životem (a život jsou především vztahy) to je jak v divoké vodě v aquaparku. Znáte to – jakmile tam vstoupíme, tak nás voda nese stále dokola.

Postupně nás to může začít nudit, pro leckoho to může být časem i náročné udržet se nad hladinou.

Plavčík dává pozor, aby nás to nesemlelo. Pro život ale nemáme plavčíka. A tak nás často svým průběhem otravuje, stává se stále náročnějším a občas nás i semele. 

Z kruhového koridoru divoké vody však lze vystoupit. Návštěvníci bazénů vědí, že to však stojí určité úsilí.

Musíme se rozhodnout, zachytit (zastavit) a pak překonat proud, který nás unášel v rozporu s našimi tužbami. Točí-li se náš život v bludném kruhu, tak lze také vystoupit.

Uvádí se, že osmdesát pět procent problémů v našem životě vzniká ze vztahů s druhými lidmi. Snažil jsem se tuto skutečnost propojit s výsledky svého vlastního pozorování.

Velký statistický vzorek mých klientů mi totiž stále dokola potvrzuje to, co jsem vysledoval už dávno: základními faktory k tomu, abychom se v životě pohnuli žádoucím směrem jsou odvaha a pokora.

Hledal jsem tu nejefektivnější možnost jak propojit léčení našich vztahů s nalezením naší vnitřní síly (která obsahuje naprosto přirozeným způsobem jak odvahu, tak pokoru).

Hledání bylo úspěšné – našel jsem systemické (rodinné) konstelace a chůzi po žhavém uhlí (pro obé mám certifikovaný výcvik a dlouhou praxi). Tímto spojením vytvářím prostor, který umožní mým klientům vystoupit z bludného kruhu.

Systemické konstelace (vyvinuté německým psychiatrem Bertem Hellingerem) jsou zkušenostním procesem, který si klade za cíl uvolnit a řešit hluboké problémy uvnitř sociálních systémů (mezi lidmi).

Tento proces umožňuje klientovi vhled do skryté dynamiky v rodině, čímž navyšuje míru vzájemného porozumění uvnitř tohoto sociálního systému.

Přispěje tím k jeho uzdravení bez fyzické přítomnosti ostatních členů systému (rodiny).

Chození po žhavém uhlí (firewalking) je pro mě jedním z nejsilnějších možných prostředků k nastartování požadované pozitivní životní změny. K dosažení šťastnějšího, kvalitnějšího, naplněnějšího života.

Jedná se o prastarý rituál, který kromě intenzivního prožitku překročení vnitřních barier může přinést i zlepšení zdraví a navýšit osobní sílu.

Citlivým propojením rodinných konstelací a rituálního tance ve žhavém uhlí vznikl víkendový workshop CIRCLE OF LIFE.

Víkend, který léčí vztahy. Prostor, kde potkáme svoji sílu a dostaneme příležitost projevit odvahu i pokoru.

Víkend, který každý účastník věnuje sám sobě, a který může být náročný. Avšak o to víc očišťující. Nahlédnete možná někam, kam jste se do této chvíle nahlédnout neodvážili.

Podíváte se na své vztahy a na své místo v systémech, v kterých se nacházíte. Je to pohled, který léčí. A přestože vám to dnes připadá tak trochu neskutečné, budete mí touhu to nově nabyté poznání oslavit tancem na žhavém uhlí.

Dokončíte očistu sebe i svých vztahů v ohni. Zažijete transformaci, kterou jste patrně ještě nezažili.  Spojíte se s tím v sobě, co bylo potlačeno a čeká na své znovuobjevení.

Víkendový workshop CIRCLE OF LIFE pořádá Hampson CS s.r.o. pod vedením Pavla Sudíka

Napsat komentář