Jak dosáhnout vytouženého života bez hranic? Hrajte jako Mistr života.

Hrajte jako Mistr života.

Je jisté, že pro každého z nás bude mistrovská hra života trošilinku něco jiného.
Bude to záviset:

 • na našich životních preferencích
 • na tom, kam v životě směřujeme,

nicméně přesto můžeme říct, že mistrovská hra bude mít určité společné charakteristiky pro každého z nás…
 
mistr, mistr života, mistrovství života
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Co chápu pod pojmem Mistrovství života aneb Život bez hranic já osobně?

Mistrovství není něco, k čemu jednoho dne dospějete.
Mistrovství je:

 • stav mysli,
 • způsob, jak být tady a teď,
 • jak být plně vyrovnaný a vědomý,
 • způsob, jak tvořit své myšlenky a své vlastní odpovědi.

Je to způsob života a je to zároveň celoživotní cesta, která nikdy nekončí.
Jakmile se pro tento způsob života rozhodnete a vydáte se svou vlastní cestou, začnou se před Vámi objevovat možnosti a prostor, který jste dosud ještě neměli možnost objevit…
Jakou cestou, že se to můžete vydat?
Zkuste se vydat cestou nebo zpočátku možná jen stezkou, která bude lemována:

Vydáte-li se touto životní stezkou, zprvu možná bude uzounká a sotva patrná, ale časem se rozšíří a Vy spatříte nekonečné obzory, které tento svět nabízí, stejně jako že zažijete mnohá dobrodružství…
 

Mistrovská hra života je…

mistrovska hra život mistr ebook, magická slova, magická slova mistrů života, mistr, mistr života, mistrovství, mistrovství života, úspěch, život bez hranic Jak dosáhnout vytouženého života bez hranic? Hrajte jako Mistr života.

K objasnění pojmu mistrovská hra života či jednoduše mistrovství nám skvěle poslouží pasáž z knihy Mistrovská hra (The Master Game) od Roberta S. de Roppa…
Robert S. de Ropp v knize píše:
 
Hledejte nade vše hru, kterou má smysl hrát…
Taková je rada pro moderního člověka.
Naleznete-li tu hru, hrajte ji intenzivně – hrajte, jako kdyby na ní závisel Váš život a zdravý rozum. (Ony na tom ve skutečnosti závisí.)
Následujte příkladu francouzských existencialistů a rozviňte transparent s nápisem “Zapojení”.
Ačkoli nic neznamená cokoli a všechny cesty jsou značené “Zde není východ”, přesto postupujte tak, aby Váš pohyb měl nějaký smysl.
Pokud se Vám zdá, že Vám život nenabízí žádnou hru, kterou stojí za to hrát nebo kterou byste hrát chtěli, tak nějakou sami vynalezněte či rozviňte. I té nejzamlženější inteligenci musí být jasné, že jakákoliv hra, kterou uděláte ustředním bodem svého života, je mnohem lepší nežli hra žádná…
Budete-li hrát, čas od času vždy něco vyhrajete a nakonec se dostanete mnohem dále, než ti, kteří jen sedí, naříkají a nehrají nebo do nekonečna hledají hru, která bude dokonalá
Jinými slovy – budete-li hrát, máte ve svém životě určitý kus jistoty, který mnozí nikdy nespatří…
 

Ale i když je hraní Mistrovské hry života bezpečné, nepřispělo to nijak k její popularitě…

Stále zůstává tou nejnáročnější a nejsložitější hrou v naší společnosti a je tu jen málo těch, kteří ji skutečně hrají s vášní a kurážným srdcem.
Současný Člověk, hypnotizován leskem svých vlastních technických nápadů, má jen malý kontakt se svým vnitřním světem a zabývá se jen světem vnějším, nikoliv svým vnitřním prostorem.
Ale Mistrovská hra se hraje zcela ve vnitřním světě, v ohromném složitém území, o kterém lidé vědí jen velmi málo.
 

