Investor a Cash Flow kvadrant: Jak vytvořit pasivní příjem? [Část 5.] + Audio Zdarma ke stažení na konci článku…

investice, pasivní příjem, cash flow, jak investovat, investovat
Investor – je jedna ze čtyř kategorií Cash Flow kvadrantu, do které spadá velmi malá část výdělečné populace.
V článku se dočtete o 7-mi úrovních Investorů a o jednotlivých výhodách či nevýhodách této kategorie Cash Flow kvadrantu.
 

Kdo je vlastně Investor?

Investor je člověk, který má znalosti, dovednosti, zkušenosti a dostatek hotovosti k tomu, aby mohl investovat.
Investor je čtvrtou kategorií Cash flow kvadrantu, která se nachází na jeho pravé straně a podobně jako Majitel podnikání i investor ovládá  systém:

 • systém, skrze který své finanční prostředky zhodnocuje a
 • který nahrazuje jeho každodenní úsilí a umožňuje mu násobit svůj současný kapitál.

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Investor tedy nepracuje pro peníze, jako je tomu v případě zaměstnanců a OSVČ, ale umí peníze donutit k tomu, aby pracovaly pro něj a vytvářely další peníze.

 
Investor umí zařídit, aby se peníze (a nemusí být nutně jeho vlastní, může se jednat o peníze druhých lidí) staly těmi nejspolehlivějšími zaměstnanci, kteří:

 • nikdy neonemocní,
 • nikdy nespí,
 • nikdy nepotřebují dovolenou,
 • nikdy neotěhotní,
 • nikdy nechtějí plat a další benefity…

 
 

investice, pasivní příjem, cash flow, jak investovat, investovat

 
 
Investor pak může vydělávat i 24 hodin denně.
Smutnou skutečností však je, že “být Investor” je pro většinu lidí meta, ke které se za celý svůj dlouhý život nikdy nedostanou… Proč?
 

Jednoduše proto, že většina populace nemyslí správným způsobem, aby se do této kategorie Cash Flow kvadrantu posunout mohla.

 
A také proto, že většina lidí není ochotna změnit sebe a svůj navyklý způsob myšlení.
 

Tématu Cash Flow kvadrantu se rovněž věnuji v těchto dalších článcích…

 

Raději byste místo čtení shlédli video? Tady je…


Nebo si poslechněte pouze audio nahrávku zde…
 

Sedm úrovní investorů…

Robert Kiyosaki, který zpopularizoval Cash Flow kvadrant samotný, rovněž mluví o 7-mi úrovních investora. Jeho rozdělení bere v potaz fakt, že každý jeden z nás je z určitého úhlu pohledu investor.
Úkol: Projděte si jednotlivé úrovně, které popisuji níže a zjistěte, na jaké úrovni investora se právě teď svým myšlením nacházíte…
 

Investor Úrovně 0: Lidé, co nemají co investovat…

Tito lidé utratí vše, co vydělají, nebo ještě více.
Ne všichni lidé, kteří patří do této kategorie, však ve skutečnosti mají malý příjem – často i lidé s vysokými příjmy zde spadají, protože nemají disciplínu ve svých výdajích – používají například kreditní karty a nesplácí je v řádném termínu.
Pokud zde jste, potřebujete to změnit a posunout se do dalších kategorií, protože jakmile nebudete schopni zaplatit své dluhy, brzy budete předlužení a budete mít velké finanční problémy…
 

Investor Úrovně 1: Dlužníci

Půjčují si od jednoho věřitele, aby mohli zaplatit jinému – splácejí své půjčky dalšími půjčkami a jsou v začarovaném kruhu, ze kterého se lze jen těžko dostat. Lidé v této kategorii užívají hned několik kreditních karet, a kupují drahé a velké věci na splátky, nebo si dokonce půjčují peníze na investice.
Tito lidé z vnějšího pohledu mohou vypadat, že jsou bohatí pro spoustu drahých věcí, které vlastní. Ve skutečnosti jim vlastně nic z toho nepatří – patří to bance (nebo jinému subjektu, od kterého si půjčili), a jakmile přestanou mít schopnost platit, o vše přijdou.
Nezůstávejte celý život pouze dlužníky – je potřeba, abyste se posunuli se na vyšší úrovně.
 

