Já: Naše špatná stránka

My a naše Já

Abychom se mohli doopravdy mít rádi, musíme mít rádi všechny části našeho Já – tu dobrou, tu zlou a obzvláště tu ošklivou. Pro mnoho mých známých je výrazně snazší přijmout svou dobrou – naši nejlepší část – naše nadání, naše dobré vlastnosti a naše nejatraktivnější části těla. “Špatné části” našeho Já je už ale obtížnější ocenit. Bohužel ale právě naše ošklivé části, ty které chceme často ignorovat nebo na ně zapomenout, musíme mít rádi, pokud chceme být autentičtí – takoví, jací opravdu jsme.

Když o těchto ošklivých částech našeho Já přemýšlíme, často to jsou věci, za které se stydíme a snažíme se je před ostatními skrýt (a někdy také i před námi samými). Mohou to být některé rysy našeho charakteru, některé části našeho těla anebo i některé naše činy z minulosti.
Ošklivá část mého Já, kterou se učím přijímat, je můj zvyk válcovat lidi v mém okolí. Tato moje část se ukazuje, když chci, aby bylo po mém, zatímco ostatní se mi snaží oponovat. Můj přístup jim ale nedá možnost – zastraší je a umlčí.

Od mládí jsme učeni, že máme ukazovat jen naše dobré stránky a ty špatné skrývat. A protože tyto naše ošklivé části obvykle skrýváme, často si myslíme, že jsme jediní, kdo je má. Pokud ale začneme o těchto aspektech naší osobnosti mluvit, začneme si všímat, že nejsme sami – že je to jen část naší lidské podstaty.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Nezavrhujte své Já

Pokud dokážeme tyto části své povahy, našeho Já, přijmout se soucitem a odpustit si, nemusíme se cítit nuceni k jejich skrývání. To nám umožní chovat se přirozeně a využít energii, kterou jsme vynakládali na skrývání našich ošklivých částí, k dalším činnostem.
Někteří lidé zaměňují „přijímání“ našich negativních vlastností se schvalováním nebo omlouváním, obzvláště když tyto naše vlastnosti zraňují nás nebo ostatní v našem okolí. Můj zvyk válcovat lidi ale rozhodně není něco, co bych si schvaloval nebo omlouval. Přijmout svoje negativní stránky znamená začít se s nimi sžívat – všímat si kdy se projevují a umět na ně reagovat. Jinými slovy, přijmout je jako část vaší osobnosti. Nemusím brát jako osobní prohru pokaždé když se projeví, stačí si jich všímat a v případě, že obtěžují lidi v mém okolí, se omluvit.

Jak přijmout všechny části své osobnosti a naučit se s nimi žít:

já

Říkejte pravdu sami sobě

Než se pokusíme něco změnit, musíme vědět, s čím se vypořádáváme. Prozkoumejte všechny svoje myšlenky, pocity a předsudky, které o svých špatných stránkách (nebo jedné konkrétní vlastnosti) máte. Často si od nás žádá mnoho odvahy vynést na světlo to, co jsme se až do teď usilovně snažili skrývat. Nemůžeme ale přijmout a pracovat s něčím, u čeho si nejsme jisti, co to je.

Buďte připraveni se vzdát svých předsudků

Náš pohled na naše špatné stránky se často může jevit jako „pravda“. Jsou to ale jen naše názory a předsudky. Když se naučíme oddělovat naše předsudky od pravdy, získáme možnost nahlédnout na věc z nového úhlu

Naučte se hledat dobrou stránku

všechno má nějaký dobrý aspekt, i ty nejzavrhovanější vlastnosti. Vždy je něco, co se dá na vaší negativní vlastnosti ocenit. Tohle je jeden z nejtěžších kroků celého procesu, protože už jsme vynaložili mnoho energie na posuzování této naší vlastnosti. Ale možná právě proto, že je tato část tak obtížná, je klíčem k pochopení sebe sama a odpuštění si.

Přijměte a sžijte se

Jak jednou najdeme dobrý aspekt, můžeme začít tento náš osobnostní rys oceňovat pro možnosti, které nám otevírá spíše než ho zatracovat pro to, čím nás omezuje. Ochranné zdi tohoto osobnostního rysu se začnou hroutit, negativní náboj kolem něj se zmenší. Jakmile se vám toto podaří, vaše osobní svoboda se zase o kousek rozšíří.

Mluvte s vašimi přáteli

Sdílení této vaší snahy vám může připomenout, že nejste sami. Přátelé a rodina nás taky mohou podpořit – připomenutím, že se máme naše negativní vlastnosti snažit přijmout a ne je odmítat. Sdílení také může inspirovat vaše přátele, aby se pokusili sžít s jejich negativními vlastnostmi.

Čas je nezbytná věc

Na konec bych vás chtěl ještě požádat, buďte k sobě, prosím, šetrní. Celý tento proces může být velmi vysilující a zraňující, ale může mít také významný vliv na váš další život. Pamatujte také, že na to nemusíte být sami. Já osobně tohle dělám vždy s lidmi, kterým důvěřuji, protože je velmi stresující postavit se čelem ke špatným stránkám svého charakteru.

Ale svoboda, kterou tím získáte, za to stojí.