Cílem Mistrovské hry života je skutečné probuzení, úplný rozvoj všech sil, které v Člověku dřímají tak, aby se stal Mistr svého Života…

Tuto Mistrovskou hru života totiž mohou hrát jen a pouze lidé, které pozorování sebe a ostatních dovedla k jistým závěrům…
 • Zejména k tomu, že běžný lidský stav vědomí, takzvaný bdělý stav, není tím nejvyšším stupněm vědomí, kterého je Člověk schopen.
 • Ve skutečnosti je tento vztah daleko od skutečného probuzeni a příhodnější název by pro něj byl somnambulismus – tedy stav “probouzejícího se ze spánku”.
Jakmile dojde člověk k tomuto závěru, není už schopen klidně spát.
Vyvine se v něm nová chuť, či dokonce hlad po opravdovém probuzení, po poznání, po překonávání, po plném vědomí…
Takový člověk, mistr života, si uvědomí, že vidí, slyší a ví, že žije v tom nejubožejším, nejšedivějším pokoji svého vnitřního příbytku a že by mohl vstoupit do dalších pokojů, krásných a naplněných mnoha poklady, s okny, která vyhlížejí do nekonečna času i prostoru.
Osamocený hráč dnes žije v kultuře, která je více méně nastavena proti cílům, jež si pro sebe určil, neuznává existenci Mistrovské hry života a dívá se na hráče této hry jako na podivíny nebo jako na trochu bláznivé.

 • Hráč se tak potkává s velkou opozicí vůči kultuře, ve které žije, a musí se utkat se silami, které mají tendenci jeho hru brzdit, ještě než začne hrát.
 • Hráč najde povzbuzení a podporu pouze tehdy, když si najde svého učitele a stane se součástí skupiny žáků, které učitel shromáždil.

Jinak prostě, zapomene na svůj cíl, sejde z cesty a ztratí sám sebe.
Zde je také vhodné říci, že Mistrovská hra života není nikdy připravena tak, aby ji bylo snadné hrát.
Od člověka vyžaduje vše, co má, všechny jeho pocity, všechny jeho myšlenky, všechny jeho zdroje – fyzické i duchovní.
Pokud se ji pokouší hrát jen tak napůl a zkouší získat výsledky nezákonnou cestou, vystavuje se riziku, že zničí veškerý svůj potenciál.

— Robert S. de Ropp

Jste mistr? Hrajete hru života na mistrovské úrovni?

Jak už bylo výše uvedeno, každý z nás má svůj vlastní smysl toho, co znamená žít naplno a hrát Mistrovskou hru.

Když se do hloubky zamyslíte nad úryvkem od spisovatele Roberta de Roppa a nad svou vlastní definicí Mistrovské hry, zeptejte se sami sebe na tyto otázky:

 1. Jak moc jsem teď zapojen/a do toho, že si určuji svou vlastní hru, kterou bych chtěl/a v životě hrát?
 2. Pokud hru, jež mi dává smysl, hraji – jak dobře tuto hru hraji, na jaké úrovni? Hraji jako skutečný mistr?

Mistrovská hra života nelze hrát na lavičce a jen sledovat hru z povzdálí…
Musíte se vrhnout na hřiště a hrát…

Pokud to tak bude, pak je tato hra hrou na celý život a stáne se z ní hypnotizující soustřední – fascinace na celý život, která Vás pozvedne k tomu nejlepšímu, co ve Vás je.

Být v životě Mistrem vyžaduje soustředění, rovnováhu, vizi a myšlení do budoucna.

Nechť Vaše kroky provází požehnání…

 

Tak to prostě je! Od teď už to víte, použijte to! Staňte se Mistr Života.

Cokoliv se pro Vás může stát skutečností – ať už se ve svém životě nacházíte kdekoliv a momentálně prožíváte cokoliv.
Buďte pozorní!

 • Vstřebávejte, učte se, používejte své schopnosti, a uspějte v čemkoliv chcete.
 • Dosáhnete jakéhokoliv života, o jakém sníte a jste ochotni věřit.
 • Můžete vyšlapat cestu, která nikdy předtím neexistovala.

Jestliže chcete ještě dnes číst dalších 37 inspirací nabitých kapitol Magických slov Mistrů života, pak běžte na tuto stránku…
 
ziskatviceinfo mistr ebook, magická slova, magická slova mistrů života, mistr, mistr života, mistrovství, mistrovství života, úspěch, život bez hranic Jak dosáhnout vytouženého života bez hranic? Hrajte jako Mistr života.