Já za to nemůžu! Jste také oběť shody okolností?

Nedávno jsem četl skvělý citát od Bena Franklina, který jsem nikdy předtím neslyšel:

Potěšení ve světě neexistuje, existuje pouze v nás.

Zatímco citát byl pro mě nový, koncept nikoliv. Nicméně, jak jsem četl více, uvědomoval jsem si, že i přes to že rozumím tomuto moudru a snažím se podle něj žít co nejlépe a připomínám ho ostatním, tak častěji, než si sám přiznávám, žiji, jako bych byl jednoduše oběť „věcí“, které se dějí ve světě. Obzvláště těch věcí, které nemám rád, nesouhlasím s nimi, nerozumím jim nebo se mi nelíbí.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Vzdáváte se své moci?

strings

Okolnosti našich životů, zvláště když vypadají stresující nebo intenzivní (jak je to v tomhle se spoustou lidí, které znám a pracuji s nimi v dnešních dnech), mají na nás vliv. Nicméně, až příliš často se vzdáváme své síly ve prospěch těchto okolností a situací. Jednáme, jako by už byla hotová věc, že za určitých okolností se budeme cítit určeným způsobem (záležejícím např. na ekonomice, počasí, našem zdraví, vztazích aj.)

Naše emoce (stavy starosti, hněvu, vzrušení, smutku, deprese, potěšení…) jsou ale mnohem spíše odrazem toho co se děje uvnitř nás, ne toho, co se děje kolem nás. Všichni známe spoustu příkladů z minulosti:

Když se věci vyvíjely na první pohled “skvěle”, dosáhli jsme něčeho nebo zažili nějaký “úžasný” vnější úspěch. Avšak uvnitř  jsme pocítili zklamání a smutek, protože vnitřně nás to nenaplnilo.
A na druhé straně, většina z nás měla chvíle neuvěřitelného potěšení, vzrušení, blaha, které jako by se netýkaly ničeho “hodnotného” ve vnějším světě.

I přesto, že víme, že výše zmíněné je pravda, stále upadáme to té samé mylné představy. Představy, že kdybychom se zbavili některých problémů, změnili okolnosti, dosáhli nějakého úspěchu nebo změnili určité situace v našem životě – potom budeme šťastní a klidní.

Autorka a učitelka Byron Katie říká:

Definice šílenství je myšlení, že potřebujete něco, co nemáte. Pouhý fakt, že tu právě jste bez toho, co si myslíte, že potřebujete, je důkaz, že to nepotřebujete. 

Už nechcete být oběť? Učiňte tyto kroky…

Co kdybychom žili s hlubším a větším uvědoměním skutečnosti, že my sami tvoříme svůj prožitek života v každém jednotlivém okamžiku? Představte si, jak by vypadaly naše životy, kariéry a naše vztahy, kdy bychom přestali ze svých prožitků obviňovat jiné lidi nebo vnější okolnosti… Měli bychom více pozitivní energie a získávali bychom nazpět mnohem více osobní moci.

Zde je pár věcí, které povzbuzujícím způsobem vylepší vaši schopnost “prožívat život”.

  • Přiznejte si, kdy se stáváte obětí a vzdáváte se své moci

Jako vždycky, „pravda vás osvobodí.“ Podívejte se do svého života, zvláště do oblastí, kde právě teď nacházíte většinu bolesti, utrpení a zápasení. Bez souzení sebe samotného, dokážete najít místa, kde se chováte jako oběť současných okolností (jako kdyby se Vám to jednoduše “stávalo”)? Čím více upřímní a konkrétní dokážete v tomhle být, tím více svobody Vám to zaručí.

  • Připusťte, uznejte a vyjádřete své základní emoce 

Kdykoliv se stavíme do role oběti, je to kvůli něčemu, co nechceme zažít, s čím nechceme jednat nebo být za to odpovědní. I když to zpočátku bude bolet a bude to trochu strašidelné, když se přímo vypořádáme s pocity, kterým se vyhýbáme, řešíme problém u samotného kořene. Paradoxně, pokud jsme si jednou schopni připustit, uznat a vyjádřit své emoce, většina utrpení a boje zmizí – pokud jsme ochotní vzít odpovědnost a vyjádřit to, co opravdu cítíme.

  • Vytvořte si závazek plně vlastnit svůj život

Prohlaste sami před sebou a Vašimi blízkými, že jste ochotní vzít 100% odpovědnost za svůj život. To neznamená, že “ty věci” se už nebudou dít. To znamená, že si dáte závazek žít život podle určitého plánu, ne podle náhody. Je také pravděpodobné, že zapomenete, zmýlíte se a budete se čas od času chovat jako oběť. Nicméně, stanovení závazku k sobě a ostatním – a žádání, aby se Vás snažili podporovat poctivostí a laskavostí – může vytvořit prostředí (uvnitř a kolem Vás), příznivé pro Vás, aby posílily Vaše schopnosti žít svůj život s mocí a odpovědností.

Překonejte naučené “vědomí oběti”

V tomhle si dejte prostor a mějte spoustou soucitu s Vámi samotnými i s ostatními; většina z nás vyrůstala, vzdělávala se a byla podporována, aby žila s “vědomím oběti” – ačkoli to nefunguje nebo nám to nedává ve výsledku to, co chceme. Když jsme ochotní říci pravdu, vyjádřit naše skutečné emoce a vytvořit si závazek žít jako návrháři našich prožitků – můžeme doslova přetvořit naše životy neuvěřitelnými způsoby.