Investor Úrovně 2: Střadatelé

Střadatelé jsou opakem dlužníků. Dávají peníze stranou pravidelně z každého příjmu, aby si mohli zaplatit hotově to, po čem touží – což je skvělý přístup, kterého se i nadále držte.
Na druhou stranu jsou tito lidé často až příliš konzervativní na to, aby mohli užívat ovoce své disciplíny a schopnosti nashromáždit peníze a mít hezký životní styl.
Střadatelé totiž preferují peníze spořit a shromažďovat před jejich investováním a vlastním násobením. Nechtějí se zadlužit a nejsou ochotni nést žádný finanční risk.
Střádají a šetří haléře, místo toho, aby měli efektivnější strategii pro dosažení svého finančního cíle.
A tak díky inflaci, která peníze znehodnocuje, nikdy tuto hru nevyhrají a vždy budou pouze střádat a utahovat opasky, ale ve skutečnosti se to nikdy na jejich lepším životním stylu moc neprojeví.
Jestliže jste v této kategorii, najděte způsob, jak můžete zapojit sílu svých nastřádaných peněz a zapojit je tak, aby Vám přinášely další finanční prostředky, ulevily Vašemu pracovnímu vytížení a zlepšily Váš životní styl.
Zaveďte si tedy účet nebo dopisní obálku, kde budete odkládat 1% – 10% Vašeho současného příjmu a tyto peníze shromažďujte tak dlouho, dokud nebudete mít dostatek na uskutečnění prvních investic.
 

Investor Úrovně 3: Chytráci

Tito lidé jsou inteligentní a často velmi vzdělaní – nicméně v oblasti investování tomu tak často není…
Chytráci se dělí na další tři podkategorie:

 1. Nebudu se obtěžovat – přesvědčili sami sebe, že investování není pro ně, protože penězům a investicím nerozumí. Investováním se nezabývají a peníze nechají ležet ladem v bance bez jakéhokoliv zhodnocení a celý život tak musí pracovat.
 2. Cynici – experti na to, proč jejich investice nemůže a nebude fungovat a co vše může jít špatně. Stejně tak mají strach z dělání chyb. Držte se od nich dále, protože Vás budou odrazovat a zastrašovat od každého Vašeho investičního rozhodnutí.
 3. Gambleři – jsou opakem cyniků – investují, protože je to chytré dělat, příliš se však o své investice nestarají a nezajímají je detaily. Často se na své investice dívají jako na hazard a tak o své peníze často přicházejí. Jejich jediná strategie je štěstí a náhoda, což je dost málo.

Úroveň Investora “Chytráci”, je něco, kde nechcete být – stejně tak ani v jedné z těchto podkategorií – usilujte o posun na úroveň 4 nebo výše…
 

Investor Úrovně 4: Dlouhodobí investoři

Lidé, kteří mají vypracovaný dlouhodobý plán, který vede k naplnění jejich finančních cílů.
Často jsou konzervativní ve svých rozhodnutích a dříve než nějaké investiční rozhodnutí udělají, studují pečlivě podklady a informace a dělají tak lepší investiční rozhodnutí než většina ostatních lidí.
Mají dobře vyvážené příjmy a výdaje a chápou, jak důležité je minimalizovat své dluhy, žít v rámci svých možností a neustále navyšovat svá aktiva a tím i pasivní příjem ve svém životě.
Aktivně se na svých investičních rozhodnutích podílejí a jsou si vědomi daňových důsledků svých investic – nejedná se o velké investory, ale jsou investory pravidelnými a investice jim slouží k zlepšení životní úrovně a přechodu na pravou stranu cash flow kvadrantu.
Pokud s investováním začínáte, usilujte o to, abyste se do této kategorie dostali.
Možná Vás bude zajímat informace, že se v této kategorii nachází většina dnešních milionářů.
 

Investor Úrovně 5: Sofistikovaní investoři

Mají solidní finanční vzdělání a jsou více zapojeni do agresivnějších investic a investičních strategií.
Neustále se v investování vzdělávají a vydělávají více než jsou jejich náklady – začínají v malém, aby se naučili a pochopili, jak daná investice funguje a nebojí se zpočátku dělat chyby.
S rostoucí zkušeností své investice navyšují a postupně rozšiřují portfolium svých aktiv.
Nevyhýbají se rizikovějším investicím, protože rozumí penězům, jejich pravidlům a mají dobré finanční návyky a solidní finanční zázemí – jsou si vědomi vlastních investičních zásad a pravidel.
 

Investor Úrovně 6: Kapitalisti

Jen velmi málo lidí dosáhne této úrovně – což je úroveň investičního mistrovství. Tito lidé užívají čas, peníze, energii a talenty druhých lidí k tomu, aby vytvářeli obrovské zisky.
Obvykle vlastní velké podniky a velké investice a z každé vynaložené investice očekávají dlouhodobý a časově neomezený 100% výnos. Často udávají trend ekonomiky vytvářením pracovních míst, poskytovaných služeb a produktů.
Jinými slovy i tato úroveň investora začíná tím, že rozvinete svou schopnost přemýšlet jako Majitel podnikání.
 

Postupujte jednotlivými úrovněmi krok za krokem…

Uvědomte si, že stát se lepším investorem vyžaduje projít procesem osobního rozvoje.
Uvědomte si, že abyste se mohli stát investorem na úrovni 5 či 6, potřebujete nejdříve rozvíjet své dovednosti na úrovni investora 4 – tedy na úrovni dlouhodobého investora.
Úroveň číslo 4 nemůže být přeskočena, protože to bude mít katastrofální následky pro Vaše investice. Každý kdo se snaží přeskočit, je ve skutečnosti na úrovni číslo 3 – tedy gambler.
 

