Jak funguje zákon přitažlivosti, co to je a jak jej ovládnout

Zákon přitažlivosti (pojem samotný) začíná být velmi dobře znám mezi širokým spektrem lidí.
Lví podíl na této popularitě má jistě video hit “The Secret” (Tajemství), který viděly milióny lidí po celém světe v čele s jedním s představitelů Dr. Joe Vitalem.

Ač tento film vidělo množství lidí, a celá řada z nich si rovněž šlo koupit některou z knich Dr. Vitaleho do knihkupectví, nedá se tvrdit, že by tento zákon pro všechny fungoval tak, jak si od něj slibovali poté, co film viděli.

V tomto článku si tedy řekneme něco o tom, jak zákon přitažlivosti funguje, protože film samotný byl skvělý úvodem do celé problematiky zákona přitažlivosti, naneštěstí však ve filmu najdete mnoho nejasností o tom, jak skutečně funguje.

Co je to zákon přitažlivosti (law of attraction v anglickém originále)

Dříve než se pustíme do toho, jak zákon přitažlivosti funguje, pojďme se nejdříve podívat na to, co tento zákon říká…

Zákon přitažlivosti je jednoduše metafyzický zákon, který říká, že podobné přitahuje podobné.

(meta znamená v řečtině “vedle”; metafyzický = vztahující k výchozím podstatám, lpějící na nich; původ slova metafyzický pochází z řečtiny: Aristoteles napsal knihu s názvem Fyzika a k ní měl moře poznámek, které se k fyzice vztahovaly, ale na druhou stranu šly dále a hlouběji do tématiky. Nebyly však ověřeny exaktními metodami (což fyzika vyžaduje). Později tyto poznámky byly vydány (nikoliv Aristotelem) pod názvem Metafyzika).

Celý náš život, svět, který si kolem sebe vytvoříme (sociální vazby, prostředí, ve kterém žijeme, byt, auto, to čím, se žívíme a jak se bavíme ve volném čase a jaké máme zdraví), to všechno je jen projevem, nebo chcete-li odrazem našeho vnitřního světa – to jak myslíme o těch jednotlivých věcech.

“Vše co jsme, je výsledkem toho, nač jsme mysleli.” — Buddha

My všichni používáme zákon přitažlivosti, ať už si to uvědomujeme nebo ne.

Tím, že se soustředíme na pozitivní věci, dostáváme pozitivní výsledky. Když myslíme převážně negativně, přitahujeme do našeho života věci a události, které nejsou pro nás prospěšné. Je potřeba si uvědomit, že zákon přitažlivosti je neutrální: dává vám jenom to, co na nějaké úrovni svého vědomí vysíláte.

Naše mysl funguje na úrovni vědomé a nevědomé. Takže možná se ve vašem životě děje něco, co se vám nelíbí, a přestože nemáte pocit, že na to myslíte, stejně to k vám přichází.

Skutečnost může být taková, že si to neuvědomujete, protože je tato myšlenka aktivní na nevědomé úrovni. A tato myšlenka přitahuje do vašeho života něco, co tam na vědomé úrovni nechcete mít.

Jak tento zákon ovládnout?

Abyste ovládli zákon přitažlivosti, je potřeba přijmout zodpovědnost za všechno, co se vám v životě děje.Zodpovědnost za to, co se vám líbí, ale i za to, co ne, protože jen tak získáte sílu a energii potřebnou k tomu, abyste mohli věci změnit, abyste mohli změnit tok toho, co k vám přichází, toho co přitahujete.

Zodpovědnost za náš život je věc, kterou nikdy neztratíme, bohužel ji často popíráme tím, že si:

 • stěžujeme,
 • obviňujeme druhé
 • obviňujeme události v našem životě.

Když však druhým vyčítáme věci, za které si (na nějaké úrovni) ve skutečnosti můžeme my sami, dosáhneme tím pouze toho, že si sami před sebou ospravedlníme, že jsme se vzdali své vnitřní síly, která je tak potřebná k tomu, abychom mohli uskutečnit změny, po kterých tak toužíme.

Převezměte odpovědnost, začněte věřit a zkoncentrujte se

Přestaňte se zbavovat své odpovědnosti. Protkněte své jednání vírou, že zvítězíte. Ať už přitahujete cokoliv, co se vám nelíbí na jakékoliv úrovni, dejte si závazek, že na to přijdete a tuto “vadnou” nebo pro vás nefunkční myšlenku odstraníte a zbavíte se ji tak navždy. Věřte, že to můžete udělat. Nepochybujte.

Není to potřeba, protože toho jste skutečně schopni.

