na situaci s pomocí tzv. cash flow kvadrantu, který dělí pracovně aktivní lidi na čtyři skupiny podle způsobu jejich výdělku:

 • Lidé zaměstnaní
 • Lidé pracující jako Osoby Samostatně Výdělečné Činné – OSVČ
 • Lidé, kteří vlastní podnikání větších rozměrů – majitelé firem
 • Lidé, kteří investují

 

Lidé zaměstnaní & Finanční Svoboda…

Zaměstnaní lidé mají velmi malou šanci stát se finančně svobodnými, pakliže spoléhají pouze na své zaměstnání. V 99,99% zaměstnání neexistuje žádná možnost, jak se finančně svobodným stát.
Lze to snad jen v případě, že pracujete tam, kde můžete přinést nějaké zlepšení či vynález, které firma, u které pracujete, od Vás zakoupí a bude Vám vyplácet procento odměny z každého prodaného kusu…
Vím pouze o jednom případu, kdy se to tak uskutečnilo (a tuto informaci nemám ověřenu) – společnost 3M a její papírky pro rychlé poznámky – quick notes post
Většina zaměstnání však není uzpůsobeno, aby udělalo finančně svobodným někoho druhého, než majitele dané firmy.
Jestliže jste zaměstnaní a je pro Vás důležité získat finanční svobodu, musíte vytvořit příjem mimo své zaměstnání.
Řešením je podnikat, nebo investovat – viz. dále.
 

Vytvoření finančních fondů pro snadnější život…

Minimálně jednu výhodu zaměstnání má – v zaměstnání máte relativně stabilní a předpověditelný příjem na měsíce dopředu a můžete tuto skutečnosti využít jako svou výhodu a odkládat části svého příjmu pro vytvoření finančních fondů podle priorit:

 1. fond pro opravy – pro případ nehod v domácnosti, opravy či koupě nové pračky, ledničky, karmy, záchodu, oprava auta, apod.
 2. fond rezervní na život – pro případ ztráty zaměstnání – jak dlouho byste dokázali fungovat bez rapidního snížení svého životního stylu? 1 měsíc, 3 měsíce, 6 měsíců, 12 měsíců? Čím déle, tím lépe a tím klidnější život budete mít…
 3. fond pro finanční nezávislost / bohatství – pro podnikání & investování – pro možnost nashromáždit kapitál pro začátek svého podnikání nebo investování a v konečném důsledku pro získání finanční nezávislosti případně bohatství, pokud je to Vaším zájmem…
 4. fond pro dávání – dávání má úžasný efekt na duši, stejně jako na Vaše podvědomí. Naučte se být štědří a věnujte peníze své oblíbené charitě nebo na věci, které chcete podpořit a věříte v ně a věřte mi, že k štědrým lidem přichází více a více požehnání

 
Pro každý ze 4 fondů stačí vytvořit jednoduchou dopisní obálku nebo užít krabici od bot a každý měsíc z Vašeho příjmu odkládat určité předem definované procento (něco mezi 1% – 10% z Vašeho příjmu) do každého a je potřeba si vytvořit zvyk to dělat každý měsíc.
 

Konec konců vytvoření finančních fondů je velmi užitečné pro všechny ostatní skupiny cash flow kvadrantu…

 
Možná si teď říkáte, že sotva vystačíte s tím, co momentálně vyděláváte, abyste pokryli své měsíční náklady.
Nepřekvapuje mě to. Většina lidí to tak má.
Dobrá zpráva je, že to můžete změnit…
V tomto projektu Vám s naplněním těchto fondů mohu osobně pomoci…
 

Lidé pracující jako OSVČ (Osoba Samostatně Výdělečně Činná) & Finanční Svoboda…

Často se jedná o různé profesionály jako například právník, zubař, realitní makléř, obchodník, finanční poradce, kouč, trenér, poradce, apod.
Mají potenciál získat finanční svobodu, jestliže vymyslí způsob, jak nahradí sama sebe v tom, co dělají, v tom co poskytují za službu. Což je často problém – většina z nich uvažuje takovým způsobem, že jsou ti jediní, kteří zvládnou udělat to, co dělají, nejlépe.
Tento způsob myšlení jim sice pomůže k většímu množství práce, která bude velmi kvalitně odvedena, avšak často ne k vlastní finanční svobodě.
Jestliže jste OSVČ, řešením pro Vás může být:

