Jak jsem se s pomocí rekonektivního léčení uzdravila z nemoci

Ráda bych se s vámi podělila o zkušenost mého uzdravení, které bylo způsobeno Rekonektivním léčením a Reconnection (nebo-li Znovunapojením).
Před několika lety  jsem šla na preventivní oční prohlídku a lékař diagnostikoval glaukom, tzn. zelený zákal, což je (podle klasické medicíny) nevyléčitelná oční nemoc, která se v průběhu let zhoršuje, může vést k poškození zrakového nervu a tím k následné ztrátě zraku. Tato ztráta je nevratná.
Nemoc je způsobena zvýšeným očním tlakem, který způsobuje bolesti v oblasti očí a hlavy.
Práce na počítači, četba knih a zejména stres, napětí, jsou faktory, které nemoc zhoršují. Od lékaře dostanete k léčbě pouze oční kapky, které nemoc zpomalují, neléčí ji však a mají silné vedlejší negativní účinky.

Takže oční kapky a snížení rizikových faktorů (stres, počítač, četba) jsou jedinou léčbou, resp. pouze potlačením příznaků nemoci.

 
zdraví, zdravý životní styl, zásady, skupina zdraví, facebook zdraví
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Jiné alternativy

Člověk si tedy může zvolit buď tuto cestu léčení, nebo se může pokusit najít jiné alternativy léčení, kterých je v dnešní době poměrně dost, stačí si vybrat pouze tu „správnou“:)

Chemickou léčbu jsem odmítla a zvolila si cestu přírodní medicíny, tzv. ayurvédské, která spočívala ve změně dosavadní životosprávy, v tzv. stravě podle konstituce, užívání ayurvédských bylin a provádění pravidelných výplachů očí indickou (detoxikační) bylinou.

 

Tento způsob léčby mi pomáhal v tom, že se nemoc nezhoršovala a její projevy byly mírnější.

Bohužel rizikové faktory přetrvávaly, jakožto celodenní práce s počítačem, stres a četba knih, jelikož jsem v té době studovala na Fakultě humanitních studií. Po nějakém čase, kdy jsem měla už pravidelné silné bolesti očí a rovněž strach o svůj zrak, jsem se rozhodla studium na nějakou dobu přerušit.

Nicméně v dosavadní práci jsem stále zůstávala, jelikož jsem měla strach opustit zázemí tak stabilní úspěšné společnosti. A tak jsem stále musela denně pracovat s počítačem a zažívat i stres, jak už to bývá v takové velké společnosti.

V té době jsem rovněž cvičila jógu, snažila se meditovat, pozitivně myslet a vizualizovat.

Objevila jsem v sobě také vášeň pro četbu knih s duchovní tématikou a léčením,  „hltala“ jsem nové a nové informace, které mi dodávaly víru a  sílu, že se mohu vyléčit a mít opět zdravé oči.

 

Uběhl již rok mého léčení

Když jsem jednou navštívila pražský esoterický veletrh, kde měl přednášku Dr. Eric Pearl, který je objevitelem Rekonektivního léčení a Reconnection.

Dr. Pearl vyléčil na podium během několika minut paní, která měla již několik let artritidu a měla stále sevřené prsty u ruky. Dr. Pearl chvíli pohyboval svou dlaní kolem její ruky a paní mohla, po několika letech, opět narovnat prsty.

Bylo to opravdu úžasné. Poté, co jsem to shlédla, jsem si samozřejmě přála, abych i já byla Dr. Pearlem vyléčena. Bohužel k tomu nedošlo, neboť Dr. Pearl v té době již léčení (na svých cestách) neposkytoval.
 

Svět vesmírné energie

Nicméně rozhodla jsem se navštívit avizované semináře Rekonektivního léčení a Reconnection, které způsobily opravdový zlom v mém životě a otevřel se mi zcela nový svět, svět vesmírné energie a netušených možností.

Na seminářích jsme se dozvěděli, jak Dr. Pearl objevil tuto úžasnou energii, lépe řečeno, jak jí byl obdarován, o jeho „přeměně“ z lékaře na léčitele, o zážitcích uzdravení pacientů z různých (i nevyléčitelných)  nemocí, ale hlavně jsme si prakticky vyzkoušeli, jak s energií „pracovat“, jak ji použít pro své léčení a jak ji předávat i dalším lidem.

 

Jsou dvě různé metody léčení, které se liší svým záměrem.

