Harmonizace pomocí pentagramu – OHEŇ

Pentagram a jeho pět elementů. Dřevo, oheň, země, kov a voda.
Vyvíjíme v životě velkou snahu a píli a přesto ocenění a uznání sklízejí jiní? Trpí někdo v našem okolí sklony k alkoholismu? Máme dostatek intuice i radosti ze života? Dokážeme inspirovat druhé? Tyto a podobné vlastnosti poukazují na dostatek, přebytek nebo oslabení elementu ohně.

Záleží vám na tom, jak jste vnímáni svým okolím?

Pojďte opět pomocí této malé ukázky nahlédnout do náplně mých seminářů.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Energie ohně

je spojována s jižní světovou stranou, obdobím léta, ideály nezkaženého mládí. Hoření, sálání. Barva ohnivě červená, oranžová, zářivě žlutá, světlo. Tvarově míří vzhůru, trojúhelník, pyramida. Stoupající energie, síla, dynamika. Srdce, tenké střevo, obal srdce, tři ohně, krevní oběh, oči, jazyk. Oheň představuje životní ideály, vnitřní světlo, upřímnost, radost, společenské uznání, vitalitu, odvahu, lásku, vášeň.

Harmonie v této oblasti znamená například : zdravou touhu po vzdělání, ocenění od druhých a entuziasmus, radost ze života a dostatek vitality, rozvinuté vlohy a schopnosti, úspěch v práci, sklízíme uznání, jsme vážení svým okolím, přirozené charisma. Člověk s vyváženou energií jihu – ohně dokáže inspirovat – „zapálit“ druhé.

Sklízíme uznání, jsme vážení svým okolím, dokážeme se ocenit i vnitřně.

Málo ohně nebo když chybí a potřebujeme ho doplňovat :
Kdo je ovlivnitelný míněním druhých
Malé sebevědomí
Kdo vyvíjí velkou snahu, ale uznání sklízejí jiní
Kdo se neumí dostatečně ocenit, kdo má malou sebedůvěru
Komplexy méněcennosti
Málo radosti v životě, chybí vnitřní světlo
Kdo potřebuje posílit paměť, sebedůvěru, duchovní vývoj, profesní růst
Málo nápadů, málo intuice
Neschopnost se vyjádřit
Zaražené dítě, sedí v koutě
Oheň posilujeme, když potřebujeme podpořit řečnictví

Přebytek ohně :
Přehnaná velkorysost
Egoismus
Přehnané vášně, erotika, emoce
Panické zmatené jednání
Náchylnost k zánětům, horečkám, bušení srdce
Alkohol, gamblerství
Záliba v hlučném prostředí

Potřebujeme zharmonizovat tuto energii v sobě nebo také doplnit či oslabit ve svém okolí?