Jak funguje zákon přitažlivosti? Co je to vlastně zákon přitažlivosti a jak jej ovládnout v náš prospěch?

zákon přitažlivost, law of attraction,

Zákon přitažlivosti (pojem samotný v angličtině law of attraction) je už dnes velmi dobře známý mezi širokým spektrem lidí…

Nejen lidí, kteří se zajímají o svůj osobní rozvoj, ale také širokou laickou veřejností.. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Lví podíl na této popularitě má jistě video hit “The Secret” (Tajemství), který viděly milióny lidí po celém světe v čele s jedním s představitelů Dr. Joe Vitalem, který byl dokonce tak úspěšný, že přivedl k osobnímu rozvoji dokonce i lidi, kteří dříve osobní rozvoj zcela pomíjeli.

Ač tento film vidělo velké množství lidí a celá řada z nich si rovněž šlo koupit některou z knih Dr. Vitaleho do knihkupectví, nedá se tvrdit, že by tento zákon pro všechny fungoval tak, jak si od něj slibovali poté, co film viděli.

V tomto článku si tedy řekneme něco o tom, jak zákon přitažlivosti funguje, protože film samotný byl skvělý úvodem do celé problematiky zákona přitažlivosti…

Naneštěstí však ve filmu najdete mnoho nejasností o tom, jak to skutečně funguje, které lidi matou.

Pojďme se na to tedy společně podívat… 

 

Stručný obsah článku: 

 

Co je tedy vlastně ten Zákon Přitažlivosti?

Law of Attraction v anglickém originále

Dříve než se pustíme do toho, jak zákon přitažlivosti funguje, pojďme se nejdříve podívat na to, co tento zákon vlastně říká, protože je to důležité pro pochopení toho,
jak skutečně funguje…

 

Zákon přitažlivosti je jednoduše metafyzický zákon, který říká,
že podobné přitahuje podobné.

Nebo také stejné, přitahuje stejné… 

 
Malá odbočka a vysvětlení:

 • Meta znamená v řečtině “vedle”;
 • metafyzický = vztahující k výchozím podstatám, lpějící na nich; původ slova metafyzický pochází z řečtiny: Aristoteles napsal knihu s názvem Fyzika a k ní měl moře poznámek, které se k fyzice vztahovaly, ale na druhou stranu šly dále a hlouběji do tématiky. Nebyly však ověřeny exaktními metodami (což fyzika vyžaduje). Později tyto poznámky byly vydány (nikoliv Aristotelem) pod názvem Metafyzika.

 

Vraťme se k zákonu přitažlivosti a dejme si příklad, který všichni znáte…

Kdykoliv se člověk ocitne v nějakém novém prostředí, je jen otázkou času, kdy si kolem sebe vytvoří prostředí nebo komunitu podobně smýšlející lidi, se kterými si rozumí, se kterými má podobné pohledy na život a na svět a vyznává podobné hodnoty. 

Naši předci to krásně a jednoduše shrnuli do starého přísloví:

Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá…

 

A to je vlastně jednoduché vyjádření zákona přitažlivosti. 

Každý z nás intuitivně, automaticky a podvědomě vyhledáváme lidi, kteří jsou nám něčím blízcí a se kterými máme něco společného… 

Ale neplatí to jen o lidech. Funguje to také velmi podobně i v případě, že se budeme bavit o čemkoliv jiném… 

Celý náš život, svět, který si kolem sebe vytváříme (sociální vazby, prostředí, ve kterém žijeme, byt, auto, to čím, se žívíme, jak se bavíme ve volném čase nebo naše zdraví),
to všechno je jen projevem, nebo-li odrazem našeho vnitřního světa

Tedy toho jak o jednotlivých věcech sami přemýšlíme a jak je vnímáme.

 

“Vše co jsme, je výsledkem toho, nač jsme mysleli.”