 • získat autorské honoráře z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví,
 • získat autorské honoráře z děl literárních, uměleckých a vědeckých,
 • pronájem profesionální nebo akademické kvalifikace nebo
 • vytvořit systém, kterým nahradíte sama sebe v tom, co děláte,
 • nebo začít jiné podnikání, které finanční svobodu umožňuje či
 • začnete investovat z toho, co Vám Vaše profese vynese…

 

Majitelé firem & Finanční Svoboda…

Zde je potenciál na finanční svobodu – zejména, jsou-li dobře vytvořeny systémy a procesy práce a kvality, firma je zavedena na trhu a dostatečně velká, má kvalitní a dobře vyškolené zaměstnance, management a vedení a odvedená práce a výsledky nezávisí na majiteli samotném a jeho omezeném čase, znalostech a zkušenostech.
Pokud je firma dostatečně zisková, také je zde možnost mít dostatek příjmů na investice – ať už na rozšiřování vlastní výroby, zvyšování zisku a nebo koupi jiných podniků a rozšiřování vlastního portfolia poskytovaných produktů a služeb (akvizice), nebo investicemi do realit, komodit, fondů, apod.
 

Investoři & Finanční Svoboda…

Jsou lidé, kteří se nazývají investory, jež nakupují a pak po nějakém čase prodávají – jedno, zda se jedná o nemovitosti, vzácné kovy a kameny nebo akcie, komodity, či něco jiného…
Jestliže však nakoupíte a po nějaké době prodáte, pak jste z mého pohledu spíše obchodníci, kteří i často mohou vydělávat hodně – z mého pohledu však prozatím netvoříte finanční svobodu, ale jednoduše zisk.
Když tento zisk naakumulujete a následně investujete tak, aby přinášel zisk pravidelný – každý měsíc nebo každý rok, začnete tvořit svou finanční nezávislost.
Abyste získali finanční svobodu, potřebujete investovat (nakoupit) podíl ve firmě, kterou neřídíte Vy (má vlastní management), ale získáváte příjem, nebo nakoupit reality, ze kterých přichází příjem v podobě nájmu, nebo nakoupit akcie, ze kterých je příjem v podobě dividend, apod.
 

2 typy Aktiv Generující Pasivní Příjem, které se mi líbí…
PLUS Výhody a Nevýhody…

 

1. Network Marketing – Rozvoj spotřebně odběratelské distribuční sítě…

Pro většinu lidí, je to jediná reálná možnost, jak vytvořit pasivní příjem a dosáhnout své finanční svobody bez toho, aby museli mít velké peníze pro kapitálovou investici do začátku, kdy jako velký bonus mohou získat osobního mentora, který je provede celým procesem dosažení finanční svobody.
Zároveň je to také možnost, které lidé často dost dobře nerozumí, nebo mají předsudky a neberou ji pro vlastní škodu v potaz…
Pravdou však je, že jakmile máte dostatečně velkou spotřební organizaci, která užívá produkty a služby pro svou vlastní spotřebu a sdílí je s dalšími lidmi, pak máte aktivum, které každý měsíc generuje pasivní příjem:

 • jež zpočátku může být přilepšením k Vašemu současnému příjmu
 • až nakonec postupně pokryje Vaše měsíční náklady,
 • stejně jako Vám může přinést nadstandardní životní styl…


Jakmile dosáhnete tzv. kritického množství velikosti své organizace a znásobíce svůj čas a úsilí, tak dosáhnete momenta a exponenciálního růstu – organizace posléze narůstá s minimální investicí Vašeho úsilí a času a generuje pro Vás zvětšující se pasivní příjem.
 
Výhody:

 • Získáte osobní koučink, mentoring a vedení zdarma,
 • vzdělávací systém a sdílení nejlepších zkušeností,
 • zlepšení a zefektivnění komunikace s lidmi,
 • nízká kapitálová investice do začátku,
 • možnost mít podnikání postavené na kvalitních a ekologických produktech a službách, ze sortimentu, který už sami užíváte,
 • veškeré výhody tradičních typů podnikání bez jejich rizik…

 
NEvýhody:

 • Budete muset akceptovat dočasnou ztrátu respektu ve své komunitě.
 • Někteří lidé ve Vašem okolí nebudou chápat, co děláte a čeho chcete dosáhnout.
 • Budete muset překousnout nějaké to odmítnutí.

