Grafoterapie: Co to je a jak Vám může pomoci?

V posledním svém článku jsem se zmínila o grafoterapii.
Většina z nás ví, že existuje grafologie, ale moc nic dalšího nezná…
Grafologie popisuje člověka jako celek, grafoterapie mění člověka pomocí psaného písma.

Dva pohledy…

Grafologie říká, že písmo je nezměnitelné v základních charakteristikách a grafoterapie dokazuje opak a je na změně písma založena.

Grafoterapie cíleně upravuje některé částí písma tak, abych conejvíce prospívaly každému člověku.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

V písmu se totiž mohou objevit různé strachy, manipulativní jednání, nalhávání, traumata a podobné, která si neseme s sebou po celý zbytek života. Agrafoterapie umí tyto znaky najít a naučit vás, jak psát písmenka způsobem, který tyto znakypostupně nejen z písma vyeliminuje nebo je nahradí jinými, které si vyberete. 

Tím, že jde o proces postupný, tak samozřejmě ze začátku po první napsané stránce nepoznáte okamžitě výsledek. Ale postupně si všimnete, že se chováte jinak a měníte se.

Každá linka nebo čárka napsaná v písmu zobrazuje nějaké mozkové spojení.

Například tiskací písmo jich zobrazuje velmi málo, mozek těchto lidí není tak efektivně propojen, jako mozek lidí píšících psacím písmem.

 

Pro spolupráci mozkových hemisfér je také velmi dobré psát v písmu horní a dolní kličky u například h, k, f, y, j atp. a neomezovat je na krátkou čárku. Tím ztrácíme část určitých schopností, které bychom jinak mohli využívat. 

Písmo je velmi efektivní a jednoduchý nástroj, kterým lze změnit velmi mnoho.

Je dostupné široké veřejnosti a věnovat cca 15 – 20 minut denně psaní, kdekoli zrovna jste, také není náročné. 

Proces změny probíhá následovně:

Prohlédneme si vaše písmo a najdeme znaky, které setýkají dané oblasti chování.

Pojmenujeme charakteristiky, které odráží váš způsob psaní těchto písmen a poté se rozhodneme, co nám je přínosné a co ne. A vytvoříme si v rámci určitých pravidel vzor písma, který se budeme nově učit pouze se znaky, které jsme si vybrali. A začneme. 

Nejprve si nakreslíme vzor a pomalu se pokoušíme na čistý papír malovat podobné tvary.

Ze začátku to jde hodně pomalu a je potřeba se hodně soustředit. Nové spojení v mozku teprve vzniká.

Časem během tréninku se písmenko stává automatičtějším a píšeme ho rychleji a rychleji, a zkoušíme ho zapojit do běžného textu. A po úplné automatizaci je nový tvar už součástí našeho původního písma a vazba v mozku vytvořena.

Mění se tedy jen určitá, často i velmi malá část písma, neučíte se psát nově podle nové šablony. Měníte jen to, co je přínosné a co si vyberete. 

V mozku se během procesu tvoří nová vazba, která musí nejprve vzniknout, pak zesílit apoté teprve přebírá vládu nad naším chováním.

To znamená, že když se vám poprvé podaří nakreslit správně písmenko, tak ještě zdaleka nemáte vyhráno. Původní vazba, tak jak jste psali písmenko dříve, je totiž ze začátku silnější, takže nejen písmo, ale i chování má tendence k původnímu vzoru.

Proto my trénujeme a teprve když vazba zůstává v písmu tak, jak má, tak víme, že je natolik silná, abychom se podle ní chovali.

A pokud jednou začneme, tak původní vazbu přestaneme postupně používat stejně tak, jako když se naučíte například jazyk, a přestanete procvičovat. Stará vazba postupně ztratí svoji sílu a zapomenete. 

Ve stresu náš mozek optimalizuje svůj výkon, odpojuje slabší vazby a funguje převážně díky silným vazbám.

Jedna z nejsilnějších vazeb je spojení pudu sebezáchovy.

Proto víme, že i když sivědomě zvolíme nové chování, tak s prvním stresem naše vůle zmizí, a my zaběhneme do stereotypu silnějších vazeb návyků chování.

Proto grafoterapie má účinnost až po určité době automatizace nového tvaru písma, a efekt je tak trvalý. To, co několik měsíců pravidelně stavíte, nerozboří jedna stresová situace. 

Proces je pozvolný a efekt trvalý.

Zda „už?“ poznáte podle určitých kritérií i vy sami, takže se sami můžete rozhodnout, zda ještě trénovat nebo ne. Po ukončení automatizace již cíleněne trénujete, protože novou vazbu místo opakování psaní písmenek udržuje vaše nové chování. 

V přístím díle se podíváme na to, jaké znaky je dobré měnit a proč, a co všechno vůbec můžete tímto procesem získat…