Finanční trhy: Výhody a přínosy obchodování na burze. Ptáte se, co Vám přinese obchodování na finančních trzích?

Vraťme se na začátek, do situace, ve které jste nyní vy, čtenáři tohoto webu.
Možná, že začínáte uvažovat o obchodování na finančních trzích. A máte fůru otázek. Jsou určitě stejné, jaké slyším při osobních pohovorech s potencionálními členy klubu:

Co mi přinese obchodování na finančních trzích?
Proč bych měl obchodovat na burze?

A také věty, které vyjadřují obavu:  

 • Já o tom nic nevím. 

 • Nemám na to čas. 

 • Nemám peníze. 

 • Nepotřebuji peníze. 

 • Nechci přijít o peníze.

Otázky a argumenty

Probereme si postupně některé otázky a protiargumenty. Možná se další otázky nebo argumenty proti objeví v diskuzi. I na ně samozřejmě odpovím. 

Zásadní otázky, na které byste měli najít odpovědi…

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Začněme otázkou, která je uvedena v nadpisu tohoto článku.

“Co je to, co mi osobně přinese obchodování na finančních trzích?” 

Každý, kdo vydělává peníze, ať už jako zaměstnanec nebo podnikatel, by si měl položit následující, velmi důležité otázky:

 • Co udělat s vydělanými penězi?
 • Jak je ochránit před inflací?
 • Jak je rozmnožit a připravit se tak na horší časy?
 • Schovat pod peřinu? Do banky? Na běžný účet nebo na termínovaný vklad?
 • Investovat do penzijního fondu?

Někteří lidé investují

Ať je to tak či onak, jsou lidé, kteří pochopili a své peníze investují. Investují je proto, aby jim investované peníze vydělaly další peníze. Aby dosáhli zhodnocení, výnos, úrok. (Tak různě se nazývá zisk z investovaných peněz.)

Tedy toto je odpověď na otázku – obchodováním na burze získáte zhodnocení. 

Procento zisku

Při podrobnějším zkoumání odpovědi zjistíme, že to není celá odpověď. Ještě něco chybí.

Tím chybějícím elementem je velikost tohoto zhodnocení, resp. jeho výše.

Chcete-li procento úroku, výnosu nebo zisku. Jaké je vaše zhodnocení?

Vy, kteří jste investovali do termínovaných vkladů nebo do fondů. popř. do penzijního pojištění, tak víte, jakého zisku nebo zhodnocení dosahujete.

A jakého zisku dosáhnete obchodováním na finančních trzích?

Při dodržování všech pravidel a postupů, které jako člen klubu získáte, můžete dosáhnout zhodnocení svých peněz v desítkách procent ročně

Složený úrok

Slyšeli jste již někdy tento termín? Neslyšeli? Přesto si dovolím tvrdit, že jste se již všichni s tímto termínem setkali aniž jste si vědomi jeho existence. A přitom je to velmi jednoduché. 

Příklad složeného úroku

Investujete 1 000 korun. Na burze vyděláte 500 korun. Tedy zisk máte letos 50%. Na vašem účtu je nyní 1 500 korun.

Druhý rok dosáhnete opět zisk 50%. Kolik máte nyní na účtě? 2 250 korun!

Jak je to možné? Počítejme společně.

 • Zisk z 1 000 korun je 500 korun.
 • A zisk 50% z 500 korun je 250 korun, tedy dohromady činí váš zisk ne 500 korun jako loni, ale 750 korun. Tedy proto máte nyní na účtu celkem 2 250 korun.

Jinými slovy řečeno, složený úrok je úrok z úroků

Pozor! Složený úrok dosáhnete pouze tehdy, pokud peníze nečerpáte, ale reinvestujete!

Závěrečná odpověď

Tedy si myslím, že jsme společně dospěli k odpovědi na otázku: “Co mi přinese obchodování na burze?”

Odpověď zní:  Zhodnocení svých investovaných peněz s velmi vysokým výnosem.