 

JESTLIŽE PŘEMÝŠLÍTE, JAKÉ BY TO BYLO VLASTNIT SVŮJ ŽIVOT A ŽÍT ŽIVOT BEZ HRANIC – Život podle Vašich Představ a Pravidel, pak klikněte zde

 
Vlastnit svůj Život nebo-li Život bez Hranic mám na mysli to, že když odečtete čas, který strávíte spaním, dojížděním do práce, čas v práci, a čas, který věnujete denně tomu, co potřebujete udělat, většina lidí nemá více než hodinu až dvě denně k tomu, aby mohli dělat to, co by rádi…
A když už mají čas – většinou bohužel nemají dost peněz…
Objevil jsem způsob, jak člověk může “ŽÍT Život bez hranic” tím, že vybuduje podnikání vedené z domu a mám systém, který je jednoduchý a zvládne jej každý, kdo má nějaký sen a chce jej naplnit. Nezahrnuje to prodávání a nejlepší na tom je, že to nevezme ani moc času – asi tak 30 minut soustředěného úsilí / den.
Chtěl/a byste o tom vědět více? Kontaktujte mě zde…
 

2. Reality – investice do bytů / domů a příjem z nájmů

Jestliže máte k dispozici odložené (půjčené) peníze na počáteční kapitálovou investici a disponujete alespoň jedním volným miliónem korun, pak lze najít nemovitosti, které můžete zakoupit, pronajímat a získat pasivní příjem z nájmu.
Variantou může být získat na svůj současný aktivní příjem ze zaměstnání či podnikání hypotéku, skrze kterou můžete nemovitosti nakoupit a začít pronajímat.
Problém s tímto přístupem je, že s hypotékou přichází zvýšení Vašich měsíčních nákladů a tak i když byste nemovitost pronajímali pro zisk z nájmu, v podstatě jej celý užijete na pokrytí měsíční splátky hypotéky – respektive je také možné, že celou splátku hypotéky z příchozí platby nájmu nepokryjete a tak budete doplácet ze svého aktivního příjmu…
Když už hypotéku, tak pro vlastní bydlení, ale k získání finanční svobody Vás to příliš neposune.
Jestliže máte pohromadě několik miliónů korun nebo najdete způsob, jak k penězům přijít (např. peníze jiných lidí – investorů), či vytvořit zdroj příjmů, který Vám bude suplementovat nákup dalších nemovitostí nebo pokryje měsíční splátku hypotéky, pak postupně můžete naakumulovat dostatečný počet nemovitostí, které Vám přinesou dostatečný pasivní příjem v podobě nájmu, který pokryje či převýší Vaše veškeré měsíční náklady, které máte…
Když například budete mít 10 bytů k pronájmu v celkové hodnotě 6 miliónů až 35 miliónů korun tak podle lokality budete vydělávat cca mezi 40.000 – 70.000 CZK / měsíc, což je 400.000 – 700.000 CZK za rok s přihlédnutím k faktu, že ne všech 12 měsíců v roce budou byty obsazeny nájemníky.
A to většině rodinám přinese dostatečný pasivní příjem na to, aby měli svou finanční svobodu, je tu však háček v tom, že většina rodin nemá onu investici v začátku.
Jestliže to chcete vyřešit, kontaktujte mě zde.
 
Výhody:

 • Pro pronájem bytu nepotřebujete mít téměř žádné znalosti – zejména, necháte-li si pomoci od schopného realitního makléře, aby za Vás našel nájemníka a vyhotovil pro Vás smlouvu a upozorňoval na různé právní úpravy.

 
NEvýhody:

 • Vysoká kapitálová investice v řádech miliónů.
 • Je to velmi pomalý způsob, jak zajímavého pasivního příjmu dosáhnout, pokud nemáte velkou sumu na počátku.
 • Ne vždy máte nájemníky, takže se může stát, že nemáte příjem celých 12 měsíců v roce, ale například jen 10.
 • Musíte urychleně reagovat v případě poruchy vybavení bytu.
 • Změní-li se uzemní plánování a výstavba ve Váš neprospěch, může se stát, že na své investici hodně ztratíte, protože byt nepřesunete.

 

12 bodů JAK postupovat k dosažení Vaší vlastní finanční svobody a nezávislosti…

 

1. Rozhodněte se, zda je pro Vás finanční svoboda důležitá

Většina lidí nikdy nezíská stavu finanční svoboda proto, že o tom nikdy neuvažovali, nebo přesně neví, co to znamená a tak toho ani nemohou dosáhnout, stejně tak jsou lidé, pro které to jednoduše není důležité a neřeší to. Jak to máte Vy?
 