— Buddha

 

My všichni přirozeně používáme zákon přitažlivosti
– bez ohledu na to, zda si to uvědomujeme či nikoliv…

Jednoduše to funguje tak, že když se soustředíme na pozitivní věci, přitahujeme pozitivní okolnosti a dostáváme pozitivní výsledky.

Naopak pokud myslíme převážně negativně a často myslíme na to, co se nám nepovede nebo na to, co všechno se může pokazit nebo se pokazí.

Automaticky tímto přístupem do našeho života přitahujeme věci a události, které nám nejsou prospěšné a způsobí to, čeho se uvnitř sebe sama bojíme…

 
zákon přitažlivosti zákon přitažlivosti law of attraction, myšlení, myšlením k bohatství, podvědomí, vědomí, zákon, zákon přitažlivosti Jak funguje zákon přitažlivosti? Co je to vlastně zákon přitažlivosti a jak jej ovládnout v náš prospěch?
 

Je potřeba si uvědomit, že zákon přitažlivosti je neutrální – není to tak, že pro někoho funguje pozitivně a pro někoho jiného negativně… 

Zákon přitažlivosti je prostě zákon, podobně jako například zákon gravitační – funguje pro všechny lidi stejně a dává nám jenom to, co na nějaké úrovni svého vědomí (či podvědomí) vysíláme.

 

Když by to záleželo jen na našem vědomí, bylo by to jednoduché…

Když by záleželo jen na našem vědomí a na tom, jak vědomě přemýšlíme, bylo by to jednoduché, protože s trochou cviku dokáže každý člověk ovládnout to, na co vědomě myslí – zejména když chápe, co to způsobuje… 

Problém, na který často naraží mnoho lidí, nastává tehdy, že naše mysl funguje na úrovni vědomé, podvědomé a nevědomé.

 

vědomí, podvědomí, zákon přitažlivosti
Zjistěte více o tom, jak vědomí, podvědomí ovlivňují zákon přitažlivosti a jak to vše vzájemně souvisí

 

A přímým důsledkem toho je, že možná se ve svém životě zažíváte něco, co se Vám nelíbí, a děje se tomu tak přestože nemáte pocit, že na to myslíte – i přesto to k Vám neustále přichází.

Skutečnost může být taková, že si to vlastně ani neuvědomujete, protože je tato myšlenka aktivní na podvědomé úrovni.

Je to něco, co je součástí Vašeho vnitřního systému víry (belief system), který jste převzali v brzkém mládí (zhruba do 6ti let věku) od svých rodičů a prostředí, ve kterém jste se pohybovali…

A tato myšlenka (nebo myšlenky) přitahuje do Vašeho života něco, co tam na vědomé úrovni vlastně už ani nechcete mít.

 

Jeden háček našeho podvědomí…

Jak už bylo zmíněno výše, problém je často v tom, že většina našeho myšlení probíhá na podvědomé úrovni.

Většina vašich myšlenek je automatická (kolikrát už jste zareagovali na určitý výrok zcela automaticky, bez rozmyslu a zpětně jste se divili, kde se to ve vás vzalo? To bylo vaše podvědomí), jsou to stejné myšlenky, jako jste měli včera, minulý týden nebo minulý měsíc.

K aktivování Zákona přitažlivosti, aby fungoval i ve vašem životě a nebránily mu žádné nefunkční myšlenky, o kterých třeba nevíte, je tedy potřeba naučit se techniky na pozitivní programování mysli.

 

Vaše podvědomí funguje na stejném principu jako elektronický počítač, pokud předáte svému podvědomí pozitivní programy typu:

 • Zasloužím si, aby se mi děly v mém životě dobré věci.
 • Jsem dostatečně schopný k tomu, abych si vytvořil finanční svobodu.
 • Je snadné vydělávat peníze.
 • Zasloužím si lásku a respekt.

potom se ve Vašem životě začnou dít zázraky.

