Jak na prodej nemovitosti 9 – Kupní smlouva

V minulých dílech jsme si řekli, jak postupovat, když máme zájemce o koupi naší nemovitosti. Co si musíme pohlídat při rezervaci a jak deponovat kupní cenu.
Dnes si povíme několik věcí ke kupním smlouvám. A to z pohledu prodávajících i kupujících.
Dříve, než se k dnešnímu dílu dostaneme, přečtěte si minulé díly tohoto vzdělávacího programu, které naleznete zde:

  1. Prodej nemovitosti. Sám, nebo s realitní kanceláří?
  2. Výběr kvalitního realitního makléře
  3. Připravujeme podklady k prodeji
  4. Smluvní zajištění
  5. Určení ceny nemovitosti
  6. Prodej začíná
  7. Máme kupce
  8. Financování nemovitosti – 2 způsoby

Kupní smlouva je zásadní dokument

Pokud zde bude chyba může to mít nevratné důsledky. Jejímu znění  věnujeme proto dostatek pozornosti.

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

V prvé řadě zapomeneme na všechny kupní smlouvy, které kolují po internetu.

Jsou to všeobecné vzory, které neberou v potaz naši nemovitost, podmínky koupě, které jsme si vyjednali s kupujícícm a mnohdy ani aktuální znění práva.

Právní servis je dnes samozřejmostí u každé realitní kanceláře. Kupní smlouvu Vám tedy připraví Vaše kancelář. Nicméně i tak ji musíte věnovat patřičnou pozornost.

1. správná a kompletní identifikace vlastníků – ověřte si, že člověk se kterým jednáte je skutečně jediným vlastníkem. Nesyďte se říci si o prokázání totožnosti. Ověřte si z katastru, že je vlastníkem. Zkontrolujte, zda není nemovitost ve společném jmění manželů. Stejně tak prodávající ověřil totožnost kupujících při rezervaci.

2. správná a kompletní identifikace nemovitosti – je v kupní smlouvě popsána nemovitost správně? Nechybí podíl na společných prostorech, pozemky, garážové stání? Vhodné je zkontrolovat kupní smlouvu se smlouvou, na základě kterí se prodávající stal vlastníkem. Buď ji má prodávajícíc nebo je uložena v archivu Katastrálního úřadu, který Vám za poplatek udělá kopii.

3. právní vady – zkontrolujte všechny související dokumenty, které najdete na Listu vlastnictví a které by se musí odrazit v kupní smlouvě. Zejména tam velmi čatso najdete věcná břemena. To nemusí znamenat nic závadného. Většinou to bývají břemena umístění antén na střeše, položení kabelů v zemi, chůze přes společné pozemky u bytových domů. Ověřit to ale musíte. Stejně tak to totiž může být věcné břemeno dožití dědečka prodávajícího 🙂

4. Kupní cena – musí být uvedena celá kupní cena, měna ve které se nemovitost obchoduje. Kupní cena musí být uvedena i slovně. Pozor na to, aby tyto dvě položky byly stejné. Už jsem zažil, že zatímco kupní cena číselně byla 9 800 000,-, slovy bylo uvedeno Osmset tisíc. Jestlipak víte, která cena v tomto případě platí? Ano, ta napsaná.

5. Podmínky výplaty kupní ceny – zde se odráží podmínky uvedené ve schovatelské smlouvě. Kdy a na základě jakých dokumentů dostane prodávající peníze.

6. Předání nemovitost – kdy se předá nemovitost? Co se bude dít, když ji prodávající včas nepředá nebo kupující nepřevezme?

7. Smluvní pokuty – pokut se není třeba obávat. Jde o pojistný prostředek. Je vhodné je stanovit přiměřeně. Když stanovíme vysokouo pokutu, může ji soud v případném sporu prohlásit za nemravnou a zamítnout ji.

Samozřejmě v kupní smlouvě jsou a mohou být další články. Těchto sedm je však nezbytných.

Kupní smlouvu si vždy pozorně přečtěte. Většinou v posledním odstavci je věta, že jste se seznámili se zněním smlouvy a že jí rozumíte. Tak ať to tak je 🙂

Ještě v den podpisu kupní smlouvy zkontrolujte, alespoň na internetu, zda nedošlo ke změnám na listu vlastnictví.