2. Rozhodněte, co finanční svoboda znamená pro Vás osobně

Jaká je Vaše osobní situace? Co pojem finanční svoboda znamená pro Vás osobně?

 • Spočítejte náklady na Váš současný život – stravování, oblečení, bydlení, auto, půjčky, energie, zábava, dojíždění, apod., navyšte číslo o inflaci.
 • Určete jaké potřebujete vybudovat pasivní příjmy generovaných prostřednictvím Vašich aktiv, abyste získali finanční svobodu…

 

3. Rozhodněte se jak a v jaké oblasti chcete pasivní příjem či příjmy tvořit, aby byla dosažena Vaše finanční svoboda

V jaké oblasti aktiva vytvoříte či naakumulujete, abyste získali pasivní příjem, který Vám umožní finanční svobodu?

 • Která oblast Vás přitahuje a chtěli byste se o ní dozvědět více a stát se v ní skutečným odborníkem a profesionálem?
 • S tím souvisí pravidelný osobní rozvoj – do jaké oblasti chcete investovat svůj čas, kdy se budete vzdělávat?


Nemůžete být dostatečně dobří ve všem, potřebujete zúžit fokus a soustředit se na to, co Vás přitahuje nejvíce.
Jakmile dosáhnete svého mistrovství v dané oblasti, pak budete schopni vytvořit dostatečný pasivní příjem a v dalších oblastech se postupně dovzdělat, nebo někoho najmout.
 

4. Ohodnoťte s jakými finančními prostředky disponujete

Jaké prostředky si můžete dovolit v počátku investovat z počátku?

 • Ne vždy musíte aktivum vytvářet – jestliže máte k dispozici pár miliónů korun, můžete např. nakoupit nemovitosti, obsadit je nájemníky a můžete mít příjem z pronájmů…
 • Jestliže nemáte žádné nebo jen velmi malé peníze, pak se je naučte vydělat – nejlépe podnikáním, protože podnikání je postupně více a více “škálovatelné” (možnost navyšovat příjem bez omezení) místo toho prodávat více a více svého času na brigádě či v druhém zaměstnání – tady budete vždy omezení…


 

5. Vytvořte plán, jak se k cílové částce pasivního příjmu dostanete

Máte zvolenu oblast, ve které chcete získat pasivní příjmy? Pak:

 • Jaké aktiva můžete nakoupit? Na co Vám stačí Vaše finanční prostředky?
 • Jaké aktiva můžete vytvořit? Co začnete dělat / v jaké oblasti začnete podnikat, abyste navýšili kapitál ve fondu pro investice?


Potřebujete najít či vytvořit tolik pasivních zdrojů příjmů, které by dokázaly Vaše náklady pokrýt bez toho, aniž byste pro ně museli každý den v měsíci pracovat.
 

6. Začnete akumulovat kapitál do fondů (viz. výše) a vytvořte si finanční polštář

Jestliže se nenaučíte akumulovat kapitál z toho, co momentálně vyděláváte, je ve skutečnosti úplně jedno, kolik budete vydělávat v budoucnu…
Musíte se naučit ukáznit sama sebe a hromadit kapitál:

 • Odkládejte procento Vašich příjmů na 4 fondy – na opravy, pro rezervu na život, pro finanční nezávislost / bohatství a pro dávání – viz. text výše…
 • Akumulujte rozdíl mezi současnými příjmy a výdaji a odkládejte si jej


Tento rozdíl můžete zvětšit ořezáním současných nákladů nebo zvýšením své výdělečné schopnosti – a nejlépe zkombinovat oba směry zároveň.
 

7. Obklopte se týmem profesionálů, poradců a mentorů, kteří Vám pomohou k výsledkům rychleji

Svět je dnes příliš složitý, rozmanitý a rychlý na to, abyste se spoléhali na to, že se všechno naučíte a zvládnete sami – na to nemáte čas…

 • Najděte lidi, kteří Vám pomohou na Vaší cestě – využijte profesionální pomoci
 • Svěřte některé činnosti profesionálům – např. proč hledat byt k investicím nebo nájemníka sám, když můžete využít realitního makléře profesionála a ušetřit si spoustu času a chyb a věnovat se věcem, které Vás baví více.


Mějte svého mentora – ať už se jedná o podnikání a navyšování zisku z Vašeho podnikání nebo investování…
 

8. Vymyslete způsob, jak i Vz můžete recyklovat svou dříve odvedenou práci

Platí to zejména o podnikání – přemýšlejte o tom, co jste doposud udělali – dá se to využít i jiným způsobem…?