 

Jak tedy tento zákon přitažlivosti ovládnout?

Abyste ovládli zákon přitažlivosti, vůbec prvním krokem je potřeba přijmout zodpovědnost za všechno, co se Vám v životě děje, bez ohledu na to, zda se Vám to, co se Vám děje, líbí a nebo nelíbí… 

Převzít odpovědnost za to, co se Vám líbí, ale i za to, co se Vám nelíbí je opravdu důležité, protože jen tak získáte sílu a energii potřebnou k tomu, abyste mohli věci změnit, abyste mohli změnit tok toho, co k Vám přichází a toho co přitahujete.

Zodpovědnost za náš život a za naše výsledky je věc, kterou nikdy neztratíme, bohužel ji často popíráme tím, že si:

 • stěžujeme,
 • obviňujeme druhé
 • obviňujeme události v našem životě.

 
Když však druhým vyčítáme věci, za které si (na nějaké podvědomé úrovni) ve skutečnosti můžeme my sami, dosáhneme tím pouze toho, že si sami před sebou možná ospravedlníme věci, které se nám dějou… 
Ale zároveň jsme se tak vzdali své vnitřní síly, která je potřebná k tomu, abychom mohli uskutečnit změny, po kterých toužíme.
A když se vzdáme vnitřní síly, pak jsme vydání napospas běhu a toku života, okolnostem a nemůžeme s tím už vůbec nic dělat, nemůžeme navigovat a rozhodně se nemůže dostat tam, kam bychom chtěli…
 

Převezměte odpovědnost, začněte věřit a zkoncentrujte se

Rozhodněte se, že se jednou provždy ve svém životě přestanete zbavovat své odpovědnosti a začněte měnit obsah své mysli – ať už vědomé či té podvědomé tak, abyste začali získávat to, co chcete.

Prodchněte své jednání a zbavování se myšlenek, které už Vám neslouží či přenastavování systému víry s vírou, že možná to bude dlouhá cesta, ale nakonec zvítězíte.

Ať už v tuto chvíli do svého života přitahujete cokoliv, co se Vám nelíbí na jakékoliv úrovni, dejte si závazek, že na to přijdete a tuto “vadnou” nebo pro Vás nefunkční myšlenku odstraníte a zbavíte se ji tak navždy.

 
zakon pritazlivosti pritazlivost myslenky jsem magnet uspech zákon přitažlivosti law of attraction, myšlení, myšlením k bohatství, podvědomí, vědomí, zákon, zákon přitažlivosti Jak funguje zákon přitažlivosti? Co je to vlastně zákon přitažlivosti a jak jej ovládnout v náš prospěch?
 

Věřte, že to můžete udělat. Není potřeba pochybovat.

Pochyby Vám jednak vůbec neslouží, protože Vás zbavují síly…

A navíc už své nagativní nebo nefunkční myšlenky dokázalo změnit mnoho lidí před Vámi, tak proč ne Vy?

Věřte, že jste skutečně schopni změnit své podvědomí a změnit to, co do svého života přitahujete.

 • Začněte tím, že si pravidelně budete představovat sami sebe, jak začínáte věřit sami v sebe a ve své nekonečné možnosti.
 • Představujte si, že jste silní, že můžete místo toho, abyste si představovali to, co nemůžete.
 • Představte si, že věříte tomu, že si zasloužíte dostat v životě to dobré.
 • Představte si, jak děláte, žijete a získáváte v životě to, co chcete.

 

Zákon Přitažlivosti: Přitahujete to, na co se soustředíte…

Tajemství Zákona přitažlivosti učí, že přitahujeme do života cokoliv, na co se opakovaně soustředíme.

Zaměřte tedy svou mysl tedy pouze a jen na to, co skutečně chcete – dlouhodobě se k tomu ve svých myšlenkách vracejte a vůbec neřešte to, co nechcete.

