Jak pracovat s představami a dojít k jejich naplnění?

Článek „Jak konkretizovat životní přání a představy, aby došlo k jejich naplnění?“ se zabýval tím, jak z přání formulovat konkrétní představy a cíle.

To, jak postupovat při realizaci představ bylo zmíněno jen okrajově s tím, že při jasných představách se nám postupně začne vybavovat i způsob jak je naplnit.
V tomto článku si probereme, jak pracovat s našimi představami tak, abychom mohli dojít k jejich naplnění.

Dvě fáze formulování životních přání

  • V první fázi formulujeme konkrétní představy s využitím schopností uvědomovat si vize o tom co můžeme mít a čím můžeme být. Jejím základem je naše představivost. V této fázi si musíme uvědomit vlastní jedinečnost a kritéria v jejichž mezích se můžeme v životě pohybovat.
  • V druhé fázi definujeme postup k naplnění našich představ a určuje zda úspěšně dospějeme k jejich naplnění. Jejím základem je vůle po naplnění a realizaci. V této fázi musíme prokázat schopnost naplánovat jednotlivé realizační části, přijmout rozhodnutí a realizovat vytvořený program.

Pravděpodobně každému je jasné, že konkrétní představy nelze naplnit najednou, ale jen po určitých částech, které budou tvořit náš program realizace. Stejně jako představy musí být i jednotlivé části programu realizace vždy formulovány konkrétně i s možností určit jejich termín naplnění tak, aby byl dodržen okamžik splnění našich představ.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Na to jak rozložit naše představy do realizačních částí najdeme v literatuře řadu metod. Poměrně jednoduchý způsob je postaven na představě, že jsme došli na konec a ohlížíme se zpět a hledáme skupiny úkolů, které musíme udělat proto, aby naše realizace byla úspěšná. Skupiny pak rozdělujeme do realizačních částí.

Příklad skupin úkolů nutných pro realizaci našich představ o získání domu:

  • Zajištění financování
  • Koupě vhodných pozemků
  • Zpracování projektové dokumentace
  • Získání stavebního povolení
  • Zajištění stavební firmy a výstavby
  • Kolaudace

Pokud nemáme dostatek zkušeností, pak musíme počítat s tím, že definování jednotlivých realizačních částí nemusí být přesné a budeme jej muset v našich plánech postupně upřesňovat.

Časový rozvrh realizace

Máme-li naše představy rozdělené do jednotlivých částí, tak jim můžeme přiřadit časový horizont a naší cestu ke splnění cílů plánovat, vyhodnocovat a korigovat.

Názory na to, jak při plánování postupovat podléhají různým vývojový vlivům. Obecně platí, že plánujme napřed cíle, které jsou pro naplnění a realizaci průlomové a pak ostatní podle důležitosti. 

Plánování nám také umožní naše představy  rozdělit na střednědobé a krátkodobé cíle u kterých bude možné snadněji sledovat jejich realizaci. Za nejkratší úsek našich plánů zvolme týden a v tomto plánovacím úseku si vyčleňme dostatečný prostor i pro plánování běžných životních potřeb a pracovních úkolů.

V časovém rozvrhu pamatujme na to, že je velmi užitečné zaznamenat si každý cíl, který se nám podařilo splnit včetně všech skutečností, které pomohly k jejich naplnění.

Velice důležité je také vnímat a zaznamenávat i negativnější zkušenosti, případně neúspěchy.  Pokud budeme systematičtí i v tomto bodě, tak s odstupem času uvidíte, co jsme udělali správně a jestli opravdu směřujeme k vysněnému cíli. Chyby, které jsme již jednou udělali, pak pro nás budou poučením do budoucna.

Přístup k plánování

Plánování je mnohým lidem nepříjemné a plánovací kalendáře a diáře u nich vyvolávají pocit svázanosti a omezenosti a plánování zavrhují.

Současné poznatky v této oblasti vychází z toho, že plánování životních cílů nesouvisí jen s fyzickým naplněním našich představ, ale i s rozvojem naší osobnosti a tak je dobré proces plánování zcela nezavrhovat.

Snažme se plánování zjednodušit a přizpůsobit tak, aby pro nás nebylo zdrojem frustrace a pochybností o sobě ale velkým impulzem pro náš další rozvoj.

Správné naplánování cílů pak pro nás bude zásadním krokem k dosažení pocitu spokojenosti a dovede nás k naplnění očekávaných životních standardů.

A rada na závěr!

Nezapomeňte se na cestě Vaším kariérním životem těšit i z drobných úspěchů, budete tak mít život radostnější a naplněný.

K formulování představ, plánování jejich realizace i sledování jejich plnění

si lze usnadnit a zpříjemnit s využitím programu na PC,

který najdete na mých webových stránkách, nebo

mě kontaktujte přes můj profil Průvodce.