Záměrem Rekonektivního léčení je léčení všech úrovní člověka, tzn. fyzické, duševní (duchovní), mentální a emocionální. Člověk je během terapie „ponořen“ do rekonektivní energie a z Vesmíru přichází světlo a informace, na jejichž základě probíhá uzdravování.

Terapeut ani pacient nemohou svou vůlí léčení ovlivnit, léčení je řízeno vyšší vesmírnou silou.

Rekonektivní energie jedná zcela autonomně a terapeut zde zastává pouze roli prostředníka, skrze jehož dlaně proudí energie k druhému člověku. Pacient během léčení leží na zádech, relaxuje a vnímá veškeré pocity a vjemy, které přicházejí, ať již zrakové, sluchové, čichové či hmatové.

Každé sezení je trochu jiné a léčení je příjemným obohacujícím zážitkem. Raritou tohoto léčení je, že ho můžeme provést i na dálku, tzn. že terapeut nemusí být u klienta fyzicky přítomen. Děje se tak proto, že rekonektivní energie prostupuje čas, prostor, hmotu a vzdálenost tak nehraje žádnou roli. Léčení na dálku je stejně hodnotné jako osobní léčení, co do jeho účinků i prožitků pacienta.

 

Znovunapojení

Co se týče druhé metody, tzv. Reconnection, nebo-li Znovunapojení – záměrem je (opětovné) propojení energetického pole člověka s energetických polem planety Země a Vesmíru. Dle Dr. Pearla jsme kdysi byli trvale spojeni s touto vesmírnou energií, bohužel vývojem jsme toto spojení ztratili a tím i schopnost (sebe)léčení.

Pokud chceme toto spojení znovu nabýt, je třeba (energeticky) provést Reconnection, poté znovu získáme schopnost léčení. Dalším přínosem je urychlení osobního a duchovního vývoje v souladu s životní cestou člověka. Mohu potvrdit z vlastní zkušenosti, že jsem po provedení Reconnection tuto schopnost získala a začala jsem energii používat pro své léčení.

 

Musím připustit, že bylo zapotřebí léčit dost potíží.

Kromě glaukomu jsem měla chronický atopický ekzém a další akutní či chronické (dýchací) nemoci. Asi nejvíce překvapující je, jak snadno a rychle lze navázat spojení s touto energií.

Není zapotřebí žádných vizualizací ani rituálů, stačí pouhá myšlenka na ni a záměr léčení.

Během několika sekund ji pocítíme v těle a necháme ji samovolně proudit. Léčení může trvat 20, 30 nebo 60 minut, pokaždé je to jiné. Někdy stačí jedno sezení (resp. ležení), jindy dvě nebo tři sezení na daný problém.

Občas je třeba zopakovat další sezení za nějaký čas. Každopádně schopnost léčení nám zůstává po celý život, kdykoliv a snadno můžeme navázat s energií spojení, ať již za účelem sebeléčení či léčení druhých.

Osobně věřím, že Reconnection nám kromě získání schopnosti léčení a urychlení duchovního vývoje, také napomáhá být v souladu s energií Země a Vesmíru, což je důležité jak pro tento rok, tak i roky následující, kdy se zde bude zvyšovat vibrační úroveň energie a člověk, který je znovunapojen, bude v souladu s touto novou energií a bude tak lépe snášet probíhající změny.

 

Mé oči byly vyléčeny

Závěrem bych chtěla dodat, že mé oči byly rekonektivní energií vyléčeny. Byla to dlouhá cesta, ale její konec je šťastný a povzbudivý pro nemocné lidi. Přicházejí ke mně klienti s různými nemocemi a problémy, fyzickými i psychickými.

Nikdy dopředu nevíme, jaký bude výsledek léčení, zůstáváme však otevřeni všemu, co přichází.

Rekonektivní energie ví nejlépe, co potřebujeme dostat, protože nás vnímá z vyšší perspektivy, zcela objektivně a nestranně.

Jak se říká, nemoc je pro nás darem, požehnáním, zkušeností, ponaučením a záleží jen na nás, jak se k ní postavíme a co si z ní odneseme pro svůj život. Na začátku ji člověk vnímá jako utrpení a nezasloužený trest, teprve zpětně může odhalit skrytý dar, který mu přinesla. Jsem ráda, že jsem touto cestou prošla a našla to „správné“ léčení.

Rekonektivní energii používám jak pro své léčení, tak i léčení druhých a je nesrovnatelnou zkušeností sledovat změny, které způsobuje.