 • Představte si sami sebe, jak začínáte věřit sami v sebe a ve své nekonečné možnosti.
 • Představte si, že věříte tomu, že si zasloužíte dostat v životě to dobré.
 • Představte si, jak dostáváte v životě to dobré.

Tajemství Zákona přitažlivosti učí, že přitahujeme do života cokoliv, na co se soustředíme.

Kvantová fyzika učí, že všechno ve Vesmíru je vibrující energií. I naše myšlenky mají určitou energii – tu jsme dokonce schopni měřit.

Pokud naše myšlenky nejsou soustředěné, jednoduše ztratíme energii – respektive energie každé z nich je směřovány různými směry, takže celková se vyruší nebo je znatelně menší.

Zatímco jsou-li naše myšlenky zaměřené – soustředíme-li se na něco, po čem toužíme po dostatečně dlouhou dobu, věci se skutečně začnou manifestovat do naší reality – začneme přitahovat to, co chceme.

Moře energie myšlenek

My sami jsme tvůrci Vesmíru. Tím, že ovládáme svou mysl a koncentrujeme ji na to, co chceme.

Když porozumíte Zákonu přitažlivosti, uvědomíte si, že nemusíte se cítit být uvězněni v životě, který není podle vašich představ.

Plaveme v moři energie a vytváříme svoji realitu svými vlastními myšlenkami. Energie je ovlivňována našimi myšlenkami. Se správným využitím zákona přitažlivosti můžete přeměnit své sny do reality.

Žít naplňujícím životem v prosperitě je vaše právo, které máte od svého narození. Vesmír je nekonečně bohatý a Vesmír vás vždy podpoří ve vašich snahách zbohatnout.

Vaše převládající myšlenky mají tendenci se zhmotnit – co mysl očekává, že se stane, má tendenci se realizovat. Vy jste tvůrci svého života, strůjci svého štěstí a máte zodpovědnost za to, co se vám v životě děje.

Zákon přitažlivosti říká, že přitahujeme do našeho života to, na co nejvíce myslíme.

JE TADY JEDNO ALE

Problém je v tom, že většina našeho myšlení probíhá na podvědomé úrovni. Většina vašich myšlenek je automatická (kolikrát už jste zareagovali na určitý výrok zcela automaticky, bez rozmyslu a zpětně jste se divili, kde se to ve vás vzalo? To bylo vaše podvědomí), jsou to stejné myšlenky, jako jste měli včera, minulý týden nebo minulý měsíc.

K aktivování Zákona přitažlivosti, aby fungoval i ve vašem životě a nebránily mu žádné nefunkční myšlenky, o kterých třeba nevíte, je tedy potřeba naučit se techniky na pozitivní programování mysli.

Vaše podvědomí funguje na stejném principu jako elektronický počítač, pokud předáte svému podvědomí pozitivní programy typu:

 • “Zasloužím si, aby se mi děly v mém životě dobré věci.”
 • “Jsem dostatečně schopný k tomu, abych si vytvořil finanční svobodu.”
 • “Je snadné vydělávat peníze.”
 • “Zasloužím si lásku a respekt.”

potom se ve vašem životě začnou dít zázraky.

Akce nebo neakce?

Na internetu najdete řadu diskuzí o tom, zda je součástí zákona přitažlivosti potřeba jednat. Nebo zda stačí jen myslet správným způsobem a všechno k vám začne přicházet samo od sebe.

Víte, pokud začnete správně myslet, pokud budete zaměření, tak si na danou otázku budete schopni odpovědět sami a správně. Vaše myšlení vás automaticky povede k akci.

Bezesporu je nutné podpořit manifestaci čehokoliv, po čem toužíme konstruktivní pozitivně motivovanou akcí.

 • Pouze pasivně čekat, snít a představovat si by bylo pošetilé.
 • Pouze pozitivně myslet a snít s rukama v klíně je nebezpečný přístup.
 • Když budete pasivně čekat, až se před vaším domem objeví vaše vysněné BMW, je pravděpodobné, že přijedou stěhováci a odvezou vám nábytek.

Já osobně zákon přitažlivosti chápu jako takový urychlovač mých přání, cílů a snů, nikdy by mě nenapadlo pouze čekat na to, co se stane.

Konec konců je to i v rozporu s odpovědností, o které jsem psala výše a také s proaktivním přístupem k životu, který vyznávám.

Vezměte zodpovědnost do svých rukou a aktivně pracujte na dosažení svých cílů.

Rozšiřte Informace sdílené v článku: Zanechte Komentář...

Napsat komentář