 • Příkladem pro recyklaci může být tento článek, který právě čtete – když bych jej ještě rozšířil, mohl bych z něj udělat ebook, nebo ho namluvit a udělat z něj audio book ke stažení, či z něj udělat prezentaci – jedna myšlenka ve více formách přinese více výsledků a často také více příjmů…
 • O recyklaci jsem psal ve spojení s online marketingem


Když budete na recyklaci pamatovat, může to být způsob, jak zvýšíte své zisky a svůj fond pro investice rozšíříte rychleji – z jedné dobře odvedené práce a jen s malinkými obměnami.
 

9. Obklopte se týmem spolupracovníků a násobte své výsledky

Podobné jako bod 7, ale v tomto případě jde o násobení Vašeho osobního času, energie, úsilí, znalostí a zkušeností prostřednictvím druhých lidí v oblasti, kde Vy sami působíte – tak, abyste mohli uskutečnit více, než toho dokážete uskutečnit jako jednotlivci:

 • Network marketing to přirozeně umožňuje skrze lidi ve Vašem týmu
 • V nemovitostech to může být skrze investice a zkušenosti druhých lidí


Obklopte se týmem lidí, kteří věří v to, co děláte, vytvořte silné a přátelské vztahy a vytvořte neporazitelný tým v jakékoliv oblasti, která je pro Vás důležitá…
 

10. Investujte a vybudujte si investiční portfolio

Abyste se pojistili do budoucna a rozšířili svou finanční nezávislost, je potřeba začít investovat.
Staré židovské pravidlo radí, že byste své investice měli rozdělit do:

 • nemovitostí
 • drahých kovů (např. zlato, stříbro)
 • měnu (papírové investice v měně denominované)


Chytré je mít na každou jednotlivou oblast investic specialistu či alespoň mentora, který se v dané oblasti skutečně vyzná a může prokázat své výsledky…
 

11. Skládejte vytrvale jeden zdroj pasivních příjmů k dalšímu

A to do té doby dokud nevytvoříte dostatečný tok, který se bude rovnat, nebo ještě lépe bude převyšovat Vaše současné životní náklady – tady pracujeme s předpokladem, že náklady budete udržovat na stejné výši.
 

12. Finanční svoboda a nezávislost

Dosažení toho, co jste si na počátku stanovili – a od této chvíle se jedná o její rozšiřování…
Gratuluji – není příliš mnoho lidí, kteří tohoto cíle dosáhnou…
Není to ani tak o tom, že by nemohli, ale jednoduše nejsou trpěliví a vytrvalí, protože jsou uvězněni v myšlení a zvyku instantní odměny a “mikrovlnkového myšlení”…
 

“Chci vše hned – nechci čekat a nechci odkládat do fondů pro snadnější život a nechci projít to cestou a tím procesem…”
 

Vy jste jiní – a za to si svou finanční svobodu rozhodně zasloužíte!
 

Závěrem…

Finanční svoboda je možná.
Další dobrá zpráva je, že je dokonce možná i pro Vás samotné.
Zejména budete-li o ní přemýšlet a najdete vlastní způsob, jak jí dosáhnete.
Najděte dostatečně dobrý důvod pro sebe sama, svou vlastní finanční nezávislost získat – ať už je to možnost přestat chodit do práce, nemít šéfa, možnost mít svobodu a cestovat, nebo mít zajištění na důchod, a běžte si za tím…
Jestliže Vám v této oblasti mohu asistovat v rámci způsobů, které využívám já, kontaktujte mě.
Přeji skvělý den a těším se na naše osobní setkání.
 

PS: Chcete svého života bez hranic dosáhnout dříve…

Objevil jsem způsob, jak člověk může získat svou finanční svobodu a “ŽÍT Život bez hranic” tím, že vybuduje podnikání vedené z domu a mám systém, který je tak jednoduchý, že to zvládne doslova každý, kdo má sen a chce jej naplnit. Nezahrnuje to prodávání a nejlepší na tom je, že to nevezme ani moc času – asi tak 30 minut soustředěného úsilí / den.

Chtěl/a byste o tom vědět více? Kontaktujte mě…

 

Jestliže je článek nápomocný, dejte mi to prosím vědět…

 • Sdílejte článek na sociálních sítích se svými přáteli…
 • Zašlete odkaz na článek emailem svým nejbližším nebo spolupracovníkům
 • Rozdělte se o své myšlenky níže v diskuzi.
 • Klikněte na tlačítko “Děkuji” níže pod tímto článkem…