Jak na prodej nemovitosti 3 – Připravujeme podklady k prodeji

V minulém díle jsme se podívali na kritéria výběru kvalitního realitního makléře, kterému jsme se rozhodli svěřit prodej naší nemovitosti. Nyní se podíváme na podklady, které budeme k prodeji potřebovat.Protože případní kupující budou za naši nemovitost platit několik milionů korun, jistě budou chtít mít jistotu, že nekupují “zajíce v pytli”. Pro ulehčení jejich rozhodování jim podklady připravíme předem. Stejně by je po nás chtěli oni nebo makléř později. Takhle můžeme dobře demonstrovat naší serióznost a pomoci tak k vybudování důvěry mezi prodávajícím a kupujícím, která je často velmi důležitá. Co tedy budeme potřebovat:

1) Nabývací titul

listina, na základě které jsme my nemovitost nabyli. Nejčastěji je to kupní smlouva, kde my jsme byli kupující, ale může to být i darovací smlouva, Dohoda o převodu čl. práv a povinností v bytovém družstvu, rozhodnutí o dědictví, rozhodnutí o vydržení či jiná listina. Může to být i kupní smlouva k pozemku, na kterém jsme my nemovitost postavili. Samozřejmě nedáváme originály, ale připravíme si kopie a originál ponecháme k nahlédnutí.

2) Výpis z katastru nemovitostí

Pokud se jedná o byt, připravíme aktuální výpis z katastru na bytovou jednotku a dům, pokud se jedná o rodinný dům, přidáme snímek z pozemkové mapy a výpis i na pozemek.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

3) Plánky bytu nebo domu

Další dokumenty, které může kupující nebo makléř chtít vidět: stanovy družstva nebo společenství vlastníků, evidenční list záloh, projektovou dokumentaci k nově postavené nemovitosti, požární revizi, revizi komínu, průkaz energetické náročnosti budovy, smlouvy o případných věcných břemenech, účetní uzávěrku družstva nebo společenství vlastníků, dohoda o rozdělení majetku a další dokumenty, vztahující se ke konkrétní nemovitosti.

Pořízení fotodokumentace necháme na makléři. Než ho ale pozveme k pořízení fotodokumentace a podpisu smlouvy o spolupráci, dům připravíme pro prodej. Ani auto v autobazaru se neprodává od bahna, jak s ním majitel přijel, ale pro prodej se připraví. S nemovitostí je to stejné. Můžeme ji připravit sami nebo si najmout specializovanou firmu. Článek o přípravě před prodejem najdete v mých starších článcích.

V příštím díle se podíváme na smlouvu mezi námi a makléřem, resp. RK.

Pokud byste si rádi přečetli následující díly tohoto seriálu, pak zde máte soupis odkazů:

  1. Připravujeme podklady k prodeji
  2. Smluvní zajištění
  3. Určení ceny nemovitosti