Jak na prodej nemovitosti 10 – Zápis změn vlastníka a předání nemovitosti

Vítám Vás opět v našem seriálu o prodeji nemovitosti.
Dnes si povíme o tom, jak udělat zápis změn vlastníka
Posledně jsme si řekli, jak má vypadat kupní smlouva.
Tu máme podepsanou a chceme ji vložit na příslušný katastr.
Většinou nám makléř či právník připravil kromě smlouvy i Návrh na vklad do katastru nemovitostí. Jedná se o žádost, aby Katastrální úřad provedl patřičné změny na Listu vlastnictví.

Na katastr podáváme vždy patřiční počet vyhotovení. Jedná se o počet účastníků kupní smlouvy (všichni kupující i všichni prodávající) + dvě vyhotovení pro potřeby Katastrálního úřadu.

Změny do Listu vlastnictví

Jakmile katastr zapíše změny do Listu vlastnictví, tedy místo prodávajcího je jako vlastník uveden kupující, zašle každému účastníkovi kupní smlouvu zpět, na které je razítko – doložka Katastrálního úřadu.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Tato potvrzená kupní smlouva bývá často jedním z uvolňovacích dokumentů pro uvolnění kupní ceny z úschovy.

Může se stát, že katastr změny nezapíše. Pak jsou dvě možnosti.

 1. Buď Vás vyzve k doplnění a prodávající a kupující ve shodě doplní požadované. Většinou jde o formální nedostatky, kdy něco chybí (např. nějaká příloha smlouvy apod.).
 2. Druhou variantou je zamítnutí návrhu pro chyby vážnější. To samo o sobě nemusí nic znamenat. Stačí např. chyba v čísle pozemku a katastr žádost zamítne. Musíte tedy většinou vypracovat nové dokumenty ( kupní smlouvy a návrh) a znovu s novým kolkem vše podat. Je důležité mít právě tuto variantu v kupní smlouvě ošetřenu  a s touto eventualitou počítat.

Pro předcházení případným problémům a urychlení komunikace doporučuji přikládat ke smlouvám kontakt. Bohatě stačí vizitka, kterou já přikládám vždy. 

Fakticky je v tuto chvíli vlastníkem kupující, ale my mu ještě musíme nemovitost právně předat. I z tohoto důvodu je vhodné mít výplatu kupní ceny vázanou na předávací protokol.

Makléř by měl být u předání…

Ač se to možná nezdá důležité, je velmi vhodné mít makléře i u předání.

Často mne prodávající i kupující navrhovali, že si domeček předají v sobotu u kafe, původní majitel novému ukáže, kde je školka, lékař a podobně.

Je ale vhodné u předání být z jednoho důvodu.

 • Když jsme ukazovali nemovitost zájemci, byla připravená, uklizená, voňavá.
 • Nyní je pryč nábytek, na stěnách jsou patrné stopy od obrazů nebo cigaretového dýmu. To, co bylo schováno a nábytkem nebo pod kobercem je nyní vidět v celé nahotě.
 • Kupující, který zde byl před měsícem již možná zapoměl, jak to vlastně uvnitř vypadá. Takže jeho nálada s přebíráním bytu nemusí být veselá.
 • Taky se může stát, že se objeví závady, se kterými jsme možná ani my nepočítali. Při stěhování se něco poškodilo, nevyklidili jsme část dvorku, protože napadl sníh, apod.

Zkrátka variant je nespočet. 

 Takže makléř nám udělá jakéhosi “rozhodčího”, který navrhne rozumné řešení vzniklých závad či přohřešků. To zaznamenáme do předávacího protokolu.

Rovněž si:

 • projdeme celou nemovitost,
 • vše zkontrolujeme,
 • odečteme a zaznamenáme stavy měřičů elektrické energie, vody, příp.tepla a plynu.

Zapíšeme vše, co předáváme.

 • Ať je to nábytek,
 • klíče,
 • ovládání od garáže či cokoliv dalšího.

Pokud by v budoucnu náhodou došlo k právním potížím a nemovitost by se musela vrátit, vrácení by řídilo právě předávacím protokolem!

Protokol obě strany podepíšou.

Makléř by měl mít připravené veškeré potřebné listiny pro převod medií. Elektřina se např. dá přehlásit elektronicky, s převodem vody většinou musíte jít na vodárny.

Nám zbývá tedy ještě odhlásit trvalé bydliště.

S touto drobností počkejme raději až po vyplacení kupní ceny. On by totiž notář nemusel kupní cenu vyplatit na základě zrušení “občanky” a náhradního lístku 🙂