Nepotřebujete se vůbec zabývat tím, co nechcete a vázat na to svou pozornost, svou mysl a dávat tomu energii, protože tím nastane toto:

Neuronové dráhy v mozku se změní – posílí se ty, které souvisí s tím, co chcete a bude Vám to ku prospěchu a naopak ochabnou ty, které souvisí s tím, co nechcete, což Vám bude k prospěchu také.

 

Kvantová fyzika učí, že všechno ve Vesmíru je vibrující energií. I naše myšlenky mají určitou energii – tu jsme dokonce schopni měřit.

Pokud naše myšlenky nejsou soustředěné, jednoduše ztratíme energii – respektive energie každé z nich je směřovány různými směry, takže celková se vyruší nebo je znatelně menší.

Zatímco jsou-li naše myšlenky zaměřené – soustředíme-li se na něco, po čem toužíme po dostatečně dlouhou dobu, věci se skutečně začnou dít…

A do našeho života začneme přitahovat události a lidi, které chceme – to, co chceme se začne v naší realitě manifestovat…

 

Ale pozor – chtít musíme volně a svobodně s vírou… 
Bez křeči a bez lpění, protože křeč, lpění nebo “musení” je v podstatě určité vyjádření strachu, což je negativní emoce, která bude rušit emoce a energie pozitivní…
A bude oddalovat příchod toho, co chcete… 

 

Moře energie myšlenek

My sami jsme tvůrci Vesmíru – alespoň minimálně toho svého – tím, že ovládáme svou mysl a koncentrujeme ji na to, co chceme.

Když porozumíte Zákonu přitažlivosti, uvědomíte si, že nemusíte se cítit být uvězněni v životě, který není podle vašich představ.

Plaveme v moři energie a vytváříme svoji realitu svými vlastními myšlenkami. Energie je ovlivňována našimi myšlenkami.

Se správným využitím zákona přitažlivosti můžete přeměnit své sny do reality.

Žít naplňujícím životem v prosperitě je vaše právo, které máte od svého narození.

Vesmír je nekonečně bohatý a Vesmír vás vždy podpoří ve vašich snahách zbohatnout.

Vaše převládající myšlenky mají tendenci se zhmotnit – co mysl očekává, že se stane, má tendenci se realizovat.

Vy jste tvůrci svého života, strůjci svého štěstí a máte zodpovědnost za to, co se vám v životě děje.

Zákon přitažlivosti říká, že přitahujeme do našeho života to, na co nejvíce myslíme.

 

Zákon Přitažlivosti: Akce nebo neakce?

Na internetu najdete řadu diskuzí o tom, zda je součástí zákona přitažlivosti potřeba jednat. Nebo zda stačí jen myslet správným způsobem a všechno k vám začne přicházet samo od sebe.

Víte, pokud začnete správně myslet, pokud budete zaměření, tak si na danou otázku budete schopni odpovědět sami a správně.

Vaše myšlení vás automaticky povede k akci.

Bezesporu je nutné podpořit manifestaci čehokoliv, po čem toužíme konstruktivní pozitivně motivovanou akcí.

 • Pouze pasivně čekat, snít a představovat si by bylo pošetilé.
 • Pouze pozitivně myslet a snít s rukama v klíně je nebezpečný přístup.
 • Když budete pasivně čekat, až se před vaším domem objeví vaše vysněné BMW, je pravděpodobné, že přijedou stěhováci a odvezou vám nábytek.

 

Já osobně zákon přitažlivosti chápu jako takový urychlovač
mých přání, cílů a snů
, nikdy by mě nenapadlo
pouze čekat na to, co se stane…

Ale jdu naproti svému štěstí…

 
Konec konců je to i v rozporu s odpovědností, o které jsme se bavili výše a také s proaktivním přístupem k životu, který bychom měli všichni vyznávat.
Vezměte zodpovědnost do svých rukou a aktivně pracujte na dosažení svých cílů.