Už jste zjistili, do které ze sedmi kategorií investora patříte Vy osobně?

Jestliže jste v některé z prvních 4 kategorií a toužíte po tom, mít se někdy v životě lépe, učiňte závazek a posuňte se do kategorie vyšší.

 • Odkládejte si stranou finanční prostředky pro investování ze svého současného příjmu.
 • Nebo navyšte si svůj současný osobní příjem, pokud Vám na investování nezbývá dostatek.
 • Vzdělávejte se v investování, abyste byli chytřejšími Investory.
 • Investujte a vytvořte si investiční portfolium, které Vám svým pasivním příjmem pokryje Vaše životní potřeby.

 

Do čeho investovat, aby se z Vás stal Dlouhodobý Investor a vytvořili jste si pasivní příjem?

Už jsem o tom psal v článku “Finanční Svoboda: Jak vydělat peníze na investice, získat pasivní příjem a finanční svobodu?
Zde jen krátké shrnutí, do čeho můžete investovat, aby se z Vás stal Dlouhodobý Investor:

 • Nemovitosti – koupě a pronájem
 • Podniky, které nevyžadují Vaši přítomnost – koupě podílu nebo celé společnosti
 • Dividendy akcií, dluhopisů a výnosy z fondů
 • Licenční patenty pro provoz nějakého systému, či programu

A v podstatě skoro vše, co může nabývat na hodnotě s přibývajícím časem.
 

Jak ale začít investovat, pokud na investování peníze nemáte nebo je nejste schopni dávat stranou za současné situace?

Odpovědí může být Vaše vlastní Network Marketingové podnikání, díky kterému nejenže splatíte své případné dluhy, ale může to být také příjem navíc, který budete celý nebo jeho část odkládat na to, abyste mohli začít investovat.
 

PŘEMÝŠLEJTE: Jakou změnu by ve Vašem životě mohlo udělat prvních 3000 – 6000 Kč každý měsíc extra k tomu, co momentálně vyděláváte?

 
Budete-li je odkládat, za rok budete mít navíc 36000 – 72000 Kč.

 • Co byste s nimi udělali?
 • Jakou změnu by to pro Vás přineslo?

A co teprve, až společně vytvoříme příjem 10 000 Kč, 20 000 Kč, 50 000 Kč nebo dokonce 100 000 Kč měsíčně nebo více?
To už se dají najít investice, kde své příjmy můžete násobit.
 

Jestliže hledáte způsob jak nashromáždit dostatek investičního kapitálu pro své investice, abyste mohli získat pasivní příjem, pak se podívejte na tento systém [klikněte zde a vyplňte dotazník]…

 

Navazující části článku…

Jestliže Vás téma Cash Flow Kvadrantu zajímá více, pak si přečtěte jednotlivé pokračování, která hlouběji rozebírají jeho jednotlivé kategorie:
 

 

Závěrem na téma Investor a Cash Flow kvadrant…

Stát se schopným a ziskovým Investorem je cesta, která začíná tím, že budete schopni odložit nějakou část Vašeho příjmu a nashromáždíte dostatek kapitálu pro investice.
Pakliže jste zaměstnaní nebo OSVČ podnikatelé a vyděláváte dostatečné množství peněz, měli byste být schopni odložit mezi 1% – 10% svého současného příjmu.
Začnete ještě dnes a za rok či dva budete mít nastřádáno tolik, abyste mohli zrealizovat své první investice.
Abyste ke svému cíli postupovali rychleji, začněte podnikat – podnikání jako takové Vám jednak pomůže zlepšit své myšlení, jednak Vám pomůže generovat více finančních prostředků, které následně budete moci investovat.
 

Stáhněte si k danému tématu skvělou Audio nahrávku z přednášky o financích, která Vás naučí lépe chápat kapitalismus a ukáže možnosti, co to pro Vás může znamenat.

 
Jestliže Vám v této oblasti mohu asistovat, kontaktujte mě.
Přeji skvělý den a těším se na naše osobní setkání.
 

PS: Chcete mít více Peněz, Svobody a Klidu a dříve…

Objevil jsem způsob, jak člověk může získat svůj pasivní příjem a “ŽÍT Život bez hranic” tím, že vybuduje podnikání vedené z domu a mám systém, který je tak jednoduchý, že jej zvládne každý, kdo má sen a chce jej naplnit. Nezahrnuje to prodávání a nejlepší na tom je, že to nevezme ani moc času – asi tak 30 minut soustředěného úsilí / den.
Chtěl/a byste o tom vědět více? Kontaktujte mě…

.

Jestliže je článek nápomocný, dejte to vědět…

 • Sdílejte článek na sociálních sítích se svými přáteli…
 • Zašlete odkaz na článek emailem svým nejbližším nebo spolupracovníkům
 • Rozdělte se o své myšlenky níže v diskuzi.
 • Klikněte na tlačítko “Děkuji” níže pod tímto článkem…
English translation of this article you will find here.