Jak na prodej nemovitosti 11 – Konečně peníze

V minulém díle jsme předali novému majiteli naši nemovitost. Kupující má v ruce veškeré dokumenty, které byly ve schovatelské smlouvě určeny jako uvolňující dokumenty, potřebné k výplatě kupní ceny.Kupující si nyní může domluvit schůzku se schovatelem, tedy notářem či advokátem, u kterého je kupní cena deponována v úschově. A to i bez nás.Schovatel mu po předložení všech uvolňovacích dokumentů uvolní peníze, tedy kupní cenu.

Co vzít s sebou?

Pokud jsme si ve schovatelské smlouvě dohodli, že část kupní ceny ve výši daně z převodu nemovitostí uhradí rovnou advokát, vezmeme si od makléře vypracované daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí ve dvojím vyhotovení a znalecký posudek, který jsme si nechali vypracovat.

Všechny tyto dokumenty vezmeme na Finační úřad (dle adresy nemovitosti) a předložíme je tam. Jednu kopii přiznání nám podatelna Finančního úřadu potvrdí. Tuto potvrzenou kopii vezmeme ke schovateli (notář nebo advokát) a on na základě tohoto přiznání odešle na zmíněný Finanční úřad určenou částku jako daň.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Poslední krok

Tím jsme završili poslední krok prodeje naší nemovitosti a zároveň jsme u konce našeho seriálu.

Ten Vám může posloužit jako vodítko k průběhu celého prodeje. Samozřejmě to není dogma, většinou je každý prodej jiný a jak smlouvy, tak i postupy lze upravovat. Nicméně při běžném prodeji mohu tento postup doporučit.

Daňová povinnost

Makléř by Vás měl i upozornit na možnost, že by Vám mohla vzniknout daňová povinnost pro daň z příjmu. Tuto záležitost je vhodné konzultovat se svým účetním.

V zásadě platí, že od daně jste osvobozen, pokud nemovitost 2 roky vlatníte nebo v ní 5 let bydlíte. Průkaznost před Finančním úřadem je a Vaší straně. 

Sami jste se přesvědčili, že prodej sice nemusí být složitý, ale je v něm dost kroků, jejichž chybné provedení může stát spoustu času, energie a peně k jejich nápravě.

Rozhodnutí, jakým způsebem budete realitovat svůj prodej nebo koupi je na Vás.