JAK DÁT 100% V PRÁCI a dosáhnout maximálního úspěchu?

Odpověď: Dejte 100% MENTÁLNĚ, DUCHOVNĚ, EMOCIÁLNĚ A FYZICKY
Fokus na práci a dávání 100% svého úsilí do práce, kterou vykonáváte, je nevyhnutelné pro vytoužený úspěch v pracovním životě.
Nikdy nezjistíte, kdo jste a čeho jste ve skutečnosti schopni, pokud nedáte všechno, co můžete tomu, co právě děláte.
Mnoho lidí v zaměstnání ze sebe dává jen velmi málo – spíše hledají, jak by něco mohli obejít, jak by si něco mohli ulehčit, apod.
Nehledejte si nový “džob”! Nehledejte problém ve svém okolí, ve vnějším světě jako například v typu práce – hledejte silné a pozitivní stránky své práce!
Nevytvářejte si výmluvy pro svou lenivost tím, že kritizujete svého šéfa anebo spolupracovníky! Když máte pochybnosti, co dál, raději zaměřte svou pozornost na konkrétní činnost a pracujte!

Většina lidí si myslí, že ví, co znamená pracovat…

Je práce jen mentální a fyzická záležitost, anebo si vyžaduje i duchovní a emocionální složky?

Už dlouho říkám, že všechny čtyři oblasti vytvářejí kompletní osobnost.

Znovu opakuji, nemůžete dát 100% svého úsilí práci tak, že nedáte ze sebe všechno. A také ze sebe nemůžete dát všechno bez toho, abyste dali všechno ze všech 4 oblastí…

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Opravdová práce na 100% je rovnováha duchovní, mentální, emocionální a fyzické oblasti.

Je nevyhnutelné, aby každá z oblastí měla stejný vliv na celkových 100%, jinak dáte do práce méně. Podívejme se na to jak na ¼ z každé kategorie.

¼ FYZICKÉ OBLASTI:

Když fyzicky vstanete a chodíte, telefonujete, píšete, budíte se včas a včas chodíte spát a úplně se soustředíte na maximalizaci svých fyzických schopností (jinými slovy dát 100% fyzicky), tehdy přidáte svých 25% do svého „dávání ze sebe všeho v práci“.

¼ MENTÁLNÍ OBLASTI:

Mentálně dáte 100% analyzováním, myšlením, vytvářením nových nápadů, tím, že se donutíte usilovněji myslet a růst na dennodenní úrovni. Tímto přidáte dalších 25%, a dostánete takto své celkové úsilí “dávání ze sebe všeho v práci” na úroveň 50%.

¼ DUCHOVNÍ OBLASTI:

Musíte mít víru, naději a porozumění svého smyslu a účelu v životě.

Váš duchovní základ přidává ohromnou perspektivu vašemu fyzickému, mentálnímu a emocionálnímu úsilí.

Musíte mít víru v něco větší než jste sami, něco, co dnes nemůžete vidět a úplně poznat! Musíte poznat účel své existence a také to, že vaše bytí musí mít sílu větší než peníze a materiální bohatství!

Musíš mít pohled na věci z výše uvedených a věřit tomu!

100% úsilí v duchovní oblasti poskytuje pokoru a pokora umožňuje růst, učení se a otevřenou mysl. Tyto atributy vystupňují ostatní 3 oblasti (emoční, mentální a fyzickou).

Dávaní 100% duchovně položí člověka na kolena v tiché modlitbě k něčemu většímu než je on sám, aby získal klid a víru. Tato síla přidává dalších 25% k vašemu úsilí v práci, a dostává vás na celkových 75%.

¼ EMOČNÍ OBLASTI:

Výzvy, překážky, slabosti, strach, pochybnosti a rušivé vlivy vyžadují schopnost emočně zvládnout a porazit tyto věci, které by nám jinak zabránily uspět.

Naše schopnost emocionálně se soustředit a bojovat za vízi, zříkat se a zavést disciplínu v životě, se nazývá Emocionální síla. Když z ní dáme 100%, přidáme poslední čtvrtinu, abychom skutečně svých 100% v práci dali.

Někteří lidé mají klamnou představu a žijí v iluzi, že mohou vynechat jednu z těchto čtyř oblastí a přitom stále dávají 100% „dávání ze sebe všeho v práci“.

To je nejen nemožné, ale ukazuje to i na neznalost z čeho se „dávání ze sebe všeho v práci“ skládá.

Pracovat víc, abyste dali 100% do každé oblasti? Samozřejme, že ano, alespoň dosáhnete vámi stanoveného cíle! Raději vložte více úsilí do práce a dosáhněte svého cíle než méně snahy a cíl či výsledky pro vás budou nedosažitelné. 

Když chcete dát 100% svého úsilí do práce a dosáhnout svého plného potenciálu, soustřeďte se na tu oblast ze čtyř výše uvedených, která je ve Vašem životě najslabší. Právě ta oblast poskytne největší a nejprudší stimul pro dosažení vašeho cíle “dávat 100% v práci”.